Erillisinä opintoina suoritettava A-tasosuoritus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta valmistuneet maisterit voivat hakea oikeutta erilliseen A-tasosuoritukseen.

Mikä on erillisinä opintoina suoritettava A-tasosuoritus?

Suoritus on erillisopintoihin kuuluva opintojakso, jonka sisältö vastaa vaatimustasoltaan Sibelius-Akatemian maisterin tutkintoihin johtavassa koulutuksessa määriteltyä tasoa A. Se ei ole Sibelius-Akatemian tutkintoon sisältyvä asetuksen (794/2004) mukainen opinnäyte eikä sen osa.

Erillisinä opintoina suoritettava A-tasosuoritus on opiskelijan itse maksamaa koulutusta. Suorituksen järjestämisestä vastaa Taideyliopiston Avoin kampus, joka perii suorittajalta maksut, jotka kattavat tasokokeesta ja tasosuorituksesta aiheutuvat kulut.

Kuka voi suorittaa?

Tasosuoritus A:n voi suorittaa Sibelius-Akatemiassa maisterin tutkinnon suorittanut henkilö tai suomalaisessa sotilassoittokunnassa muusikkona työskentelevä henkilö, jolla on työkokemusta musiikkialan tehtävistä ja joka esittää hakemuksessaan miten suoritus liittyy hänen ammatilliseen kehittymiseensä, tai etenemiseensä musiikkialan tehtävissä. 

Hakijalla tulee olla opintojensa (B-tasosuoritus) ja taiteellisen toimintansa perusteella hankittu osaaminen, jonka perusteella hänellä on valmiudet suorittaa A-tasosuoritus. Uruissa edellytetään myös opinnot Urkutaiteen historia ja Urkutaiteen työpaja.

Miten suoritusoikeutta haetaan?

Tasokoe

Hakija osallistuu tasokokeeseen, joka järjestetään instrumentista riippuen joko paikan päällä tai videotallenteen avulla. Tasokokeen arvioi Sibelius-Akatemian ainejohtajan osoittama 2-jäseninen lautakunta. Tasosuorituksen suoritusoikeuden myöntää Sibelius-Akatemian ainejohtaja tasokoelautakunnan antaman lausunnon perusteella. Suoritusoikeus myönnetään vuodeksi. Urkujen ja laulun tasokokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Muiden instrumenttien osalta suoritusoikeutta voi tiedustella osoitteesta avoin@uniarts.fi.

Lukuvuonna 2024-2025 järjestettävät laulun ja urkujen tasokokeet

Laulun tasokokeet

  • 27.09.2024, ilmoittautuminen 30.8.2024 mennessä
  • 7.2.2025, ilmoittautuminen 10.1.2025 mennessä

Urkujen tasokokeet (Helsinki ja Kuopio)

  • videotallenne 22.11.2024, ilmoittautuminen 25.10.2024 mennessä
  • videotallenne 25.4.2025, ilmoittautuminen 28.3.2025 mennessä

Tasosuoritus

Hyväksytyn tasokokeen jälkeen opiskelijalle lähetetään linkit tasosuoritukseen ilmoittautumiseen ja ohjelmistoluetteloihin. Tasosuorituksen harjoitellun ohjelmiston hyväksyy asianomaisen instrumentin, laulun tai musiikinjohdon vastuuopettaja, professori tai suorituslautakunnan puheenjohtaja.

Kun harjoiteltu ohjelmisto on hyväksytty, opiskelija voi ilmoittautua tasosuoritukseen sähköisellä lomakkeella. Tasosuoritukseen tulee ilmoittautua viimeistään 8 viikkoa ennen taiteellista suoritusta. Opiskelija valitsee itselleen sopivan suoritusajan etukäteen määritellyistä instrumenttikohtaisista suoritusajoista. Tila ja ajankohta taiteelliseen suoritukseen varataan tuottajien toimesta ilmoittautumisen perusteella. Opiskelija voi myös järjestää tasosuorituksensa Sibelius-Akatemian tilojen ulkopuolella. Tällöin opiskelija sopii suorituspaikan ainejohtajan kanssa. Tasosuorituksessa esitettävä ohjelma ilmoitetaan myös sähköisellä lomakkeella ja sen hyväksyy professori tai lautakunnan puheenjohtaja.

Tasosuorituksen arvioi ainejohtajan määräämä lautakunta, joka antaa opiskelijalle suullisen palautteen. Opiskelija saa suorituksestaan Avoimen kampuksen antaman todistuksen.

Maksut

Avoin kampus perii opiskelijalta erikseen maksun tasokokeesta ja tasosuorituksesta. A-tasosuorituksen ja sitä edeltävän tasokokeen hinta määräytyy alla olevan hinnaston mukaisesti.

Hinnasto (euroa):
Tasosuoritusta edeltävä tasokoe    310
  
Tasosuoritus, Kirkkomusiikin aineryhmän kuoronjohto, puupuhaltimet, laulu, urut 
Tasosuoritus Taideyliopiston ulkopuolella 645
Tasosuoritus Musiikkitalossa, ei lavatekniikkaa 1030
Tasosuoritus järjestetään Musiikkitalossa, lavatekniikka1425
  
Tasosuoritus, vaskipuhaltimet ja lyömäsoittimet (pois lukien käyrätorvet) 
Tasosuoritus Taideyliopiston ulkopuolella 840
Tasosuoritus Musiikkitalossa, ei lavatekniikkaa 1225
Tasosuoritus järjestetään Musiikkitalossa, lavatekniikka1620
  
Tasosuoritus käyrätorvet 
Tasosuoritus Taideyliopiston ulkopuolella 1340
Tasosuoritus Musiikkitalossa, ei lavatekniikkaa 2105
Tasosuoritus järjestetään Musiikkitalossa, lavatekniikka  2900

Hinnat muodostuvat lautakunta- ja hallintokuluista sekä tasosuorituksen muista palveluista (naulakkopalvelut, konserttivahtimestari, lavatekniikka).

Tasokoe ja -suoritus järjestetään Taideyliopiston omissa tiloissa. Mikäli suorittaja haluaa järjestää tasosuorituksen muissa tiloissa, hän vastaa itse tilavarauksista ja tilasta koituvista kuluista. Suorituspaikan on sijaittava lähtökohtaisesti yliopiston opetuspaikkakunnalla.

Ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon sähköpostitse, jos sinulla on kysyttävää: avoin@uniarts.fi.