Luis Guerra Miranda

  • University Researcher, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts