Mia B Seppälä

  • Tohtorikoulutettava, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
    Tuntiopettaja, Taidegrafiikka, Kuvataideakatemia