Väitös: Ohjelmistovalinnoilla on merkittävä rooli kuoroidentiteetin muodostumisessa

Leena Lampinen

Kuorolaulu on suosittua Tansanian evankelisluterilaisessa kirkossa. Leena Lampinen on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, minkälainen merkitys ohjelmistovalinnoilla on yhden tansanialaisen hiippakunnan kuorojen identiteettien rakentumisessa. Lampisen väitöskirja ”Our Songs and Other People’s Songs. Music and Identities in a Lutheran Diocese in Tanzania” tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 10.5.2021. 

Väitöstutkimuksessaan Lampinen tarkastelee kuorotoimintaa erilaisten yksilö- ja ryhmäidentiteettien näkökulmasta. Hän haastatteli kymmentä tansanialaista kuoronjohtajaa ja teki lisäksi laajemman kyselytutkimuksen. Väitöstutkimuksen aihepiiri kumpuaa Lampisen omista kokemuksista hänen asuttuaan Tansaniassa viiden vuoden ajan ja osallistuttuaan siellä paikalliseen kirkkokuorotoimintaan. Esille tuli muun muassa kuoronjohtajien yhteisöllinen tapa toimia. 

”Tutkimukseni piirissä olevilla kuoroilla oli usein useita johtajia, joista kukin täydensi kokonaisuutta omilla vahvuuksillaan. Tämä laajentaa kuorojen musiikillisia mahdollisuuksia, ja vastaavaa haluaisin nähdä myös täällä Suomessa”, Lampinen kertoo

Kuoronjohtajalla monia identiteettejä 

Uskonnollinen maailmankatsomus ja kirkollinen ympäristö olivat Lampisen tutkimien kuorojen toiminnan perusta. Lampinen selvitti, että toistuvuuden ja rutiinien merkitys kuorojen yhteenkuuluvuuden tunteen luojina korostuvat tässä ympäristössä, jossa kuorot harjoittelevat useita kertoja viikossa ja osallistuvat jumalanpalvelukseen joka sunnuntai. Kuorot näkevät itsensä aktiivisina toimijoina jumalanpalveluksissa: ne välittävät kristillistä sanomaa ja tukevat seurakuntalaulua. 

Lampinen havaitsi, että tutkimuksen osallistujilla oli monenlaisia musiikillisia identiteettejä: he olivat kuoronjohtajia, musiikinopettajia, säveltäjiä, laulajia, tietyn musiikkityylin esittäjiä, etnisen ryhmän edustajia ja/tai uskonnollisen yhteisön jäseniä.

”Tärkeä osa kuoronjohtajien työtä on musiikillinen yhteistyö, joka luo yhteenkuuluvuuden ja kollegiaalisuuden tunnetta sekä luterilaisen kirkon sisällä että ekumeenisesti muiden kirkkokuntien kuoronjohtajien kanssa.”

Ohjelmistovalinnat rakentavat kuoron identiteettiä 

Kuoro-ohjelmiston valikoituminen on prosessi, jonka kautta muun muassa kuoronjohtajat vaikuttavat kuoron itsestään antamaan kuvaan. Toisaalta taas kuoron identiteetti vaikuttaa ohjelmiston valintaan. Tämän tutkimuksen monenlaisia musiikkityylejä sisältävät kuoro-ohjelmistot ovat musiikillisten, uskonnollisten, paikallisten ja etnisten identiteettien kohtaamispaikkoja. Lampinen havaitsi, että kuoronjohtajat luokittelevat kuorojensa ohjelmistoa esimerkiksi ”meidän ja muiden lauluihin”, ”tavallisiin ja erityisiin lauluihin” sekä ”kirkollisiin ja maallisiin lauluihin”.  

”Tällaiset luokittelut liittyvät olennaisesti myös kuorojen erilaisten identiteettien muotoutumiseen”, hän toteaa. 

Lisätiedot

Leena Lampinen
leena.lampinen@uniarts.fi 

Verkkotapahtuma: Leena Lampisen väitöstilaisuus 10.5.2021 klo 16

Väitöskirjan otsikko: Our Songs and Other People’s Songs. Music and Identities in a Lutheran Diocese in Tanzania. 

Vastaväittäjä: prof. Jean Kidula (University of Georgia) 

Väitöskirjan tarkastajat: prof. Jean Kidula (University of Georgia), prof. Johannes Brusila (Åbo Akademi) 

Tarkastustilaisuuden valvoja: Yliopistonlehtori Jorma Hannikainen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 

Tilaisuus on englanninkielinen.