Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokset

Tarjoamme kesäyliopistoille, kansalais- ja kansanopistoille sekä muille oppilaitoksille mahdollisuuden järjestää Taideyliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta.

Opetuksen toteuttaminen

Ennen opintojen järjestämisoikeuden hakemista on erityisen tärkeää selvittää opintojen tarve ja kysyntä alueella/paikkakunnalla. Yhteistyöopisto vastaa opetuksen käytännön toteutukseen kuuluvista järjestelyistä: markkinointi, ilmoittautumiset ja opetuksen käytäntöjen toteutus. Opisto vastaa myös opettajien palkoista, matkakuluista ja muista toteutuskustannuksista. Taideyliopiston avoin kampus vastaa opetuksen sisällön suunnittelusta ja vahvistaa opettajat. Tarkemmat tiedot yhteistyön periaatteista löydät yhteistyöoppilaitosohjeestamme.

Esimerkkejä opinnoista

Musiikki

Musiikkiterapian perusopinnot (40 op)  
järjestämisoikeutta voi hakea myös opintokokonaisuuden seuraaville yksittäiselle jaksolle: 
Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) 
Musiikkipsykologia (3 op)
Musiikin kehityspsykologia (2 op) 
Varhaisiän musiikkikasvatus (3 op) 
Lastenmusiikkikurssi (3 op) 

Taidejohtaminen ja yrittäjyys

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op)
järjestämisoikeutta voi hakea myös opintokokonaisuuden seuraaville yksittäiselle jaksolle 
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys (5 op) 
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi (5 op)  
Sponsorointi ja yritysyhteistyö (5 op) 
Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka (2 op) 
International Creative Business Basics (3 op) 

Tanssi

Tanssipedagogiikka (25 op) 
Representaation kysymyksiä (2 op) 
Tanssi ja kirjoittaminen (2 op) 
Tanssi ja dramaturgia (2 op) 

Teatteri

Näyttelijäntaide (5-40 op) 
Kurkistuksia näyttelijäntaiteeseen (1 op) 
Fyysinen teatterityö (25 op) 
Klovneria (2 op) 
Bouffon (2 op) 

Opetuksen järjestämisen haku

Haku lukuvuoden 2021-2022 ja kesän 2021 opetukseen tapahtuu 1.10-31.12.2020. 
Järjestämisoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa 1.10.2020. Hakemukset käsitellään tammi-helmikuussa 2021.  Lukuvuoden 2020-2021 ja kesän 2020 hakuaika on päättynyt. 

Ota yhteyttä

Musiikki, taidejohtaminen ja yrittäjyys: suvi.huuhtanen@uniarts.fi 
Tanssi ja teatteri: sari.svensson@uniarts.fi ja elina.keranen@uniarts.fi
Kuvataide: johanna.wahlstrom@uniarts.fi