Mia B Seppälä

  • Doctoral Student, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts
    Hourly-paid Teacher, Taidegrafiikka, Academy of Fine Arts