Juha Torvinen: Maria Castrén Erik Bergmanin opettajana ja esikuvana

Abstrakti

Maria ”Majson” Castrén (1871–1969) toimi Uudenkaarlepyyn seminaarin musiikinopettajana vuosina 1900–1930 ja musiikin lehtorina vuosina 1930–1939. Musiikin päätoimisena lehtorina hän oli ensimmäinen nainen Suomessa.

Castrén toimi myös Munsalan ja Uudenkaarlepyyn seurakuntien kanttorina. Myös päätoimisena kanttorina hän oli ensimmäinen nainen maassamme – tosin vasta saatuaan keisarilliselta

senaatilta erivapauden sukupuolensa vuoksi. Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuustossa hän vaikutti myös – pitkään ainoana naisena.

Castrén oli poikkeuksellinen ihminen. Hän opiskeli Helsingin musiikkiopistossa 1800-luvun lopulla mm. Martin Wegeliuksen ja Richard Faltinin johdolla ja teki opintomatkoja ainakin Saksaan, Itävaltaan, Ranskaan ja Englantiin. Hän hallitsi kuutta kieltä. Aikalaiskuvausten mukaan hän saattoi kulkea töihin purjeveneellään tai juosten. On kerrottu myös, että hän eli lähinnä puurolla, perunalla ja puolukalla ruokajuomana omatekoinen omenaviini. Pedagogina hän kehitteli ”Fe-pa-tå”-nimistä sovellustaan saksalaisen akustikon ja musiikkipedagogin Carl Eitzin (1848–1924) Tonwort-säveltapailumetodista.

Uudessakaarlepyyssä syntynyt säveltäjä Erik Bergman (1911–2006) piti Castrénia ”suojelusenkelinään”. Castrén oli Bergmanin ensimmäinen piano-opettaja ja vaikutti ratkaisevasti siihen, että Bergmanin hakeutui musiikkiopintoihin Helsingin konservatorioon. Kiitollisuuttaan Bergman ilmaisi muun muassa omistamalla Majsonille erään teoksensa sekä toteamalla

kirjeissään, että Castrén oli ainoa, joka häntä kotiseudulla todella ymmärsi.

Pohdin puheenvuorossani, mikä vaikutus Castrénin kaltaisella aikansa poikkeusyksilöllä Bergmanin musiikkiuralle lopulta oli ja missä muodoissa tämä vaikutus näkyi. Esitän, että vaikutukset eivät olleet vain pedagogisia tai musiikillisia. Castrénin eksentrinen luonne oli Bergmanille myös malli tavasta suhtautua elämään ja maailmaan. Näin tulkittuna Castrénin vaikutusta voidaan jäljittää myös Bergmanin myöhäisemmästä sävellysestetiikasta ja muusta toiminnasta.

Menetelmällisesti pohdintani liittyvät biografiapohjaiseen soivan musiikin tarkasteluun sekä musiikin nais- ja kulttuurihistoriaan. Castrénia on aikaisemmin tutkinut erityisesti Carita Björkstrand.

Bio

Juha Torvinen on musiikkitieteen dosentti ja yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopistossa.