Mitä satsioppi on?

Satsiopilla on sävellyksen ja musiikinteorian opinnoissa perinteisesti vahva sija.

Periaatteessa satsioppia on kaikki toiminta, jonka tarkoituksena on auttaa hallitsemaan erilaisia sävellyksellisiä keinovaroja sekä ymmärtämään niiden suhdetta musiikilliseen ilmaisuun, tyyliin, laatuun ja elämykseen.

Keskeisenä menetelmänä on syventyminen valikoimaan historiallisesti merkittäviä tyylejä siten, että ohjelmiston tarkka analyyttis-elämyksellinen tutkiminen asettuu vuorovaikutukseen omien satsitöiden (tyyliharjoitusten) kirjoittamisen kanssa.

Miksi satsioppia tehdään?

Satsin kirjoittaminen antaa ”esimakua säveltämisestä”, mutta ilman henkilökohtaisen ilmaisutavan etsimisen velvoitetta. Satsiopinnoissa harjoitettu analyysi on kokonaisvaltaista ja käytännönläheistä, koska ymmärtämisen mittana on kyky itse tuottaa tutkitun kaltaista satsia.

Kandidaattiopinnoissa yksivuotista satsiopin perusteet -kurssia seuraa kaksivuotinen satsioppi 1; maisteriopintoihin sisältyy yksi- tai kaksivuotinen satsioppi 2. Satsioppi 1 ja 2 -kursseilla opetus perustuu opettajan ja opiskelijan kahdenväliseen kommunikaatioon; satsiopin perusteissa on myös ryhmäopetusta.

Kurssien painopiste

Karkeasti ottaen kurssien painopiste suuntautuu yksityiskohtaisten sääntöjen merkityksen omaksumisesta kohti laajempaa ja vaikeammin formalisoitavaa taiteellis-esteettistä ymmärrystä. Satsiopin perusteet -kurssin tarkoituksena on omaksua hyvät perusvalmiudet perinteisen harmonian ja kontrapunktin rikkaan ilmiökentän hallinnalle. Satsioppi 1 -kurssissa aiheina ovat yleensä Bach- ja Palestrina-tyyli, ja satsioppi 2 -kurssilla voidaan käsitellä mitä moninaisimpia tonaalisia tai post-tonaalisia aiheita (kuten Schumannia, Debussytä, Bartókia, Schönbergiä vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme).

Vaikka satsitöiden päätarkoitus on toimia apukeinona tyyleihin syventymisessä, analyysissä ja säveltämisen harjoittelussa, niistä tulee usein myös taiteellisesti nautittavia, ja niitä on aika ajoin esitetty erityisissä satsikonserteissa.

Äänite-esimerkkejä vuosien 2016–2018 satsikonserteista

Esiintyjät ovat suurelta osin aineryhmän vapaaehtoisia, ja esitykset on järjestetty vähin harjoituksin.

Äänite-esimerkkien nuotit