Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokset

Tarjoamme kesäyliopistoille, kansalais- ja kansanopistoille sekä muille oppilaitoksille mahdollisuuden järjestää Taideyliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta.

Opetuksen toteuttaminen

Ennen opintojen järjestämisoikeuden hakemista on erityisen tärkeää selvittää opintojen tarve ja kysyntä alueella/paikkakunnalla. Yhteistyöoppilaitos vastaa opetuksen käytännön toteutukseen kuuluvista järjestelyistä: markkinointi, ilmoittautumiset ja opetuksen käytännön toteutus. Oppilaitos vastaa myös opettajien palkoista, matkakuluista ja muista toteutuskustannuksista. Taideyliopiston avoin kampus vastaa opetuksen sisällön suunnittelusta ja vahvistaa opettajat. Tarkemmat tiedot yhteistyön periaatteista löydät yhteistyöoppilaitosohjeestamme.

Esimerkkejä opinnoista

Alla joitakin esimerkkejä opinnoista, joiden lisäksi voimme tarjota myös opintojaksoja ja -kokonaisuuksia myös muista oppiaineistamme. Kysy lisää osoitteesta avoin.oppilaitokset@uniarts.fi.

Musiikki

Varhaisiän musiikkikasvatus (3 op) 

Lastenmusiikkikurssi (3 op) 

Jazzlaulun perusteet (3 op)
Opintojaksolla harjoitellaan jazzlauluilmaisua tekemällä erityisesti rytmiikkaan keskittyviä fraseeraus- ja improvisointiharjoituksia. Opintojaksoon sisältyy myös jazzstandardien tekstintulkinnan käsittelyä, jazzlaulun historiaa, teoriaa käytäntöön sovellettuna ja jazzmusiikin kuuntelua. Ohjelmisto karttuu noin kolmen jazzstandardikappaleen verran.

Brazil Jazz – Bossa nova ja Samba osana jazzlauluilmaisua (3 op)
Opintojaksolla tutustutaan laulajan näkökulmasta brasilialaiseen musiikkiperinteeseen jazzmusiikissa (mm. bossa nova, samba, samba-canção). Bossa nova -sävellykset ovat olleet osa jazzohjelmistoa jo 1960-luvulta lähtien ja osa klassikkosävellyksistä kuuluu jokaisen jazzlaulajan ohjelmistoon. Kurssilla syvennytään erityisesti harjoittelemaan Bossa Nova -kappaleiden laulufraseerausta brasilialaisten rytmien kautta, sekä kuunnellaan paljon erilaisia levyesimerkkejä.

Musiikkiterapian perusopinnot (40 op)  

Järjestämisoikeutta voi hakea myös musiikkiterapian opintokokonaisuuden seuraaville yksittäiselle jaksolle: 
Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) 
Musiikkipsykologia (3 op)
Musiikin kehityspsykologia (2 op) 

Taidejohtaminen ja yrittäjyys

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op)

Järjestämisoikeutta voi hakea myös luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden seuraaville yksittäiselle jaksolle:
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys (5 op) 
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi (5 op)  
Sponsorointi ja yritysyhteistyö (5 op) 
Tekijänoikeudet ja ja sopimukset luovilla aloilla (2 op) 
International Creative Business Basics (3 op) 

Tanssi

Tanssipedagogiikka (25 op)
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Kokonaisuuden rakenne: Kehon potentiaali 5 op; Oma liike 5 op; Tanssin monet muodot 5 op; Tanssin oppiminen ja opettaminen 5 op sekä Oma projekti: lopputyö 5 op.

Representaation kysymyksiä (2 op) 
Tällä kurssilla keskitytään tarkastelemaan erilaisia representaation kysymyksiä tanssitaiteen kontekstissa.

Tanssi ja kirjoittaminen (2 op)
Kurssilla tarkastelemme kirjoittamisen ja tanssimisen suhdetta ja vuorovaikutusta.
 
Tanssi ja dramaturgia (2 op)
Kurssilla pohditaan esitykseen liittyviä dramaturgisia kysymyksiä tanssijan näkökulmasta. 

Teatteri

Näyttelijäntaide (5-40 op) 
Näyttelijäntaiteen opinnoissa opiskelija oppii erilaisia tapoja lähestyä näyttelijäntaidetta, ymmärtää sen psykofyysisen luonteen ja löytää omaa ilmaisuaan.

Kurkistuksia näyttelijäntaiteeseen (1 op) 
Kurssi on avoin kaikille esiintymisestä kiinnostuneille.

Fyysinen teatterityö (25 op) 
Opinnoissa tutustutaan erilaisiin fyysisen teatterityön perusteisiin ja liiketekniikoihin. Opetus keskittyy lähinnä kolmeen fyysisen teatterin osa-alueeseen: naamiotyöskentelyyn, miimiin ja klovneriaan.

Klovneria (2 op) 
Kurssilla tutustutaan klovnerian perusteisiin ja etsitään kunkin omaa persoonallista klovnia.

Bouffon (2 op) 
Bouffon on teatterin ja klovnerian erityislaji, jossa groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita.

Kuvataide

Ota yhteyttä osoitteeseen avoin.oppilaitokset@uniarts.fi.

Opetuksen järjestämisen haku

Haku lukuvuoden 2021-2022 ja kesän 2021 opetukseen tapahtuu 1.10.-31.12.2020. 
Järjestämisoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avautui 1.10.2020. Hakemukset käsitellään tammi-helmikuussa 2021. Lukuvuoden 2020-2021 ja kesän 2020 hakuaika on päättynyt. 

Ota yhteyttä

Musiikki, taidejohtaminen ja yrittäjyys: suvi.huuhtanen@uniarts.fi 
Tanssi ja teatteri: sari.svensson@uniarts.fi ja ella.anttila@uniarts.fi
Kuvataide: johanna.wahlstrom@uniarts.fi