Luis Guerra Miranda

  • Tutkijatohtori, Y/Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR