Näin kirjoitat DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjaan

Lue ohjeet DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjan artikkelien kirjoittamiseen.

Kirjoittajat voivat tarjota julkaistavaksi sarjan profiiliin sopivia valmiita anonymisoituja (kirjoittajien henkilötiedot poistettu, MS Word tai pdf) kirjakäsikirjoituksia, jotka sisältävät tiivistelmän (300–500 sanaa) ja kirjoittajan erillisen lyhyen CV:n (max 200 sanaa). Sen tulee noudattaa yhtenäistä tyyliä ja viitekäytäntöä, esim. Harvard, Chicago, APA tai sarjan omaa viitekäytäntöä.

On suositeltavaa olla yhteydessä sarjan päätoimittajaan ensin aihe-ehdotuksella, sitten riittävällä käsikirjoitusnäytteellä (esim. sisällysluetteleo ja yksi kirjan kokonainen luku; kokoomateoksessa artikkelien ja niiden tekijöiden nimet sekä toimittajatiedot).

Julkaisuehdotuksen tulee sisältää kaikkien julkaisun tekijöiden nimet ja yhteystiedot sekä tiedon siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilönä. Kaikki kuvat, taulukot, nuottiesimerkit ym. toimitetaan painotasoisina tiedostoina (esim. pdf, gif, tiff, eps). Kirjoittaja vastaa siitä, että hänen luovuttamansa käsikirjoitus ei loukkaa kolmannen osapuolen (esim. kuvien) tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Ennen julkaisuehdotuksen lähettämistä on myös varmistettava, että kaikki tekijät hyväksyvät julkaisuehdotuksen

Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla.

Julkaisuehdotus lähetetään päätoimittajalle, joka yhdessä toimituskunnan kanssa päättää käsikirjoituksen lähettämisestä anonyymeille vertaisarvioijille. Käsikirjoituksen hyväksymisestä päättää toimituskunta arvioijien lausuntojen perusteella. Lausunnot tai niiden kooste toimitetaan ao. tekstien kirjoittajille ja toimitus arkistoi sekä tarjotut käsikirjoitukset että lausunnon antajien nimet.

Kirjan rahoitus käsitellään erikseen. Kirjoittajan kannattaa hakea apurahaa kirjoitustyölleen; kirjan valmistuskustannuksiin voi hakea avustusta omasta aineryhmästä tai Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunnalta (haut keväisin).

Julkaistavaksi hyväksytyn käsikirjoituksen tekijän/tekijöiden kanssa solmitaan kirjallinen julkaisusopimus.