Opiskelija-apurahojen hakuohjeet

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa vuosittain apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoille opintojen edistämiseen. Apurahoilla halutaan tukea opiskelijoita valmistumaan tavoiteajassa.

Seuraava opiskelija-apurahahaku järjestetään 4.12.2023 – 22.1.2024. Haku sulkeutuu maanantaina 22.1.2024 kello 16.00 Suomen aikaa eikä sen jälkeen tulleita hakemuksia käsitellä. Hakemus tehdään verkkopalvelussa. Linkin palveluun löydät tältä sivulta alempaa. Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista 5.4.2024. Kaikille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse seuraavana päivänä.

Tutustu alla oleviin hakuohjeisiin huolellisesti!

Kuka voi hakea apurahaa?

Vain läsnäoleva tutkinto-opiskelija tai nuorisokoulutuksen opiskelija voi hakea apurahaa. Myös tohtoriopiskelijat voivat hakea apurahaa. Vaihto-opiskelijoille ei myönnetä apurahaa. Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille, jotka ovat edistyneet opinnoissaan hyvin.

Hakija voi saada apurahan vain yhteen henkilökohtaiseen hakukohteeseen eikä sitä voi hakea toisen puolesta. Työryhmän jäsenenä haettua apurahaa ei katsota henkilökohtaiseksi apurahaksi, eikä se siten heikennä mahdollisuuksia saada apurahaa henkilökohtaiseen hakukohteeseen. Myöskään valmistumisstipendin hakeminen (kandidaatiksi valmistuvien kohdalla) ei heikennä mahdollisuuksia saada apurahaa henkilökohtaiseen hakukohteeseen.

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahoja myönnetään ainoastaan opintoja edistäviin tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi mestari- ja kesäkurssit, kilpailumatkat, opetushallinnon tutkinto, seminaarikulut ja muualla suoritettavat tutkintoon sisällytettävät opinnot. Tänä vuonna apurahamyönnöissä painotetaan kestävään tulevaisuuteen liittyviä hankkeita, jotka kiinnittävät huomiota ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

 • Ekologinen kestävyys: Hankkeissa otetaan esimerkiksi projektin ympäristövaikutukset huomioon. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että matkustusvälineenä käytetään esimerkiksi lentokoneen sijaan junaa.
 • Sosiaalinen kestävyys: Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskuntaan, yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin tai inkluusioon. Taidetta viedään esimerkiksi niille, jotka eivät pääse itse osallistumaan kulttuuritapahtumiin tai hanke keskittyy taiteilijoiden yhdenvertaisuuden parantamiseen.

Mihin tarkoituksen apurahoja ei myönnetä?

 • instrumenttien tai välineiden hankintaan
 • opiskelijan elinkustannusten (asuminen, ruokailu yms.) kattamiseen
 • hakijan oman opettajan pitämää mestarikurssia varten
 • kansainvälisten vaihto-opintojen tukemiseen
 • hakijan omaan palkkioon
 • Valmistumisen jälkeen syntyviin kuluihin

Mille ajalle voi hakea apurahaa?

Apurahan käyttöaika on myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun eli tällä hakukierroksella vuoden 2025 loppuun. Sitä ei voi hakea sellaiseen kohteeseen, joka on toteutunut ennen apurahapäätöstä, 5.4.2024. Poikkeuksena tästä ovat nuorisokoulutuksen matka-apurahat.

Apuraha palautuu rahastolle myöntövuoden lopussa, jos saaja ei ole siihen mennessä ilmoittanut maksutietojaan. Tämän jälkeen kyseistä apurahaa ei ole enää mahdollista nostaa.

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus on huolella ja ajatuksella tehty. Se on realistinen ja sisältää kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot. Budjetti on selkeä. Siitä pystyy hahmottamaan helposti, mihin apuraha käytetään ja miten se edistää hakijan opintoja.

Kuinka suurta apurahaa voi hakea?

Enimmäismäärää ei ole rajoitettu, mutta tiettyjen hakukohteiden kohdalla myönnöissä käytetään enimmäissummaa. Näin taataan opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Mestarikurssit, kilpailut ja seminaarit

 • Mestarikurssi, kilpailu tai seminaari kotimaassa, enintään 500 euroa
 • Mestarikurssi, kilpailu tai seminaari Euroopassa, enintään 850 euroa
 • Mestarikurssi, kilpailu tai seminaari Euroopan ulkopuolella, enintään 1100 euroa

Majoitus- ja matkakuluja voidaan harkinnanvaraisesti sisällyttää mestarikursseja, kilpailuja ja seminaareja koskeviin apurahoihin ainoastaan, jos yllä olevat enimmäismäärät eivät ylity. 

Apuraha vai palkka?

Apurahaa voi käyttää aputyövoiman palkkaamiseen tai sävellystilauksiin, mutta ei omiin palkkakuluihin. Jos haet apurahaa esimerkiksi konsertissa avustavien muusikoiden palkkioihin, olet vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista.

Sävellystilausten kohdalla on hyvä kuitenkin muistaa, että sävellystilauspalkkioista ei makseta TyELiä, vaan säveltäjä huolehtii itse eläkevakuutuksestaan. Muitakaan ns. palkan sivukuluja ei sävellystilauspalkkioista tarvitse maksaa.

Sibelius-Akatemian tukisäätiö ei anna neuvontaa työnantajavelvoitteiden maksamisessa, vaan niistä tulee ottaa itse selvää.

Tutustu Suomen säveltäjät yhdistyksen sivuihin.

Maksetaanko apurahasta veroa?

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Sibelius-Akatemian tukisäätiö on yksityinen säätiö, mikä tarkoittaa, että myönnetyt apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (25 547,52 euroa vuonna 2023).

Tukisäätiö tekee apurahoista ilmoituksen Verohallinnolle, jos maksetun apurahan suuruus on vähintään 1000 euroa. Tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Kun apuraha on myönnetty työryhmälle, se näkyy yleensä vain apurahan hakijan esitäytetyllä veroilmoituksella. Tällöin työryhmän jäsenet ilmoittavat verottajalle itse apurahasta.

Lue lisää apurahaverotuksesta täältä

Mitä tapahtuu hakuajan jälkeen?

Ainejohtajat valitsevat opettajat, jotka toimivat asiantuntijoina ja asettavat hakemukset paremmuusjärjestykseen hakukriteereiden perusteella. Oma opettaja ei saa arvioida omien oppilaidensa hakemuksia.

Tukisäätiön asiamies arvioi hakemuskokonaisuuden suhteessa hallituksen vuosittain päättämään sijoitusten jakovaraan. Hakemukset allokoidaan sopiville rahastoille.

Dekaani tekee lopullisen esityksen apurahansaajista tukisäätiön hallitukselle, joka hyväksyy esityksen. Apurahansaajat saavat tiedon apurahasta heti tukisäätiön hallituksen kokouksen jälkeen. Samalla heille ilmoitetaan päivämäärä, johon mennessä maksutiedot tulee ilmoittaa. Apurahat maksetaan yhdessä erässä toukokuun aikana.

Nuorisokoulutuksen opiskelija

Nuorisokoulutuksen matkakuluihin voi hakea apurahaa, jos ne ovat poikkeuksellisen suuria. Niiden myöntämisessä käytetään kuitenkin erityistä harkintaa, sillä opetuksen edullinen hinta on jo itsessään opiskelijoiden tukemista. Nuorisokoulutuksen matka-apurahat poikkeavat muista apurahamyönnöistä siinä, että niitä voi hakea takautuvasti kuluvan lukuvuoden matkakustannuksiin (syksy-kevät). Haettavan matka-apurahan on perustuttava edullisimpaan käytettävissä olevaan matkustustapaan.

Apurahan raportoinnista ja muita periaatteita

 • Opiskelijan on säilytettävä apurahan käyttämistä koskevat dokumentit, esimerkiksi kuitit. Hänen tulee tehdä selvitys vähintään 1 000 euron apurahojen käytöstä viimeistään myöntövuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa ei voi hakea ennen kuin selvitys on tehty. Opiskelijan tulee pyydettäessä esittää selvitys myös pienempien apurahojen käyttämisestä. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa uuden apurahahakemuksen hylkäämiseen.
 • Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos apuraha on käytetty muuhun tarkoitukseen, eikä käyttötarkoituksen muutoslupaa ole haettu, se peritään takaisin. Muutoslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä vapaamuotoinen hakemus asiamiehelle ja ainejohtajalle. Muutoslupahakemukseen täytyy liittää uusi budjetti ja selkeät perustelut muutokselle sekä sille, miten uusi ehdotus tukee opintoja. Ilman näitä muutosehdotus hylätään automaattisesti eikä opiskelija voi valittaa päätöksestä. Tällöin apuraha tulee palauttaa tukisäätiölle takaisin.

Apurahojen verkkojärjestelmän ohjeet

Apurahaa haetaan Apiscore-verkkojärjestelmän kautta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä 22.1.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa). Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, niin vältät ruuhkan palvelussa!

Rekisteröidy palveluun Uniarts-sähköpostiosoitteellasi, joka toimii samalla käyttäjätunnuksenasi. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä ja siinä on oltava vähintään yksi numero. Jos unohdat salasanan, voimme lähettää salasananvaihtolinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidy verkkojärjestelmään tästä

Tietojen oikeellisuus ja sitoumus

 • Opiskelija on itse vastuussa kaikkien pyydettyjen tietojen toimittamisesta ja niiden oikeellisuudesta (esim. opintopistemäärä). Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Hakijoiden täytyy vastata rehellisesti kysymyksiin, jotka koskevat muita heidän saamiaan tai hakemiaan apurahoja.
 • Hakijan tulee listata kaikki viimeisen kolmen vuoden aikana saamansa apurahat niiden myöntäjästä riippumatta.
 • Apurahan hakija sitoutuu noudattamaan rahaston antamia ohjeita, sekä toimimaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan.

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksen sisältöön tai hakuun liittyen, voit lähettää viestin asiamiehelle tai apurahakoordinaattorille joko verkkojärjestelmässä (sivun ylälaidassa oleva kirjekuori-ikoni) tai olla yhteydessä sähköpostitse.

Aspicore-järjestelmä

Lisätietoa

Anni Pokki
tukisäätiön asiamies
050 476 69 61

Anne Rönkkö
korkeakouluharjoittelija, apurahat
050 407 73 37
siba.apurahat@uniarts.fi