Näin haet Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen valintaopas vuodelle 2021.

Vuoden 2022 valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla loka-marraskuussa 2021.

Nuorisokoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset 2021 on julkaistu 2.6.2021 täällä:

Hakuaika: 7.-20.1.2021 klo 15
Hakulomake: https://q.surveypal.com/NUKO_hakemus-ansokan-application_2021
Valintapäätös: 2.6.2021 klo 9

Alustava aikataulu, paikan päällä tai etäyhteydellä järjestettävät valintakokeet:
jazz 24.5.
kansanmusiikki 21.5.
kantele: 11.5.
klassinen laulu: 21.5.
lyömäsoittimet: 3.5.
piano: 11.5.
harmonikka: 20.5.
kitara: 20.5.
sävellys:
– soittonäytteen ja tehtävien palautukset 27.4.
– yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet sekä haastattelu 3.5.–6.5.
musiikinteoria:
– soittonäytteen palautus 27.4.
– yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet, sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet sekä haastattelu 3.5.–6.5.
viulu: 21.5.

Nuorisokoulutus on valtakunnallista, musiikillisesti erityislahjakkaille nuorille tarkoitettua tavoitteellista koulutusta, joka antaa valmiuksia musiikkialan korkeakoulutasoisiin opintoihin. Opetusta annetaan Sibelius-Akatemiassa, jossa koulutus, taiteellinen toiminta ja tutkimus muodostavat vuorovaikutteisen yliopistotasoisen oppimisympäristön.

Nuorisokoulutuksen pedagogisena lähestymistapana on opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen muusikkona, koulua käyvänä nuorena ja tasapainoisena ihmisenä. Vuorovaikutus, palautteenanto ja yhteiset keskustelut opiskelijan ja opettajien sekä opiskelijan huoltajien ja opettajien kesken tukevat opiskelijan oppimisprosessia.

Nuorisokoulutuksen opiskelijana sinulla on pääaine tai pääinstrumentti. Tämän lisäksi opiskelet yhteissoittoa sekä yleismusiikillisia opintoja (musiikin hahmotustaidot). Yleismusiikilliset opinnot voidaan järjestää nuorisokoulutuksen omissa ryhmissä tai yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa ottaen huomioon käytännön olosuhteet, mm. asuinpaikkasi. Sinulla on mahdollisuus saada opetusta myös Sibelius-Akatemian muista koulutustarjonnassa olevista sisällöistä, joita ovat mm. instrumenttiopinnot, laulu ja sävellys. Sinulla on vähintään yksi arvioitu julkinen esiintyminen lukuvuodessa, esimerkiksi nuorisokoulutuksen matineassa.

Nuorisokoulutuksen pääaineet ja pääinstrumentit

 • Jazz
 • Kansanmusiikki
 • Klassinen musiikki, laulu
 • Klassinen musiikki, instrumentti: vanhan musiikin periodisoittimet (puhallinsoitin, jousisoitin, cembalo, luuttu), piano, harmonikka, kantele, kitara, puu- ja vaskipuhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba), jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso), lyömäsoittimet, harppu ja urut
 • Musiikinteoria
 • Sävellys

Opintosuunnitelma

Opintosi etenevät nuorisokoulutuksen opetussuunnitelman ja yksilöllisen opintosuunnitelmasi (nops) mukaisesti. Opintosuunnitelmaan sisältyvät sekä pääaineen tai pääinstrumentin että muiden aineiden kurssit, periodiopetus sekä opintoihin kuuluva julkinen arvioitu esiintyminen.

Musiikillisen koulutuksen tavoitteiden rinnalla opintosuunnitelmassa otetaan huomioon peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen oppimistavoitteet.

Opintosuunnitelman toteutumista arvioidaan kanssasi käytävässä keskustelussa vuosittain keväällä.

Kelpoisuus opiskelijaksi

Jazz, kansanmusiikki, musiikinteoria, sävellys, klassinen musiikki: piano, harmonikka, kantele, kitara, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso) ja urut:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • olet ensimmäisen lukuvuotesi alkaessa [1. elokuuta] alle 18-vuotias; ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa.

Klassinen musiikki, laulu:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • täytät vähintään 15 vuotta samana vuonna, jona aloitat opinnot nuorisokoulutuksessa; ja
 • olet ensimmäisen lukuvuotesi alkaessa [1. elokuuta] alle 18-vuotias; ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa.

Klassinen musiikki, puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu sekä vanhan musiikin periodisoittimet:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • täytät vähintään 13 vuotta samana vuonna, jona aloitat opinnot nuorisokoulutuksessa; ja
 • olet ensimmäisen lukuvuotesi alkaessa [1. elokuuta] alle 18-vuotias; ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa.

Opiskeluoikeus

Nuorisokoulutuksen opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Yliopisto päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta vuosittain ilman valintamenettelyä. Opiskeluoikeuden jatkumiseen vaikuttaa menestyminen opinnoissa.

Opiskeluoikeutesi päättyy sen lukuvuoden lopussa, kun lopetat opintosi perusopetuksessa tai toisella asteella. Opiskeluoikeutesi päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden kevätlukukauden lopussa, jolloin täytät 20 vuotta, vaikka edellä tarkoitettu opiskelu ei olisi vielä päättynyt.

Hakeminen

Hakuaika nuorisokoulutukseen alkaa 7.1.2021 ja päättyy 20.1.2021 klo 15. Täytä sähköinen hakulomake Taideyliopiston www-sivuilla täällä:

Palauta mahdolliset ennakkotehtävät (sävellys- ja musiikinteoria) sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään 27.1.2021 klo 15. Mikäli et palauta valintaperusteissa vaadittuja ennakkotehtäviä määräaikaan mennessä, sinua ei kutsuta valintakokeisiin. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut vastaavat kysymyksiisi. Sähköpostiosoite on siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Opiskelu- tai muita todistuksia ei toimiteta hakuvaiheessa.

Valintakokeet

Päivitys 16.3.2021: tämän hakukohteen valintakokeet toteutetaan alla olevan alkuperäisen kuvauksen mukaisesti.

Valintakokeiden lopullinen toteutustapa päätetään vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Mikäli valintakokeiden toteutustapaan tulee muutoksia, tästä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 16.3.2021. 

Sibelius-Akatemian valintakokeet toteutetaan pääaine- ja pääinstrumenttikohtaisissa valintaperusteissa ilmoitetulla tavalla. Toteutusmuodot vaihtelevat. Ne voivat sisältää video- ja äänitallenteita, etäyhteyksin suoritettavia osakokeita sekä paikan päällä Helsingissä järjestettäviä osakokeita. Jos hakukohde järjestää valintakokeet tai osakokeita paikan päällä Helsingissä, sinun tulee varautua olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi.

 • Ohje etäyhteydellä tehtäviin koesuorituksiin (julkaistaan helmikuussa 2021)

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla tammikuussa 2021. Valintakoekutsu tai ilmoitus kutsumatta jättämisestä lähetetään sähköpostitse viimeistään 2-3 viikkoa ennen koepäivää. Tarkat valintakokeisiin osallistumisen ohjeet ja aikataulut ilmoitetaan valintakoekutsussa. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei lähtökohtaisesti voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä ja valintalautakunnan työskentelyaikataulujen mahdollistaessa muutoksen. Hyväksyttäviä syitä ovat onnettomuus tai sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Mikäli et osallistu valintakokeisiin, sinua ei valita opiskelijaksi.

Sinun on todistettava henkilöllisyytesi koetilaisuuksissa passilla tai muulla virallisella henkilötodistuksella.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon et voi tuoda ulkopuolisia henkilöitä. Joidenkin pääaineiden tai pääinstrumenttien valintakokeissa on mahdollisuus käyttää omaa säestäjää tai avustavaa muusikkoa. Tästä on tietoa asianomaisen pääaineen tai pääinstrumentin valintaperusteissa. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa (L 621/1999).

Valinnan tuloksesta tiedottaminen

Valintapäätös julkistetaan 2.6.2021.

Dekaanin päätös opiskelijaksi hyväksytyistä on nähtävillä klo 9.00 alkaen Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan hyväksymisestä sähköpostitse. Voit myös tarkistaa valinnan tuloksen itse joko Taideyliopiston www-sivuilta tai tiedustella valinnan tulosta sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit eivät täyty.

Dekaanin päätökseen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi ottamisesta ei voi vaatia oikaisua.

Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin voit pyytää palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintakoepalautetta annetaan 2.-16.6.2021 välisenä aikana (jokaisen hakukohteen osalta ilmoitetaan tarkka aika, jolloin palautetta annetaan). Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Paikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä.

Sibelius-Akatemiaan hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa elokuussa todistus siitä, että he ovat lukuvuonna 2021–2022 oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa. Mikäli todistus ei saavu ilmoitettuun määräaikaan mennessä, valittu opiskelija menettää opiskelupaikkansa. Sibelius-Akatemia tiedottaa aikataulusta valituille hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Nuorisokoulutuksen opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna, vaan opiskelupaikka on otettava vastaan ja opinnot aloitettava samana syksynä, jolloin opiskelupaikka myönnetään.

Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa nuorisokoulutuksen uusien opiskelijoiden infotilaisuudella. Nuorisokoulutuksen opiskelijoilta peritään vuosittain 340 euron (170 euroa/lukukausi) palvelumaksu.

Ainejohtaja osoittaa opiskelijalle henkilökohtaista opetusta antavan Sibelius-Akatemian opettajan ja mahdollisen säestäjän kuultuaan opiskelijaa.

Pääaine- ja pääinstrumenttikohtaiset valintaperusteet

JAZZ

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi ennalta valmistettua, vapaavalintaista jazzsävellystä ulkoa
 2. Lisäksi valintakokeeseen sisältyy lisätehtäviä (esim. asteikkoja, sointuja, bluesia F- tai Bb-sävellajista) valintakoelautakunnan harkinnan mukaan sekä lyhyt haastattelu

Esitettävien jazzsävellyksien tulee olla erilaisia (esim. tempo, tyyli ja sävellaji) ja niihin tulee sisältyä sävellyksen sointujen ja muodon pohjalta improvisoitu soolo. Laulajille riittää melodiantulkinta. Scat-laulu on vapaaehtoista.

Kutakin hakijaa varten on varattu aikaa enintään 15 min.

Valintakokeeseen on järjestetty säestys (piano, basso, rummut). Sinun on käytettävä säestävää yhtyettä. Toimita nuotit säestäjiä varten viimeistään 31.3.2021 sähköpostitse osoitteeseen siba.suunnittelija.jazz@uniarts.fi. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Voit myös tuoda nuotit mukanasi koetilaisuuteen.

Lautakunta arvioi hakijat pistein 0–25.

KANSANMUSIIKKI

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Jos ohjelma koostuu pääosin muusta kuin suomalaisesta perinteisestä musiikista, on esityskokonaisuuteen kuitenkin sisällyttävä näyte suomalaisesta kansanmusiikista.

Esityskokonaisuuden tulee olla kestoltaan 10-15 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumenttinäyte. Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. Kontra- ja sähköbasson sekä lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaansa avustavaa muusikkoa. Mikäli haluat osoittaa valintakokeessa myös säestystaitojasi, avustava muusikko voi olla mukana osassa ohjelmaa.

Esityskokonaisuuden lopuksi osallistut kokeeseen, jossa arvioidaan musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua.

KLASSISEN MUSIIKIN LAULUOPINNOT

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma:

 1. Oratorio- tai ooppera-aaria
  Teos on esitettävä ulkoa ja sen tulee olla säestyksellinen. Sinun tulee käyttää yliopiston osoittamaa pianistia.
 2. Jokin laulu (lied)
  Teos on esitettävä ulkoa ja sen tulee olla säestyksellinen. Sinun tulee käyttää yliopiston osoittamaa pianistia.
 3. Näyte jonkin sivuinstrumentin hallinnasta (ilman säestystä)

Nuottimateriaalin toimittaminen:

Toimita Sibelius-Akatemiaan viimeistään 31.3.2021 lista valintakokeessa esittämästäsi ohjelmasta sekä esitettävän ohjelman nuotit sähköpostitse osoitteeseen siba.lamuvalinnat@uniarts.fi.

Nuotit tulee toimittaa esitettävässä sävellajissa ja niiden tulee olla PDF-muodossa ja jokainen teos yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Merkitse nuotteihin oma nimesi, hakukohteesi sekä mahdolliset hypyt, kadenssit tai muut poikkeamat nuottikuvasta. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea myös säveltäjän ja kappaleen nimi.

Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti vihkomuotoon teipattuina kopioina.

HUOM! Valintakoeohjelmaan ei voi tehdä muutoksia eikä ohjelman järjestystä voi muuttaa ohjelmalistan ja nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua.

KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTIOPINNOT

Alttoviulu

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta ja mahdollisen säestäjän hankkimisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä. 

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). 

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Harmonikka

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma:

 1. Kolme erityylistä vapaavalintaista teosta
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Teokset on esitettävä ulkoa.

Kutakin hakijaa varten on varattu aikaa korkeintaan 15 minuuttia. Lautakunta voi kuunnella vain osan ohjelmasta.

Harppu

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 1. Kaksi erityylistä vapaavalintaista sooloteosta (yhteiskesto n. 5-15 min)
 2. Lyhyt esittely, jossa vastaat seuraaviin: Miksi haet Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen? Kerro itsestäsi soittajana muutamalla sanalla.

Teokset suositellaan esitettäväksi ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). 

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Sinulta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Kantele

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Lautakunta voi kuunnella vain osan ohjelmasta.

Kitara

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Lautakunta voi kuunnella vain osan ohjelmasta.

Kontrabasso

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). 

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Lyömäsoittimet

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valmista vapaavalintaiset näytteet seuraavilla soittimilla (kesto n. 5 min / soitin):

 1. Pikkurumpu
 2. Patarummut
 3. Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)
 4. Lisäksi prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoetilanteessa lautakunnan harkinnan mukaan sekä haastattelu

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. Tuo valintakoetilaisuuteen mukanasi vapaavalintaisten näytteiden nuottimateriaalit valintalautakunnalle.

Sinulta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Piano

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma (vuonna 2007 ja myöhemmin syntyneet):

 1. J.S. Bachin sävellys
 2. Wieniläisklassisen sonaatin tai sonatiinin nopea osa tai muu vastaavanlainen sävellys
 3. Vapaavalintainen sävellys

Teokset on esitettävä ulkoa.

Valintakoeohjelma (vuonna 2006 ja aiemmin syntyneet):

 1. J.S. Bachin kolmiääninen inventio tai preludi ja fuuga
 2. Nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista
 3. Vapaavalintainen sävellys

Teokset on esitettävä ulkoa.

Puu- ja vaskipuhaltimet

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 • Kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta, joista vähintään toinen on pianosäestyksellinen teos
  • Huilu, klarinetti ja saksofoni: Vapaavalintaisten teosten yhteiskesto 15-20 min
  • Muut puhaltimet: Vapaavalintaisten teosten yhteiskesto n. 10 min
 • Lyhyt esittely (3-5 min), jossa kerrot omasta opiskelutaustastasi, motivaatiostasi ja tavoitteistasi muusikkona.  

Lisäksi käyrätorven hakijoille:  

 • B-duuriskaala kolmessa oktaavissa (toimitetaan hakijoille 10 vuorokautta ennen videon palautusmääräaikaa)

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). 

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Sinulta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Sello

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta ja mahdollisen säestäjän hankkimisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta

Teokset on esitettävä ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä. 

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). 

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Urut

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Soita kuten normaalissa pääsykoetilanteessa niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan.

Vanhan musiikin periodisoittimet

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Valintakoe sisältää myös etäyhteydellä toteutetun haastattelun, jonka yhteydessä lautakunta antaa harkintansa mukaan sinulle myös prima vista -soittotehtävän.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 28.4.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta

Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Lautakunta voi kuunnella vain osan ohjelmasta.

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli mahdollista. Säestyssoitin voi olla kosketinsoitin, näppäilysoitin, sello tai gamba. Voit esittää teokset myös ilman säestystä, mikäli säestys ei ole mahdollinen. 

Videotallennetta ei saa editoida. Kaikki teokset on soitettava yhtäjaksoisesti ja samalla otolla.

Soita kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Viulu

Valintakokeet järjestetään paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valintakokeiden toteutustavan osalta joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva pandemiatilanne. Taideyliopisto seuraa pandemiatilanteen kehittymistä ja arvioi valintakokeiden toteutustavan uudelleen keväällä 2021. Mikäli Taideyliopisto arvioi, että valintakokeita ei voida järjestää paikan päällä Helsingissä ja kaikki kokeen osiot joudutaan toteuttamaan etäyhteyden avulla, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021. Muutoksia valintakokeiden sisältöön pyritään tekemään mahdollisimman vähän.

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityppistä, vapaavalintaista teosta (yhteiskesto n. 10 min)

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Lautakunta voi kuunnella vain osan ohjelmasta.

SÄVELLYS

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään 27.1.2021 klo 15:

1) Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Nimi
 • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
 • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
 • Aiemmat sävellysopinnot (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)

2) Valitsemiasi nuotinnettuja näytteitä omista sävellyksistäsi

Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää:
JOKO
kaksi kokonaista teosta, joiden sivumäärää ei ole rajattu
TAI
yksi kokonainen teos, jonka sivumäärää ei ole rajattu ja tämän lisäksi yhteensä enintään viisi sivua katkelmia muista teoksista.

Näytekokonaisuuden yhteenlaskettu sivumäärä tulee kuitenkin kummassakin tapauksessa olla vähintään 5 sivua. Katkelmat voivat olla osia laajemmista kokonaisuuksista. Tällöin näytekokonaisuuden mukaan tulee lisäksi liittää erillinen selvitys siitä, millaisesta kokonaisuudesta näytteet ovat.

Jos näytekokonaisuus ei noudata yllä annettuja ohjeita, näytekokonaisuus hylätään. 

Näytesivun tulee olla kopio alkuperäisestä, eikä sen kokoa saa muuttaa. Näytteiden sivukoko saa olla maksimissaan A3. Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan SurveyPal-lomakkeelle.

Kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Mikäli et palauta ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, sinua ei kutsuta valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:

 • Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet
 • Sävellystehtävä
 • Haastattelu ja soittonäytteet

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet:

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet voivat mitata musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista, musiikinteoreettisia perusvalmiuksia, intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua.

Sävellystehtävä:

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä sävellystehtävä. Sinun tulee toimittaa sävellystehtävä ratkaistuna valintakokeen toisen vaiheen kutsussa ilmoitetulla tavalla ja määräaikana sekä lisäksi valmistautua esittelemään sävellystehtävä haastattelussa.

Haastattelu:

Haastattelulla arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiotasi säveltämiseen ja systemaattiseen sävellyksen opiskeluun, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Valmistaudu esittelemään haastattelussa myös etukäteen kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 50 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta.

Soittonäytteet:

Haastattelun yhteydessä arvioidaan myös soittotaitoasi.

Jos pääinstrumenttisi on piano, valmistaudu esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, sinulta edellytetään kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Jos pääsoittimesi ei ole piano, varaudu antamaan näyte pianonsoittotaidostasi.

Soittonäytteeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi lautakunnan harkinnan mukaan.

Arviointiperusteet

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sinulta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 20 %
 • Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet 30 %
 • Sävellystehtävän käsittely 10 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 %

MUSIIKINTEORIA

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään

27.1.2021 klo 15:

1) Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Nimi
 • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
 • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
 • Jos haet myös sävellyksen pääaineeseen, liitä myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistasi (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)

2) Vapaamuotoinen kirjoitelma (max. 500 sanaa), jossa kuvaat kiinnostuksiasi ja toimintaasi musiikinteorian alalla

Kaikki ennakkotehtävänsä ajoissa palauttaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 • Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet:

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet voivat mitata musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista, musiikinteoreettisia perusvalmiuksia, intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet:

Kokeilla mitataan analyysivalmiuksiasi, taitoasi kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen.

Kokeen toisesta vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan kolmanteen vaiheeseen. Kolmanteen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse.

Kolmas vaihe

Valintakokeen kolmas vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Valintakokeen kolmas vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 • Haastattelu
 • Soittonäytteet

Haastattelu:

Haastattelulla arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksiä, motivaatiotasi alalla toimimiseen, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Voit halutessasi esitellä haastattelussa lyhyesti sävellyksiäsi, sovituksiasi, musiikillisia tutkielmiasi tai muita vastaavia ansioita. Jos tahdot esitellä tällaista materiaalia, sinun tulee ilmoittaa siitä heti haastattelun alussa.

Soittonäytteet:

Haastattelun yhteydessä arvioidaan myös soittotaitoasi.

Jos pääinstrumenttisi on piano, valmistaudu esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, sinulta edellytetään kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Jos pääsoittimesi ei ole piano, varaudu antamaan näyte pianonsoittotaidostasi. Soittonäytteeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi lautakunnan harkinnan mukaan.

Arviointiperusteet

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Yleiset teoria-, kuuntelu- ja säveltapailukokeet 25 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoriakokeet 35 %
 • Haastattelu (sisältää kirjoitelman käsittelyn sekä soittonäytteet) 40 %

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi tai siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi.

Puh. 050 461 6682

Katso täältä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin hakemisesta.