Sibelius Academy's Junior Academy

Musiikin nuorisokoulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin jo ennen korkeakouluikää.

General information about the Junior Academy

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin jo ennen korkeakouluikää. Musiikin nuorisokoulutus on myös Sibelius-Akatemian valtakunnallinen tehtävä. 

 

Nuorisokoulutuksella on pitkät perinteet: se on saanut alkunsa Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulusta vuonna 1884. Moni nuorisokoulutuksessa opiskellut jatkaa Sibelius-Akatemiassa myös tutkinto-opiskelijana. Nuorisokoulutuksen vaikutus Sibelius-Akatemian koulutuksen ja taiteellisen toiminnan tuloksiin on merkittävä.Nuorisokoulutus on tarkoitettu Suomessa koulua käyville nuorille, joilla on erittäin hyvä musiikillinen koulutettavuus. Opiskelijoille laaditaan yksilölliset nuorisokoulutuksen opintosuunnitelmat, joissa musiikillisen koulutuksen tavoitteiden rinnalla otetaan huomioon peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen oppimistavoitteet.

 

Oppivelvollisuusiän jälkeinen nuorisokoulutus suuntautuu aina tavoitteellisesti myöhempään korkeakoulutasoiseen musiikkikoulutukseen. Koulutuksen vastuuopettajina toimivat Teppo Koivisto (klassinen musiikki), Roope Aarnio (kansanmusiikki) sekä Ari-Pekka Anttila (jazz).

 

Nuorisokoulutuksen opiskelijoilta peritään 340 euron (170 euroa/lukukausi) palvelumaksu.

 

Applying to the Junior Academy

>> UUTINEN: Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnan tulokset 2019

 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia valitsee uusia nuorisokoulutuksen opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Seuraava haku Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen järjestetään tammikuussa 9.-23.1.2019 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15). Valintakokeita järjestetään pääosin toukokuussa.

 

Kelpoinen opiskelijaksi nuorisokoulutukseen on henkilö, joka ensimmäisen lukuvuotensa alkaessa [1. elokuuta] on alle 18-vuotias ja joka on oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa.

  • Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi klassisen musiikin lauluopintoihin voidaan valita vain hakuajan päättymiseen mennessä 15 vuotta täyttänyt hakija.
  • Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi klassisen musiikin instrumenttiopintoihin puhaltimien, lyömäsoitinten, harpun sekä vanhan musiikin periodisoitinten pääinstrumentissa voidaan valita vain hakuajan päättymiseen mennessä 13 vuotta täyttänyt hakija.

 

>> Nuorisokoulutuksen valintaopas 2019

>> Sähköinen hakulomake (avautuu 9.1.2019)

>> Valintakoeaikataulu 2019

>> Ohje tiedostojen toimittamiseen sähköisesti Embark-järjestelmän kautta (kolmikielinen)

Contact information

siba.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.
siba.nuorisokoulutus (at) uniarts.fi

Upcoming Junior Academy events