Vuonna 2021 Taideyliopisto ylitti tutkintotavoitteet ja säilytti vetovoimansa koronasta huolimatta

Taideyliopiston hakijamäärät ovat nousussa ja sekä alempia että ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna tavoitetta enemmän. Myös tieteellisen julkaisun määrät ovat selvässä kasvussa.

Opiskelijoita Teakin Torilla.

Taideyliopiston vetovoima opiskelupaikkana säilyi vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Taideyliopistoon pyrki ennätysmäärä hakijoita, kaikkiaan 4887. Heistä opiskelupaikka myönnettiin 7,1 prosentille. Opiskelijaksi hyväksytyistä kolmannes tuli Suomen ulkopuolelta.  

Taideyliopistosta valmistuneiden maisterien ja kandidaattien määrä nousi vuonna 2021. Kaikkiaan yliopistossa suoritettiin viime vuonna 278 ylempää korkeakoulututkintoa. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 203 kappaletta. Molemmat luvut ovat yli valmistumismäärille asetetun tavoitteen. Tohtoreita sen sijaan valmistui hieman tavoiteltua vähemmän (13).  

Valtakunnallisen kandipalautteen perusteella Taideyliopiston opiskelijat ovat keskimäärin tyytyväisempiä yliopisto-opintoihinsa kuin muista yliopistoista valmistuneet. Ero on säilynyt samana viiden vuoden tarkastelujaksona 2017–2021. 

Taideyliopiston julkaisumäärät ovat kaksinkertaistuneet viimeisten kuuden vuoden aikana. Taideyliopistossa julkaistujen tieteellisten julkaisujen määrä on noussut noin viisi prosenttia vuodesta 2020. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden määrä on noussut kuusi prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.  

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistui yhteensä 1827 opiskelijaa, mikä on 19 % enemmän kuin vuonna 2020. 

Uusi kampus ja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen 

Taideyliopiston vuotta 2021 leimasivat koronapandemian aiheuttamien muutosten lisäksi suuret kampuskehittämishankkeet. Taideyliopiston Kuvataideakatemia sai uudet tilat, kun uudisrakennus Mylly valmistui. Uuden rakennuksen valmistumisen myötä Taideyliopiston Sörnäisten kampus on valmis.  

Taideyliopisto perusti Saastamoisen säätiön rahoituksella taiteilijapedagogiikan professuurin, joka keskittyy ammattitaiteilijoiden koulutuksen tutkimukseen. Professuuri on tiettävästi alan ensimmäinen oppituoli maailmassa. 

Myös Taideyliopiston ensimmäistä yhteistä opetussuunnitelmatyöprosessia edistettiin suunnitellusti, esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma aloitti toimintansa ja Taideyliopiston tutkimuksen kansainvälisen kokonaisarvioinnin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen.  

Vuonna 2021 käynnistyi yliopiston strategian mukainen vastuullisuustyö, jonka keskeisiä osa-alueita ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä ekologinen kestävyys. 

Kokonaistyöaikaa noudattavan akateemisen henkilöstön määräaikaisuuskäytäntöjä tarkennettiin ja 88 opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän työntekijän työsuhde vakinaistettiin.  

Taideyliopiston kollegio hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toukokuussa 2022. Tutustu muihin avainlukuihimme.