Näin haet Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen valintaopas vuodelle 2020.

Koronaviruksen vaikutus valintakokeisiin

Nuorisokoulutuksen valintakokeet siirtyvät syksyyn koronavirusepidemian vuoksi.

Hakuaika: 8.-22.1.2020 klo 15
Hakulomake: https://my.surveypal.com/nukohaku2020
Valintapäätös: 26.8.2020 klo 9

Valintakokeet (alustava aikataulu): 17.-20.8.2020

Nuorisokoulutus on valtakunnallista, musiikillisesti erityislahjakkaille nuorille tarkoitettua ja musiikin ammattiopintoihin valmentavaa koulutusta. Sitä annetaan Sibelius-Akatemiassa, jossa opetus, taiteellinen toiminta ja tutkimus muodostavat vuorovaikutteisen yliopistotasoisen oppimisympäristön.

Nuorisokoulutuksen opiskelijana sinulla on pääaine tai pääinstrumentti. Tämän lisäksi opiskelet yhteissoittoa sekä yleismusiikillisia opintoja (musiikin hahmotustaidot), jonka opetus voidaan järjestää nuorisokoulutuksen omissa ryhmissä tai yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa (ottaen huomioon sekä opetusta järjestävän tahon tarpeet, että käytännön olosuhteet, mm. asuinpaikkasi). Sinulla on mahdollisuus saada opetusta myös Sibelius-Akatemian muista koulutustarjonnassa olevista sisällöistä, joita ovat mm. instrumenttiopinnot, laulu ja sävellys. Sinulla on vähintään yksi arvioitu julkinen esiintyminen lukuvuodessa (esimerkiksi nuorisokoulutuksen matineassa).

Opiskelijoita otetaan solististen aineitten, sävellyksen ja musiikinteorian, jazzmusiikin ja kansanmusiikin nuorisokoulutuksen opintoihin. Nuorisokoulutuksessa opiskeltavia solistisia aineita ovat: vanhan musiikin periodisoittimet (puhallinsoitin, jousisoitin, cembalo tai luuttu), piano, harmonikka, kantele, kitara, puu- ja vaskipuhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba), jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso) lyömäsoittimet, harppu, urut sekä laulu.

Sinulle laaditaan yksilöllinen nuorisokoulutuksen opintosuunnitelma, jossa musiikillisen koulutuksen tavoitteiden rinnalla otetaan huomioon peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen oppimistavoitteet. Opintosuunnitelman toteutumista arvioidaan kanssasi käytävässä keskustelussa vuosittain.

Kuka voi hakea?

Olet kelpoinen opiskelijaksi nuorisokoulutukseen, jos olet ensimmäisen lukuvuotesi alkaessa [1. elokuuta] alle 18-vuotias ja olet oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa.

Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi klassisen musiikin lauluopintoihin voidaan valita vain hakuajan päättymiseen mennessä 15 vuotta täyttänyt hakija.

Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi klassisen musiikin instrumenttiopintoihin puhaltimien, lyömäsoitinten, harpun sekä vanhan musiikin periodisoitinten pääinstrumentissa voidaan valita vain hakuajan päättymiseen mennessä 13 vuotta täyttänyt hakija.

Opiskeluoikeus

Nuorisokoulutuksen opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Yliopisto päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta vuosittain ilman valintamenettelyä. Opiskeluoikeuden jatkumiseen vaikuttaa menestyminen opinnoissasi. 

Opiskeluoikeutesi päättyy sen lukuvuoden lopussa, kun lopetat opintosi perusopetuksessa tai toisella asteella. Opiskeluoikeutesi päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden kevätlukukauden lopussa, jolloin täytät 20 vuotta, vaikka edellä tarkoitettu opiskelu ei olisi vielä päättynyt.

Hakeminen

Hakuaika nuorisokoulutukseen alkaa 8.1.2020 ja päättyy 22.1.2020 klo 15. Täytä sähköinen hakulomake Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://my.surveypal.com/nukohaku2020.

Palauta mahdolliset ennakkotehtävät (sävellys- ja musiikinteoria) sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta viimeistään 29.1.2020 klo 15. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Sibelius-Akatemian hakijapalvelut vastaavat kysymyksiisi. Sähköpostiosoite on siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.  

Opiskelu- tai muita todistuksia ei toimiteta hakuvaiheessa.

Valintakokeet

Mikäli et palauta valintaperusteissa vaadittuja ennakkotehtäviä (sävellys- ja musiikinteoria) määräaikaan mennessä, sinua ei kutsuta valintakokeisiin.

Varaudu olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Valintakokeiden tarkempi aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei lähtökohtaisesti voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä ja valintalautakunnan työskentelyaikataulujen mahdollistaessa muutoksen. Hyväksyttäviä syitä ovat onnettomuus tai sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Mikäli et osallistu valintakokeisiin, sinua ei valita opiskelijaksi. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Sinun on todistettava henkilöllisyytesi koetilaisuuksissa passilla tai muulla virallisella henkilötodistuksella.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon voit tuoda oman säestäjän tai avustavan muusikon valintalautakunnan luvalla, mutta et muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi.

Koulutusohjelmakohtaiset valintaperusteet

JAZZMUSIIKKI

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi ennalta valmistettua, vapaavalintaista jazzsävellystä ulkoa
 2. Lisäksi valintakokeeseen sisältyy lisätehtäviä (esim. asteikkoja, sointuja, bluesia F- tai Bb-sävellajista) valintakoelautakunnan harkinnan mukaan sekä mahdollinen lyhyt haastattelu

Esitettävien jazzsävellyksien tulee olla erilaisia (esim. tempo, tyyli ja sävellaji) ja niihin tulee sisältyä sävellyksen sointujen ja muodon pohjalta improvisoitu soolo. Laulajille riittää melodiantulkinta. Scat-laulu on vapaaehtoista.

Kutakin hakijaa varten on varattu aikaa enintään 15 min.

Valintakokeeseen on järjestetty säestys (piano, basso, rummut). Sinun on käytettävä säestävää yhtyettä. Toimita nuotit säestäjiä varten viimeistään 1.4.2020 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta (julkaistaan keväällä 2020). Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen kappale yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Voit myös tuoda nuotit mukanasi koetilaisuuteen.

Lautakunta arvioi hakijat pistein 0–25.

KANSANMUSIIKKI

Valintakoeohjelma voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Jos ohjelmisto koostuu pääosin muusta kuin suomalaisesta perinteisestä musiikista, on esityskokonaisuuteen kuitenkin sisällyttävä näyte suomalaisesta kansanmusiikista.

Esityskokonaisuuden tulee olla kestoltaan 10-15 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumenttinäyte. Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. Kontra- ja sähköbasson sekä lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaansa avustavaa muusikkoa.

Lisäksi osallistut kokeeseen, jossa arvioidaan musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia.

KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTIOPINNOT

Harmonikka

Valintakoeohjelma:

 1. Kolme erityylistä vapaavalintaista teosta
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Teokset on esitettävä ulkoa.

Kutakin hakijaa varten on varattu aikaa korkeintaan 15 minuuttia. Lautakunta voi kuunnella vain osan ohjelmistosta.

Harppu

(vain 22.1.2020 mennessä 13 vuotta täyttäneille hakijoille)

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä vapaavalintaista sooloteosta (yhteiskesto n. 5-10 min)
 2. Prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoetilanteessa lautakunnan harkinnan mukaan
 3. Haastattelu

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Sinulta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Lyömäsoittimet

(vain 22.1.2020 mennessä 13 vuotta täyttäneille hakijoille)

Valmista vapaavalintaiset näytteet seuraavilla soittimilla (kesto n. 5 min / soitin):

 1. Pikkurumpu
 2. Patarummut
 3. Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)
 4. Lisäksi prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoetilanteessa lautakunnan harkinnan mukaan sekä haastattelu

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä. Tuo valintakoetilaisuuteen mukanasi vapaavalintaisten näytteiden nuottimateriaalit valintalautakunnalle.

Sinulta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Piano

Valintakoeohjelma (v. 2006 ja myöhemmin syntyneet):

 1. J.S. Bachin sävellys
 2. Wieniläisklassisen sonaatin tai sonatiinin nopea osa tai muu vastaavanlainen sävellys
 3. Vapaavalintainen sävellys

Teokset on esitettävä ulkoa.

Valintakoeohjelma (v. 2005 ja aiemmin syntyneet):

 1. J.S. Bachin kolmiääninen inventio tai preludi ja fuuga
 2. Nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista
 3. Vapaavalintainen sävellys

Teokset on esitettävä ulkoa.

Puu- ja vaskipuhaltimet

(vain 22.1.2020 mennessä 13 vuotta täyttäneille hakijoille)

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä vapaavalintaista teosta, joista vähintään toinen on pianosäestyksellinen teos
 2. Prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoetilanteessa lautakunnan harkinnan mukaan
 3. Haastattelu

Vapaavalintaisten teosten yhteiskesto:

 • Huilu, klarinetti ja saksofoni 15-20 min
 • Muut puhaltimet n. 10 min

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Voit halutessasi käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Katso tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestys valintakokeessa” alta.

Sinulta odotetaan vähintään PT3:n suoritusta tai vastaavia taitoja.

Vanhan musiikin periodisoittimet

(vain 22.1.2020 mennessä 13 vuotta täyttäneille hakijoille)

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Lautakunta voi kuunnella vain osan näytteestä.

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, säestyssoitin on cembalo. Voit halutessasi käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Katso tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestys valintakokeessa” alta.

Viulu

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta (yhteiskesto n. 10 min)
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Lautakunta voi kuunnella vain osan näytteestä.

Teokset on esitettävä ulkoa. Teokset esitetään ilman säestystä.

Muu kuin edellä mainittu klassisen musiikin instrumentti

Valintakoeohjelma:

 1. Kaksi erityylistä, vapaavalintaista teosta
 2. Prima vista -soittonäyte tarvittaessa

Lautakunta voi kuunnella vain osan näytteestä.

Teokset on esitettävä ulkoa, paitsi jos instrumentti on alttoviulu tai urut. Teokset esitetään ilman säestystä, paitsi jos instrumentti on alttoviulu tai sello. Katso tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestys valintakokeessa” alta.

Säestys valintakokeessa

Säestyssoitin on piano lukuun ottamatta vanhan musiikin preiodi-instrumentteja, jolloin se on cembalo.

Sello ja alttoviulu, puu- ja vaskipuhaltimet, vanha musiikki

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Voit käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Ilmoita hakulomakkeessa, jos haluat käyttää yliopiston säestäjää. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Jos käytät yliopiston säestäjää, toimita vapaasti valittavien kappaleiden nuotit Sibelius-Akatemiaan viimeistään 1.4.2020 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta (julkaistaan keväällä 2020). Toimita nuotit PDF-muodossa ja jokainen teos yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että oma nimesi ja hakukohteesi. Tuo nuotit myös mukanasi varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti vihkomuotoon teipattuina kopioina.

Muut instrumentit

Kaikki teokset (myös säestykselliset) esitetään ilman säestystä.

KLASSISEN MUSIIKIN LAULUOPINNOT

(vain 22.1.2020 mennessä 15 vuotta täyttäneille hakijoille)

Valintakoeohjelma:

 1. Oratorio- tai ooppera-aaria
 2. Jokin laulu (lied)
 3. Näyte jonkin sivuinstrumentin hallinnasta (ilman säestystä)

Teokset on esitettävä ulkoa ja niiden tulee olla säestyksellisiä. Sinun tulee käyttää yliopiston osoittamaa pianistia.

Nuottimateriaalin toimittaminen:
Toimita Sibelius-Akatemiaan viimeistään 1.4.2020 lista valintakokeessa esittämästäsi ohjelmistosta sekä esitettävän ohjelmiston nuotit. Nuotit tulee toimittaa esitettävässä sävellajissa ja niiden tulee olla hyvälaatuisia, yhteen teipattuja tai esim. kansiossa. Merkitse nuotteihin nimesi, hakukohteesi sekä mahdolliset hypyt, kadenssit tai muut poikkeamat nuottikuvasta. Nuotteihin tulee myös merkitä kenen säveltämästä teoksesta on kyse (mikäli asia ei käy ilmi nuotista itsestään).

HUOM! Ohjelmistoon ei voi tehdä muutoksia eikä ohjelmiston järjestystä voi muuttaa ohjelmistolistan ja nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua.

Osoite: Sibelius-Akatemia / Laulumusiikin opiskelijavalinnat, PL 35, 00097 TAIDEYLIOPISTO Käyntiosoite ja osoite kuriiripostille: Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki

SÄVELLYS JA MUSIIKINTEORIA

Sävellys

ENNAKKOTEHTÄVÄT

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan sähköisen SurveyPal-lomakkeen (julkaistaan tammikuussa 2020) kautta viimeistään 29.1.2020 klo 15:

1) Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Nimi
 • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
 • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
 • Liitä mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistasi (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)

2) Valitsemiasi nuotinnettuja näytteitä omista sävellyksistäsi
Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää:
JOKO
kaksi kokonaista teosta, joiden sivumäärää ei ole rajattu
TAI
yksi kokonainen teos, jonka sivumäärää ei ole rajattu ja tämän lisäksi yhteensä enintään viisi sivua katkelmia muista teoksista.

Maksimimäärän ylittäneitä näytteitä ei käsitellä. Näytekokonaisuuden yhteenlaskettu sivumäärä tulee kuitenkin kummassakin tapauksessa olla vähintään 5 sivua. Katkelmat voivat olla osia laajemmista kokonaisuuksista; tällöin mukaan tulee liittää selvitys siitä, millaisesta kokonaisuudesta näytteet ovat.

Näytesivun tulee olla kopio alkuperäisestä, eikä sen kokoa saa muuttaa. Näytteiden sivukoko saa olla maksimissaan A3. Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan.

HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi toimittaa sähköpostitse!

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävien perusteella osan hakijoista valintakokeeseen. Mikäli et palauta ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, sinua ei kutsuta valintakokeeseen.

VALINTAKOE

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet
 • Soittonäytteet ja haastattelu.

Valintakokeeseen kutsutuille hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä sävellystehtävä. Sinun tulee tuoda se ratkaistuna ensimmäisenä valintakoepäivänä pidettävään sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän omaan teoria- ja analyysikokeeseen ja lisäksi tuoda se haastatteluun ja esitellä se pianolla tai omalla pääinstrumentillasi.

Jos sinut kutsutaan valintakokeeseen, tuo haastatteluun myös etukäteen kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 50 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet:
Kokeilla mitataan analyysivalmiuksiasi, taitoasi kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saat käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Haastattelu:
Haastattelulla arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiotasi säveltämiseen, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi.

Soittonäytteet:
Haastattelun yhteydessä annat näytteen pääinstrumentin soittotaidostasi. Jos pääsoittimesi on piano, valmistaudu esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos pääsoittimesi on muu kuin piano, sinulta edellytetään nopeatempoinen osa klassisesta sonaatista tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta. Jos pääsoittimesi ei ole piano, varaudu antamaan näyte pianonsoittotaidostasi.

Kokeeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi lautakunnan harkinnan mukaan.

ARVIOINTIPERUSTEET

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sinulta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 30 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet 30 %
 • Haastattelu (sisältää sävellystehtävän käsittelyn ja soittonäytteet) 40 %

Musiikinteoria

ENNAKKOTEHTÄVÄT

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta (julkaistaan tammikuussa 2020) viimeistään 29.1.2020 klo 15:

1) Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Nimi
 • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
 • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
 • Jos haet myös sävellyksen pääaineeseen, liitä myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistasi (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)

2) Vapaamuotoinen kirjoitelma (max. 500 sanaa), jossa kuvaat kiinnostuksiasi ja toimintaasi musiikinteorian alalla

HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi toimittaa sähköpostitse!

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävien perusteella osan hakijoista valintakokeeseen. Mikäli et palauta ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, sinua ei kutsuta valintakokeeseen.

VALINTAKOE

Musiikinteorian valintakoe on kaksivaiheinen: Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet sekä sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet. Toinen vaihe sisältää soittonäytteet ja haastattelun.

Ensimmäisessä vaiheessa annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen.

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet:
Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailukoe, joka voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saat käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet:
Kokeilla mitataan analyysivalmiuksiasi, taitoasi kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saat käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Haastattelu:
Haastattelulla arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksiä, motivaatiotasi alalla toimimiseen, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Voit halutessasi esitellä haastattelussa sävellyksiäsi, sovituksiasi, musiikillisia tutkielmiasi tai muita vastaavia ansioita.

Soittonäytteet:
Haastattelun yhteydessä annat näytteen pääinstrumentin soittotaidostasi. Jos pääsoittimesi on piano, valmistaudu esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos pääsoittimesi on muu kuin piano, sinulta edellytetään klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta. Jos pääsoittimesi ei ole piano, varaudu antamaan näyte pianonsoittotaidostasi.

Kokeeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi lautakunnan harkinnan mukaan.  

ARVIOINTIPERUSTEET

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Yleiset teoria-, kuuntelu- ja säveltapailukokeet 17 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoriakokeet 43 %
 • Haastattelu (sisältää kirjoitelman käsittelyn sekä soittonäytteet) 40 %

Valinnan tuloksesta tiedottaminen

Valintapäätös julkistetaan 26.8.2020 klo 9.

Dekaanin päätös opiskelijaksi hyväksytyistä on nähtävillä klo 9.00 alkaen Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteen ala-aulassa. Päätös julkistetaan myös Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan hyväksymisestä sähköpostitse. Voit myös tarkistaa valinnan tuloksen itse joko Taideyliopiston www-sivuilta tai Sibelius-Akatemian toimipisteestä tai tiedustella valinnan tulosta sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit eivät täyty.

Dekaanin päätökseen nuorisokoulutuksen opiskelijaksi ottamisesta ei voi vaatia oikaisua.

Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin voit pyytää palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintakoepalautetta annetaan 26.8.–9.9.2020 välisenä aikana (jokaisen hakukohteen osalta ilmoitetaan tarkka aika, jolloin palautetta annetaan). Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Paikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä postitse.

Sibelius-Akatemiaan hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa todistus siitä, että he ovat lukuvuonna 2020–2021 oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa. Mikäli todistus ei saavu määräaikaan mennessä, valittu opiskelija menettää opiskelupaikkansa. Sibelius-Akatemia tiedottaa aikataulusta valituille hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Nuorisokoulutuksen opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna, vaan opiskelupaikka on otettava vastaan ja opinnot aloitettava samana syksynä, jolloin opiskelupaikka myönnetään.

Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa nuorisokoulutuksen uusien opiskelijoiden infotilaisuudella. Nuorisokoulutuksen opiskelijoilta peritään vuosittain 340 euron (170 euroa/lukukausi) palvelumaksu.

Ainejohtaja osoittaa opiskelijalle henkilökohtaista opetusta antavan Sibelius-Akatemian opettajan ja mahdollisen säestäjän kuultuaan opiskelijaa.

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.
Puh. 050 4070 842

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös www-sivuiltamme täällä.