Koordinaattori

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee

KOORDINAATTORIA

määräaikaiseen ja osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen uusien ohjelmien käynnistämiseen liittyviin tehtäviin ajalle 1.4.2021- 31.12.2022 tai sopimuksen mukaan.

Koordinaattori toimii Teatterikorkeakoulun palveluyksikön opintojen koordinoinnin -ryhmässä. Koordinaattorin tehtävänä on vastata Comparative Dramaturgy and Performance Research kaksoistutkinto-ohjelman sekä esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelman käytännön järjestelyistä. Kaksoistutkintomuotoiseen yliopistoyhteistyöhön on sitouduttu vuosiksi 2021-2025. Alkuvaiheen käytännönjärjestelyihin kuuluu mm.:

  • opintojaksojen käytännön järjestelyt (mm. työsopimukset, tuntilistat, matka- ja majoitusjärjestelyt, opetustarpeet, palautteet)
  • opintojaksoviestintä
  • yhteydenpito opettajiin, opiskelijoihin ja muihin yhteistyötahoihin
  • opiskelijavalintojen koordinointi

Tehtäviin voi kuulua myös muita opintohallinnon tehtäviä. Käynnissä olevan kehittämisprojektin myötä tehtävän painopisteet ja ryhmän toimintatavat saattavat muuttua.

Tehtävä edellyttää

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • hyvän suomen kielen lisäksi erinomaista englannin kielen taitoa
  • kokemusta monipuolisista koordinointitehtävistä
  • yhteistyökykyä sekä aktiivisuutta ja joustavuutta sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

 Miksi meille

Työssäsi pääset osaksi ainutlaatuista työympäristöä taiteen koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän, innostuneen organisaation tuen sekä mahdollisuuksia monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme joustavat työajat, kattavat työterveyshuollon palvelut sekä monipuolisen tarjonnan yliopiston omia taide- ja kulttuuritapahtumia.

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 1250–1335 € euroa.

Hakeminen

Jätä hakemuksesi liitteineen sähköisen e-rekrytointijärjestelmämme kautta mahdollisimman pian, viimeistään 7.3.2021.

Tiedustelut

Opintopäällikkö Sanna Suonsyrjä puh. 0400-792175. 


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.