Mia B Seppälä

  • Doctoral Student, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts