Erillisinä opintoina suoritettava A-tasosuoritus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta valmistuneet maisterit voivat hakea oikeutta erilliseen A-tasosuoritukseen.

Mikä on erillisinä opintoina suoritettava A-tasosuoritus?

Suoritus on erillisopintoihin kuuluva opintojakso, jonka sisältö vastaa vaatimustasoltaan Sibelius-Akatemian maisterin tutkintoihin johtavassa koulutuksessa määriteltyä tasoa A. Se ei ole Sibelius-Akatemian tutkintoon sisältyvä asetuksen (794/2004) mukainen opinnäyte eikä sen osa.

Erillisinä opintoina suoritettava A-tasosuoritus on opiskelijan itse maksamaa koulutusta. Suorituksen järjestämisestä vastaa Taideyliopiston Avoin kampus, joka perii suorittajalta maksut, jotka kattavat tasokokeesta ja tasosuorituksesta aiheutuvat kulut.

Kuka voi suorittaa?

Tasosuoritus A:n voi suorittaa Sibelius-Akatemiassa maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on työkokemusta musiikkialan tehtävistä ja joka esittää hakemuksessaan miten suoritus liittyy hänen ammatilliseen kehittymiseensä, tai etenemiseensä musiikkialan tehtävissä.  

Hakijalla tulee olla opintojensa (B-tasosuoritus) ja taiteellisen toimintansa perusteella hankittu osaaminen, jonka perusteella hänellä on valmiudet suorittaa A-tasosuoritus. Uruissa edellytetään myös opinnot Urkutaiteen historia ja Urkutaiteen työpaja.

Miten suoritusoikeutta haetaan?

Tasokoe

Hakija osallistuu tasokokeeseen, joka voidaan järjestää myös videotallenteen avulla (paitsi laulussa). Tasokokeen arvioi Sibelius-Akatemian ainejohtajan osoittama 2-jäseninen lautakunta. Tasosuorituksen suoritusoikeuden myöntää Sibelius-Akatemian ainejohtaja tasokoelautakunnan antaman lausunnon perusteella. Suoritusoikeus myönnetään vuodeksi.

Lukuvuonna 2021-22 järjestettävät tasokokeet

Laulun tasokokeet

  • 1.10.2021, ilmoittautuminen 3.9.2021 mennessä
  • 4.2.2022, ilmoittautuminen 7.1.2022 mennessä

Urkujen tasokokeet (Helsinki ja Kuopio)

  • videotallenne 26.11.2021, ilmoittautuminen 29.10.2021 mennessä
  • videotallenne 29.4.2022, ilmoittautuminen 1.4.2022 mennessä

Tasosuoritus

Hyväksytyn tasokokeen jälkeen opiskelijalle lähetetään linkit tasosuoritukseen ilmoittautumiseen ja ohjelmistoluetteloihin. Tasosuorituksen harjoitellun ohjelmiston hyväksyy asianomaisen instrumentin, laulun tai musiikinjohdon vastuuopettaja, professori tai suorituslautakunnan puheenjohtaja.

Kun harjoiteltu ohjelmisto on hyväksytty, opiskelija voi ilmoittautua tasosuoritukseen sähköisellä lomakkeella. Tasosuoritukseen tulee ilmoittautua viimeistään 8 viikkoa ennen taiteellista suoritusta. Opiskelija valitsee itselleen sopivan suoritusajan etukäteen määritellyistä instrumenttikohtaisista suoritusajoista. Tila ja ajankohta taiteelliseen suoritukseen varataan tuottajien toimesta ilmoittautumisen perusteella. Opiskelija voi myös järjestää tasosuorituksensa Sibelius-Akatemian tilojen ulkopuolella. Tällöin opiskelija sopii suorituspaikan ainejohtajan kanssa. Tasosuorituksessa esitettävä ohjelma ilmoitetaan myös sähköisellä lomakkeella ja sen hyväksyy professori tai lautakunnan puheenjohtaja.

Tasosuorituksen arvioi ainejohtajan määräämä lautakunta, joka antaa opiskelijalle suullisen palautteen. Opiskelija saa suorituksestaan Avoimen kampuksen antaman todistuksen.

Maksut

Avoin kampus perii opiskelijalta erikseen maksun tasokokeesta ja tasosuorituksesta. A-tasosuoritusta edeltävän tasokokeen hinta on 285€. A-tasosuorituksen hinta on 930€. Mikäli tasosuorituksessa tarvitaan kuorolavaa tai muita suurempia salijärjestelyitä, hinta on 1 260€.

Tasokoe ja -suoritus järjestetään Taideyliopiston omissa tiloissa. Mikäli suorittaja haluaa järjestää tasosuorituksen muissa tiloissa, hän vastaa itse tilavarauksista, järjestelyistä, lautakunnan matkoista ym. koituvista kuluista. Suorituspaikan on sijaittava lähtökohtaisesti pääkaupunkiseudulla.

Ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon sähköpostitse, jos sinulla on kysyttävää: avoin@uniarts.fi.