Näin käytät etätyöhön tarkoitettuja työvälineitä

Käyttöohjeet etätyöskentelyssä ja –opiskelussa käytettäviin digipalveluihin henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Olemme koonneet ohjeet etätyöskentelyvälineiden käytöstä intranet-Artsiin.

Varautuminen digipalveluiden tai tietoliikenneverkkojen kuormittumiseen

Koska etätyö ja -opetus ovat lisääntyneet, voi tulla tilanteita, joissa palveluiden käyttömäärät nousevat niin suuriksi, että se aiheuttaa ongelmia ja häiriöitä käytettävyydessä.

Ongelmia voi tulla myös tietoliikenneverkon kuormittumisesta. Näihin ongelmiin on pyritty varautumaan lisäämällä kapasiteettia mahdollisuuksien mukaan. 

Tukea Teams-palvelun käyttöön saat Taideyliopiston IT-helpdeskistä