Näin haet Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen valintaopas vuodelle 2024.

Hakuaika: alkaa 3.1.2024 klo 9 ja päättyy 17.1.2024 klo 15
Hakulomake:  https://q.surveypal.com/Nuorisokoulutuksen-hakemus-2024
Valintapäätös: 31.5.2024 klo 9

Nuorisokoulutuksen valintakokeiden alustava aikataulu:

 • Global Music 11.5.2024
 • Jazzmusiikki 13.5.2024
 • Kansanmusiikki 15.5.2024
 • Klassisen musiikin laulu 2.-7.5.2024 (ei viikonloppuna)
 • Alttoviulu 3.5.2024
 • Harmonikka 20.5.2024
 • Harppu 7.5.2024
 • Kantele 10.5.2024
 • Kitara 14.5.2024
 • Kontrabasso: videopalautus 24.4.2024 klo 15 mennessä
 • Piano 15.5.2024
 • Puu- ja vaskipuhaltimet:
  • puupuhaltimet: 11.5.2024
  • vaskipuhaltimet: 15.5.2024
 • Sello: 15.5.2024
 • Urut: videopalautus 24.4.2024 klo 15 mennessä
 • Vanha musiikki: toukokuu 2024, tarkentuu
 • Viulu 11.5.2024
 • Sävellys: toisen vaiheen soittonäytteiden palautus 24.4.2024 klo 15 mennessä, toisen vaiheen kokeet 13.–14.5.2024 ja haastattelu 16.–17.5.2024
 • Musiikinteoria: kolmannen vaiheen soittonäytteiden palautus 24.4.2024 klo 15 mennessä, toisen vaiheen kokeet 13.–14.5.2024 ja kolmannen vaiheen haastattelu 16.–17.5.2024

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus on valtakunnallista, musiikillisesti erityislahjakkaille nuorille tarkoitettua tavoitteellista koulutusta, joka antaa valmiuksia musiikkialan korkeakoulutasoisiin opintoihin. Opetusta annetaan Sibelius-Akatemiassa, jossa koulutus, taiteellinen toiminta ja tutkimus muodostavat vuorovaikutteisen yliopistotasoisen oppimisympäristön.

Nuorisokoulutuksen pedagogisena lähestymistapana on opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen muusikkona, koulua käyvänä nuorena ja tasapainoisena ihmisenä. Vuorovaikutus, palautteenanto ja yhteiset keskustelut opiskelijan ja opettajien sekä opiskelijan huoltajien ja opettajien kesken tukevat opiskelijan oppimisprosessia.

Nuorisokoulutuksen opiskelijana sinulla on pääaine tai pääinstrumentti. Opintoihisi kuuluu myös vähintään yksi arvioitu julkinen esiintyminen lukuvuodessa, esimerkiksi nuorisokoulutuksen matineassa. Pääaineen tai pääinstrumentin lisäksi opiskelet yhteissoittoa sekä yleismusiikillisia opintoja (musiikin hahmotustaitoja). Yleismusiikilliset opinnot järjestetään Sibelius-Akatemiassa nuorisokoulutuksen omissa ryhmissä. Voit opiskella yleismusiikillisia opintoja myös omassa musiikkioppilaitoksessasi, jos se on sinulle käytännön olosuhteiden, kuten asuinpaikkasi, vuoksi helpompi vaihtoehto. Sinulle voidaan myöntää myös muuta Sibelius-Akatemian opetusta, kuten sivuinstrumentti- tai sivuaineopintoja.

Opiskelijana sinun on pystyttävä osallistumaan nuorisokoulutuksen opetukseen paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä säännöllisesti.

Nuorisokoulutukseen valitaan uusia opiskelijoita vuosittain noin 20–30. Opiskelijat valitaan nuorisokoulutukseen valintakoesuoritusten perusteella. Valittujen opiskelijoiden lukumäärään vaikuttaa vuosittain nuorisokoulutuksessa opintonsa päättävien opiskelijoiden lukumäärä eli vapautuvien opiskelijapaikkojen määrä.

Päätöksen nuorisokoulutukseen valituista opiskelijoista tekee dekaani.

Nuorisokoulutuksen pääaineet ja pääinstrumentit

 • Global Music
 • Jazzmusiikki
 • Kansanmusiikki
 • Klassinen musiikki, laulu
 • Klassinen musiikki, instrumentti: vanhan musiikin periodisoittimet (puhallinsoitin [barokkioboe, nokkahuilu, traverso], jousisoitin [barokkisello, barokkiviulu, viola da gamba], cembalo tai luuttu), piano, harmonikka, kantele, kitara, puu- ja vaskipuhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba), jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso), lyömäsoittimet, harppu ja urut
 • Musiikinteoria
 • Sävellys

Opintosuunnitelma

Opintosi etenevät nuorisokoulutuksen opetussuunnitelman ja yksilöllisen opintosuunnitelmasi (nops) mukaisesti. Nopsiin sisältyvät pääaineen tai pääinstrumentin opetus, musiikin hahmotustaitojen opinnot, mahdolliset muiden aineiden opinnot, periodiopetus sekä opintoihin kuuluvat julkiset arvioidut esiintymiset. Nopsin laadinnassa huomioidaan myös perusopetukseen tai toisen asteen koulutukseen liittyvät tavoitteesi.

Käyt joka kevät Sibelius-Akatemian ainejohtajan tai nuorisokoulutuksen opettajan kanssa keskustelun, jossa arvioidaan opintosuunnitelmasi toteutumista sekä opintojesi jatkoa.

Kelpoisuus opiskelijaksi

Jazz, kansanmusiikki, sävellys, musiikinteoria sekä klassinen musiikki: piano, harmonikka, kantele, kitara, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso) ja urut:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • täytät enintään 18 vuotta samana kalenterivuonna, jona aloitat opinnot nuorisokoulutuksessa ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa, joka antaa kelpoisuuden toisen asteen opiskelijaksi tai opiskelijana toisen asteen oppilaitoksessa, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden. Korkeakoulukelpoisuutta edellytetään Sibelius-Akatemian ja muiden suomalaisten korkeakoulujen hakijoilta.

Klassinen musiikki, laulu:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • täytät vähintään 15 ja enintään 18 vuotta samana kalenterivuonna, jona aloitat opinnot nuorisokoulutuksessa ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa, joka antaa kelpoisuuden toisen asteen opiskelijaksi tai opiskelijana toisen asteen oppilaitoksessa, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden. Korkeakoulukelpoisuutta edellytetään Sibelius-Akatemian ja muiden suomalaisten korkeakoulujen hakijoilta.

Klassinen musiikki, puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu sekä vanhan musiikin periodisoittimet:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • täytät vähintään 13 ja enintään 18 vuotta samana kalenterivuonna, jona aloitat opinnot nuorisokoulutuksessa ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa, joka antaa kelpoisuuden toisen asteen opiskelijaksi tai opiskelijana toisen asteen oppilaitoksessa, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden. Korkeakoulukelpoisuutta edellytetään Sibelius-Akatemian ja muiden suomalaisten korkeakoulujen hakijoilta.

Global Music:

Olet kelpoinen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi, jos

 • täytät vähintään 12 ja enintään 18 vuotta samana kalenterivuonna, jona aloitat opinnot nuorisokoulutuksessa ja
 • olet oppilaana perusopetuksessa, joka antaa kelpoisuuden toisen asteen opiskelijaksi tai opiskelijana toisen asteen oppilaitoksessa, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden. Korkeakoulukelpoisuutta edellytetään Sibelius-Akatemian ja muiden suomalaisten korkeakoulujen hakijoilta.

Mikäli et täytä hakukohteesi ikävaatimusta hakiessasi, sinua ei kutsuta valintakokeeseen. Sibelius-Akatemia tarkastaa kunkin hakijan kelpoisuuden hakijaksi hakuajan päättymisen jälkeen. Saat sähköpostitse tiedon kelpoisuudestasi viimeistään 6.3.2024.

Opiskeluoikeus

Nuorisokoulutuksessa opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Opiskeluoikeuden jatkumiseen vaikuttaa menestyminen opinnoissa, jota arvioidaan jatkuvasti opintojen aikana. Opiskeluoikeuden jatkumista ei tarvitse hakea valintamenettelyn kautta.

Opiskeluoikeus päättyy sen lukuvuoden lopussa, kun opiskelija lopettaa opintonsa perusopetuksessa tai toisella asteella. Opiskeluoikeus päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, kevätlukukauden lopussa.

Opiskeluoikeus voi päättyä myös silloin, jos opiskelija laiminlyö opintojaan: ei seuraa nuorisokoulutusta koskevaa tiedottamista ja jättää hoitamatta opiskelijalle kuuluvia velvollisuuksia (vrt. nopsin laatiminen, osallistumisen nops-keskusteluun), on ilmoittamatta pois tunneilta tai keskeyttää ilman painavaa syytä nopsiin kuuluvien opintojen opiskelun.

Päätöksen opiskeluoikeuden päättämisestä tekee dekaani.

Hakeminen

Hakuaika nuorisokoulutukseen alkaa 3.1.2024 klo 9 ja päättyy 17.1.2024 klo 15. Täytä sähköinen hakulomake (SurveyPal) täällä:

Mikäli haet useampaan kuin yhteen pääaineeseen tai -instrumenttiin, hakulomakkeella pyydetään sinua asettamaan hakukohteet tärkeysjärjestykseen. Jos tulet hyväksytyksi useampaan kuin yhteen pääaineeseen tai -instrumenttiin, sinut valitaan siihen vaihtoehtoon, jonka itse olet asettanut ensisijaisuusjärjestyksessä ylimmäksi.

Palauta mahdolliset ennakkotehtävät (sävellys ja musiikinteoria) sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15. Mikäli et palauta valintaperusteissa vaadittuja ennakkotehtäviä määräaikaan mennessä, et voi saada kutsua valintakokeisiin. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut vastaavat kysymyksiisi. Sähköpostiosoite on siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. 

Opiskelu- tai muita todistuksia ei toimiteta hakuvaiheessa.

Valintakokeet

Sibelius-Akatemian valintakokeet toteutetaan pääaine- ja pääinstrumenttikohtaisissa valintaperusteissa ilmoitetulla tavalla. Toteutusmuodot vaihtelevat. Ne voivat sisältää video- ja äänitallenteita, etäyhteyksin suoritettavia osakokeita sekä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä järjestettäviä osakokeita. Jos valintakokeet tai yksittäisiä osakokeita järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä, sinun tulee varautua olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja mahdollisen majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi.

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla viimeistään 31.1.2024. Valintakoekutsu tai ilmoitus kutsumatta jättämisestä lähetetään sähköpostitse viimeistään 2–3 viikkoa ennen koepäivää. Tarkat valintakokeisiin osallistumisen ohjeet ja aikataulut ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei lähtökohtaisesti voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä ja valintalautakunnan työskentelyaikataulujen mahdollistaessa muutoksen. Hyväksyttäviä syitä ovat onnettomuus tai sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Mikäli et osallistu valintakokeisiin, sinua ei voida valita opiskelijaksi. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Sinun on todistettava henkilöllisyytesi koetilaisuuksissa passilla, muulla virallisella henkilötodistuksella tai ajokortilla.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon et voi tuoda ulkopuolisia henkilöitä. Joidenkin pääaineiden tai pääinstrumenttien valintakokeissa on mahdollisuus käyttää omaa säestäjää tai avustavaa muusikkoa. Tästä on tietoa asianomaisen pääaineen tai pääinstrumentin valintaperusteissa. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa (L 621/1999).

Valinnan tuloksesta tiedottaminen

Valintapäätös julkistetaan 31.5.2024.

Dekaanin päätös opiskelijaksi hyväksytyistä on nähtävillä klo 9.00 alkaen Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan hyväksymisestä sähköpostitse. Voit myös tarkistaa valinnan tuloksen itse joko Taideyliopiston www-sivuilta tai tiedustella valinnan tulosta sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita.

Dekaanin päätökseen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi ottamisesta ei voi vaatia oikaisua.

Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin voit pyytää palautetta valintakoesuorituksestasi. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan suoritustasi entisestään.

Paikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä.

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa elokuussa todistus siitä, että he ovat lukuvuonna 2024–2025 oppilaana perusopetuksessa tai opiskelijana toisen asteen oppilaitoksessa. Mikäli todistus ei saavu ilmoitettuun määräaikaan mennessä, valittu opiskelija menettää opiskelupaikkansa. Sibelius-Akatemia tiedottaa tarkasta todistuksen toimittamisaikataulusta valituille hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Nuorisokoulutuksen opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi, vaan opiskelupaikka on otettava vastaan ja opinnot aloitettava samana syksynä, jolloin opiskelupaikka myönnetään.

Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa nuorisokoulutuksen uusien opiskelijoiden aloitusviikolla.

Nuorisokoulutuksen opiskelijoilta peritään vuosittain 340 euron palvelumaksu (170 euroa/lukukausi).

Ainejohtaja osoittaa opiskelijalle henkilökohtaista opetusta antavan Sibelius-Akatemian opettajan ja mahdollisen säestäjän kuultuaan opiskelijaa.

Pääaine- ja pääinstrumenttikohtaiset valintaperusteet

GLOBAL MUSIC

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Global Music -valintakoe koostuu kolmesta osiosta. Voit suorittaa valintakoetehtävät millä tahansa instrumentilla mukaan lukien laulu.

 • Työpaja

Työpaja on interaktiivinen ryhmätyötilanne, jossa toimit muiden hakijoiden kanssa. Työpajassa tehdään muun muassa lämmittelyharjoituksia, kehorytmiikkaharjoituksia, äänityöskentelyä, improvisointia, kuunteluharjoituksia sekä pienryhmätehtäviä. Työpajassa saatetaan käyttää instrumentteja.

 • Esitys

Esitys on 10–15 minuutin kokonaisuus, jonka toteutat yhdellä tai useammalla instrumentilla.

Esityksen ohjelma koostuu vapaavalintaisista teoksista, jotka kuvaavat musiikkiperinnettäsi, musiikkitaustaasi tai musiikillista ilmaisuasi. Teokset voivat olla perinteisiä teoksia tai nykyteoksia. Myös omia sävellyksiä voidaan sisällyttää ohjelmaan.

Voit esittää teokset soolona tai yhdessä säestävien muusikoiden kanssa. Mikäli haluat käyttää säestäviä muusikoita, sinun tulee itse järjestää muusikot valintakoetilaisuuteen.

Sinun tulee tuoda valintakoetilaisuuteen omat instrumenttisi, ellei toisin sovita.

 • Keskustelu

Keskustelu on tilaisuus, jossa valintakoelautakunta haastattelee sinua lyhyesti. Keskustelun aikana sinulta kysytään muun muassa motivaatiostasi osallistua Global Music -opintoihin sekä pitkän tähtäimen tavoitteistasi. Lautakunta voi tarpeen mukaan kysyä sinulta muitakin musiikkiopintoihin liittyviä kysymyksiä.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella hakijan tämänhetkisiä taitoja sekä motivaatiota opiskella nuorisokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi lautakunta arvioi hakijan kykyä suoriutua erilaisista tehtävistä sekä toimia yhteistyössä ryhmän kanssa.

Esityksessä lautakunta arvioi hakijan soitto- ja/tai lauluteknisiä taitoja sekä esiintymistaitoa. Työpajan aikana lautakunta arvioi hakijan kuuntelu-, kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja eri taustoista tulevien muusikoiden kanssa työskennellessä. Keskustelussa lautakunta arvioi hakijan opiskelumotivaatiota.

Osakokeita painotetaan lopullisessa pistemäärässä seuraavasti: 

 • Esitys 50 %
 • Työpaja 40 %
 • Keskustelu 10 %

 Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

Valinnoissa huomioidaan myös monimuotoisen opiskelijakokoonpanon muodostuminen Global Music -nuorisokoulutukseen.

JAZZMUSIIKKI

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Valintakokeeseen sisältyy:

 1. Kaksi ennalta valmistettua, vapaavalintaista tunnettua jazzsävellystä ulkoa esitettynä
 2. Lisätehtäviä (esim. asteikkoja, sointuja, bluesia F- tai Bb-sävellajista) valintakoelautakunnan harkinnan mukaan
 3. Lyhyt haastattelu

Ennalta valmistettujen jazzsävellyksien tulee olla erilaisia (esim. tempo, tyyli ja sävellaji), ja niihin tulee sisältyä sävellyksen sointujen ja muodon pohjalta improvisoitu soolo. Laulajille riittää melodiantulkinta. Scat-laulu on vapaaehtoista.

Kutakin hakijaa varten on varattu aikaa enintään 15 min.

Valintakokeeseen on järjestetty säestys (piano, basso, rummut). Sinun on käytettävä säestävää yhtyettä. Toimita nuotit säestäjiä varten viimeistään 27.3.2024 sähköpostitse osoitteeseen siba.suunnittelija.jazz@uniarts.fi. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Voit myös tuoda nuotit (3 kpl) mukanasi koetilaisuuteen.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella hakijan instrumentin hallintaa, jazzrytmiikan, -melodian ja -harmonian hallintaa sekä erityisesti hakijan yhteissoittotaitoa. Lisäksi lyhyessä haastatteluosiossa kartoitetaan hakijan motivaatiota nuorisokoulutuksessa opiskelemiseen.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

KANSANMUSIIKKI

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Valintakokeeseen sisältyy:

 1. 10–15 minuutin vapaavalintainen kansanmusiikkiohjelmisto ulkoa esitettynä
 2. Lisätehtävä, jossa arvioidaan musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia
 3. Lyhyt haastattelu

Esitettävä ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta ja/tai itse sävelletystä kansanmusiikista sekä improvisaatiosta. Jos ohjelmisto koostuu pääosin muusta kuin suomalaisesta perinteisestä musiikista, on esityskokonaisuuteen kuitenkin sisällyttävä näyte suomalaisesta kansanmusiikista.

Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumenttinäyte.

Teokset esitetään ilman säestystä. Kontra- ja sähköbasson sekä lyömäsoitinten soittajat saavat kuitenkin käyttää osassa ohjelmaansa avustavaa muusikkoa. Myös muilla instrumenteilla hakevat voivat käyttää avustavaa muusikkoa, mikäli hakija haluaa osoittaa valintakokeessa myös säestystaitojaan/komppisoitto-osaamistaan. Osa valintakoeohjelmistosta on kuitenkin esitettävä ilman avustavaa muusikkoa. Mikäli käytät avustavaa muusikkoa osana valintakoesuoritustasi, sinun tulee itse tuoda hänet mukanasi.

Arviointiperusteet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • soittimen/soittimien tai laulun taidollinen/tekninen hallinta (ml. improvisaatiotaito)
 • kansanmusiikin tuntemus (esitystavat, improvisaatio)
 • perinnemusiikeille tyypilliset taidolliset ja ilmaisulliset valmiudet (kuulonvaraisen musisoinnin kyky, tyypillinen fraseeraus ja poljento)
 • musiikin hahmotustaidot: musiikillinen hahmotuskyky, äänten erottelukyky, sävelmuisti ja musiikinteoreettiset valmiudet
 • motivaatio

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25. Arvioinnin pääpaino on ohjelmisto-osuudessa.

KLASSISEN MUSIIKIN LAULUOPINNOT

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa seuraava ohjelma:

 1. Oratorio- tai ooppera-aaria
  Teos on esitettävä ulkoa ja sen tulee olla säestyksellinen. Sinun tulee käyttää yliopiston osoittamaa pianistia. Teos on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa.
 2. Vapaavalintainen laulu (lied)
  Teos on esitettävä ulkoa ja sen tulee olla säestyksellinen. Sinun tulee käyttää yliopiston osoittamaa pianistia.
 3. Näyte jonkin sivuinstrumentin hallinnasta. Teos on esitettävä ilman säestystä.
 4. Lyhyt haastattelu. Lautakunta haastattelee sinua.

Nuottimateriaalin toimittaminen:

Toimita lista valintakokeessa esittämästäsi ohjelmistosta sekä esitettävän ohjelmiston nuotit sähköpostitse osoitteeseen siba.lamuvalinnat@uniarts.fi viimeistään 27.3.2024. Nuotit tulee toimittaa esitettävässä sävellajissa ja niiden tulee olla PDF-muodossa ja jokainen teos yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Merkitse nuotteihin oma nimesi, hakukohteesi (nuorisokoulutus, pääaine tai -instrumentti) sekä mahdolliset hypyt, kadenssit tai muut poikkeamat nuottikuvasta. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea myös säveltäjän ja kappaleen nimi. Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti teipattuina kopioina.

HUOM! Ohjelmistoon ei voi tehdä muutoksia eikä ohjelmiston järjestystä voi muuttaa ohjelmistolistan ja nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suorituksen perusteella hänen äänimateriaaliaan, lauluteknistä osaamistaan, taiteellista potentiaaliaan, oppimisvalmiuksiaan sekä motivaatiotaan. Hakijalta odotetaan vähintään PT 2/2 -suoritusta tai vastaavia taitoja.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTIOPINNOT

ALTTOVIULU

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta tai teoksen osaa. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua sekä saattaa pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano. 

Voit käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Ilmoita säestäjävalintasi ja toimita nuotit kyselylomakkeella, jonka toimitamme sinulle sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Jos käytät yliopiston säestäjää, toimita vapaasti valittavien kappaleiden nuotit Sibelius-Akatemiaan viimeistään 27.3.2024 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että oma nimesi ja hakukohteesi (nuorisokoulutus, pääaine tai -instrumentti). Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti teipattuina kopioina.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

HARMONIKKA

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kolme erityylistä vapaavalintaista teosta. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua sekä saattaa pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Teokset on esitettävä ulkoa.

Kutakin hakijaa varten on varattu aikaa korkeintaan 15 minuuttia. Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan valintakoe-esityksen perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden valintakoe-esitykset pistein 0–25.

HARPPU

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista sooloteosta, joiden yhteiskesto on n. 5–15 minuuttia. Lisäksi esittele itsesi lyhyesti: kuvaile itseäsi soittajana muutamalla sanalla sekä kerro, miksi haet Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen.

Teokset suositellaan esitettäväksi ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. Soitettavat teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana. Hakijalta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

KANTELE

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua ja saattaa pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella oppimisvalmiuksia, soittoteknisiä valmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

KITARA

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua ja saattaa pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

KONTRABASSO

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 24.4.2024 klo 15.

Esitä videotallenteella kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta. Kerro videolla lisäksi omasta opiskelutaustastasi, motivaatiostasi ja tavoitteistasi muusikkona.  

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). 

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

LYÖMÄSOITTIMET

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Valmista vapaavalintaiset näytteet seuraavilla soittimilla (kesto n. 5 min / soitin):

 1. Pikkurumpu
 2. Patarummut
 3. Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)

Valintakoe sisältää lisäksi prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä lautakunnan harkinnan mukaan sekä haastattelun.

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. Tuo valintakoetilaisuuteen mukanasi vapaavalintaisten näytteiden nuottimateriaalit valintalautakunnalle.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, esiintymistaitoa, oppimisvalmiuksia, motivaatiota, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana. Hakijalta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

PIANO

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Valintakoeohjelma riippuu syntymävuodestasi. Esitä valintakoeohjelma ulkoa.

v. 2010 ja myöhemmin syntyneet:

 1. J.S. Bachin sävellys
 2. Wieniläisklassisen sonaatin tai sonatiinin nopea osa tai muu vastaavanlainen sävellys
 3. Vapaavalintainen sävellys tai osia sävellyksestä

v. 2009 ja aiemmin syntyneet:

 1. J.S. Bachin kolmiääninen inventio tai preludi ja fuuga
 2. Nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista
 3. Vapaavalintainen sävellys tai osia sävellyksestä

Lisäksi lautakunta haastattelee sinua sekä saattaa pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan valintakoe-esityksen perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden valintakoe-esitykset pistein 0–25

PUUPUHALTIMET

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Valintakokeeseen sisältyy:

 1. Kaksi eri teosta instrumenttisi teoslistalta (linkki alla). Vähintään toisen näistä tulee olla pianosäestyksellinen teos.

  Huilu, klarinetti ja saksofoni: Valittujen teosten yhteiskesto n. 15 min
  Oboe ja fagotti: Valittujen teosten yhteiskesto n. 10 min

  Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano. Soitettava teos/soitettavat teokset voivat olla myös osa tai osia moniosaisesta teoksesta (konsertto, sonaatti tai sarja).

 2. Lyhyt haastattelu. Lautakunta haastattelee sinua.

Voit käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Ilmoita säestäjävalintasi ja toimita nuotit kyselylomakkeella, jonka toimitamme sinulle sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Jos käytät yliopiston säestäjää, toimita vapaasti valittavien kappaleiden nuotit Sibelius-Akatemiaan viimeistään 27.3.2024 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että oma nimesi ja hakukohteesi (nuorisokoulutus, pääaine tai -instrumentti). Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti teipattuina kopioina.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, esiintymistaitoa, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

SELLO

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta, joiden yhteiskesto on n. 10 minuuttia. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua.

Teokset on esitettävä ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano.

Voit käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Ilmoita säestäjävalintasi ja toimita nuotit kyselylomakkeella, jonka toimitamme sinulle sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Jos käytät yliopiston säestäjää, toimita vapaasti valittavien kappaleiden nuotit Sibelius-Akatemiaan viimeistään 27.3.2024 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että oma nimesi ja hakukohteesi (nuorisokoulutus, pääaine tai -instrumentti). Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti teipattuina kopioina.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

URUT

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 24.4.2024 klo 15.

Esitä videotallenteella kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta. Kerro videolla lisäksi omasta opiskelutaustastasi, motivaatiostasi ja tavoitteistasi muusikkona.  

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).   

Soita videolla niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan. 

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

VANHAN MUSIIKIN PERIODISOITTIMET

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. 

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua ja pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on cembalo.

Voit käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Ilmoita säestäjävalintasi ja toimita nuotit kyselylomakkeella, jonka toimitamme sinulle sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Jos käytät yliopiston säestäjää, toimita vapaasti valittavien kappaleiden nuotit Sibelius-Akatemiaan viimeistään 27.3.2024 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että oma nimesi ja hakukohteesi (nuorisokoulutus, pääaine tai -instrumentti). Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti teipattuina kopioina.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

VASKIPUHALTIMET

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta, joista vähintään toinen on pianosäestyksellinen teos. Vapaavalintaisten teosten yhteiskesto n. 10 min. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua sekä saattaa pyytää sinua antamaan prima vista -soittonäytteen.

Käyrätorven hakijoiden tulee lisäksi esittää B-duuriskaala kolmessa oktaavissa. Nuotti lähetetään hakijalle 10 päivää ennen koetta.

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano. Soitettava teos/soitettavat teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia.

Voit käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Ilmoita säestäjävalintasi ja toimita nuotit kyselylomakkeella, jonka toimitamme sinulle sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Jos käytät yliopiston säestäjää, toimita vapaasti valittavien kappaleiden nuotit Sibelius-Akatemiaan viimeistään 27.3.2024 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta. Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että oma nimesi ja hakukohteesi (nuorisokoulutuspääaine tai -instrumentti). Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti teipattuina kopioina.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, esiintymistaitoa, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana. Hakijalta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

VIULU

Valintakokeet järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Esitä valintakokeessa kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta, joiden yhteiskesto on n. 10 minuuttia. Lisäksi lautakunta haastattelee sinua.

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. 

Mikäli ohjelman kokonaiskesto ylittää 10 minuuttia, lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Arviointiperusteet

Lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittoteknisiä valmiuksia, oppimisvalmiuksia, motivaatiota sekä hakijan mahdollisuutta kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojensa aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

SÄVELLYS

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15:

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4-sivu), josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Nimi
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun ja musiikkianalyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut opinnot
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
  • Aiemmat sävellysopinnot (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)
    
 2. Valitsemiasi nuotinnettuja näytteitä omista sävellyksistäsi
  Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää kaksi kokonaista teosta tai kokonaisen teoksen itsenäistä osaa, joiden yhteenlaskettu sivumäärää on 5–40.

  Jos näytekokonaisuus ei noudata täsmällisesti yllä annettuja ohjeita, näytekokonaisuus hylätään.

  Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan. 

Kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Mikäli et palauta ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, et voi saada kutsua valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:

 • Yleismusiikillisten aineiden kokeet
 • Sävellystehtävä
 • Haastattelu
 • Soittonäytteet

Yleismusiikillisten aineiden kokeet

Yleismusiikillisten aineiden kokeet voivat mitata musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista, musiikinteoreettisia perusvalmiuksia, musiikin kuulonvaraista hahmottamista ja nuotinnustaitoja sekä prima vista -laulua.

Sävellystehtävä

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä sävellystehtävä. Sinun tulee toimittaa sävellystehtävä ratkaistuna valintakokeen toisen vaiheen kutsussa ilmoitetulla tavalla ja määräaikana sekä lisäksi valmistautua esittelemään se haastattelussa.

Haastattelu

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta.

Haastattelulla arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiotasi säveltämiseen ja systemaattiseen sävellyksen opiskeluun, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi.

Valmistaudu esittelemään haastattelussa myös etukäteen kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 50 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta. Lisäksi sinun tulee valmistautua esittelemään sävellystehtävän ratkaisuasi haastattelussa.

Soittonäytteet

Toimita soittonäytteet Sibelius-Akatemiaan videotallenteena. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 24.4.2024 klo 15.

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voit halutessasi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Esitä lisäksi pianolla yksi teos länsimaisen taidemusiikin ohjelmistosta. Laajemmasta teoksesta voit halutessasi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. 

Arviointiperusteet

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sinulta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta sekä opiskelumotivaatiota.

Osakokeita painotetaan lopullisessa pistemäärässä seuraavasti: 

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 20 %
 • Yleismusiikillisten aineiden kokeet  30 %
 • Sävellystehtävän käsittely 10 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 %

MUSIIKINTEORIA

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15:

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4), josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Nimi
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut opinnot
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
  • Jos haet myös sävellyksen pääaineeseen, liitä myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistasi (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)

 2. Vapaamuotoinen kirjoitelma (max. 500 sanaa), jossa kuvaat kiinnostuksiasi ja toimintaasi musiikinteorian alalla.

Kaikki ennakkotehtävänsä ajoissa palauttaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:

 • Yleismusiikillisten aineiden kokeet
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet

Yleismusiikillisten aineiden kokeet

Yleismusiikillisten aineiden kokeet voivat mitata musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista, musiikinteoreettisia perusvalmiuksia, musiikin kuulonvaraista hahmottamista ja nuotinnustaitoja sekä prima vista -laulua.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet

Kokeilla mitataan analyysivalmiuksiasi, taitoasi kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen.

Kokeen toisesta vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan kolmanteen vaiheeseen. Kolmanteen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse.

Kolmas vaihe

Valintakokeen kolmas vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Valintakokeen kolmas vaihe sisältää seuraavat osakokeet:

 • Haastattelu
 • Soittonäytteet

Haastattelu

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta.

Tarvitset haastattelussa pianoa tai koskettimistoa. Jos sinun ei ole mahdollista käyttää haastattelun aikana pianoa tai koskettimistoa, lautakunta arvioi kyseisen tehtävän sanallisten kommenttiesi perusteella.

Voit halutessasi esitellä haastattelussa lyhyesti sävellyksiäsi, sovituksiasi, musiikillisia tutkielmiasi tai muita vastaavia ansioita. Jos tahdot esitellä tällaista materiaalia, sinun tulee ilmoittaa siitä heti haastattelun alussa.

Soittonäytteet

Toimita soittonäytteet Sibelius-Akatemiaan videotallenteena. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan OneDrive-järjestelmän kautta viimeistään 24.4.2024 klo 15.

Kaikki hakijat palauttavat soittonäytteen määräaikaan mennessä, mutta se arvioidaan vain niiden hakijoiden osalta, jotka kutsutaan kolmanteen vaiheeseen.

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Esitä lisäksi pianolla yksi teos länsimaisen taidemusiikin ohjelmistosta. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia.

Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Arviointiperusteet

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Lisäksi sinulta edellytetään opiskelumotivaatiota.

Osakokeita painotetaan lopullisessa pistemäärässä seuraavasti: 

 • Yleismusiikillisten aineiden kokeet  20 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoriakokeet 40 %
 • Haastattelu (sisältää kirjoitelman käsittelyn sekä soittonäytteet) 40 %

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi tai siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi.

Tutustu koulutuksen sisältöön