Yhteistyö taiteilija-tutkijoiden kanssa avaa uusia näköaloja tiedontuottamiseen – Lahjan teema taiteen ja tieteen näkökulmasta esillä Kaapelitehtaalla

Lahjan ilmiötä monialaisesti tutkivan hankkeen päätöstapahtuma koostuu konferenssista ja näyttelystä Kaapelitehtaalla 6.–15.6.2024.

Kolmen yliopiston lahjan teemaa tutkiva yhteistyö sai alkunsa, kun Tampereen yliopiston sosiologian professori Olli Pyyhtinen kutsui Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen sekä Aalto-yliopiston Taiteen ja median laitoksen yhteistyöhön ”Gifts/Presents/Presence – Meanings and Materialities” -hankkeensa (2021–2024) puitteissa.

”Yhteistyö taiteilija-tutkijoiden kanssa on avannut tutkimushankkeelleni uusia näköaloja tiedon tuottamisen ja maailman tutkimisen tapoihin ja prosesseihin”, sanoo professori Pyyhtinen.

Taiteen ja tieteen vuoropuhelu nimenomaan lahjan teeman ympärillä on Pyyhtisen mukaan ollut kiinnostavaa jo siksi, että lahja on niin erottamaton osa molempien käytäntöjä, ja ne myös pystyvät lähestymään sitä eri kulmista.

Denise Ziegler vastasi Pyyhtisen kutsuun, ja samalla mahdollistui tohtoritutkijoille järjestetty ”Gift as an Experiment” -niminen kurssi.

”Pidin hankkeen teemaa ajankohtaisena sekä yhteistyökutsun avointa ja kokeellista lähtökohtaa kiinnostavana mahdollisuutena käydä tieteen ja taiteen vuoropuhelua sekä asettaa näytteille taiteellisen tutkimuksen prosesseja. Lisäksi tärkeää oli myös tuoda yhteen tohtoriopiskelijoita ja tutkijoita sekä Aalto-yliopistosta että Taideyliopistosta,” kertoo Taideyliopiston taiteellisen tutkimuksen professori Denise Ziegler.

Erinomaiset puitteet eri alojen yhteistyölle

Kaapelitehtaan Valssaamossa 6.–15.6. järjestettävä konferenssi-näyttely on myös tohtoritutkijoiden kurssin huipentuma. Tapahtuman tuottajana ja kuraattorina toimii Niilo Rinne ja kurssin assistenttina tohtoriopiskelija Heidi Hänninen Taideyliopistolta.

Kaapelitehdas tarjoaa erinomaiset puitteet taiteen, tieteen ja eri instituutioiden yhteistyölle.

”Valssaamon tila toimi ikään kuin tyhjänä tauluna, jossa tilan ja ajan jakaminen neuvoteltiin yhdessä yhdeksän kuukauden mittaisen prosessin aikana. Tavoitteena oli luoda rikastuttava moniaistinen ympäristö ja tapahtuma tieteen ja taiteen käytäntöjen ja verkostojen kohtaamisille ja yhdessä ajattelulle”, tapahtuman tuottaja Niilo Rinne toteaa.

Tervetuloa näyttelyyn ja konferenssiin

Yhteistyön lopputuloksena syntyi 18 taiteilija-tutkijan voimin 14 paikka- ja tilannesidonnaisesta teoksesta koostuva näyttely sekä konferenssi, jonka ohjelmasta vastasi erityisesti lahja-hankkeen työryhmä Olli Pyyhtinen, Margrit Shildrick, Alexandra Urakova ja Niilo Rinne.

Tapahtuma alkaa kolmipäiväisellä konferenssilla torstaina 6.–8.6. ja näyttely on avoinna Kaapelitehtaan Valssaamossa lauantaihin 15.6. saakka joka päivä klo 12–18. Vapaa pääsy.

Lisätietoja tapahtumakokonaisuudesta

Niilo Rinne, niilo.rinne@tuni.fi