Vaihto-opiskelijoiden palaute erinomaista

Taideyliopisto on valittu kansalliseksi Erasmus+ -liikkuvuustoimintojen Best practise -yliopistoksi. Etenkin musiikkia opiskelemaan hakevien vaihto-opiskelijoiden määrä on merkittävässä kasvussa.

Taideyliopisto on valittu Seinäjoen ammattikorkeakoulun ohella toiseksi kansalliseksi Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimintojen ”best practise” -esimerkiksi lukuvuodelta 2017-2018. Valinnan teki Suomen kansallinen Erasmus+ -toimisto. Best Practice -valinta tarkoittaa sitä, että korkeakoulut noudattavat hyvin eurooppalaisen liikkuvuuden Erasmus-käytänteitä. Perusteissa todetaan, että Taideyliopisto on onnistunut hyvin kaikilla osa-alueilla, joita tarkasteltiin Erasmus+ -korkeakoulutuksessa liikkuvuuteen liittyen. Vaihto-opintojen toteutus on ollut sekä laadullisesti että määrällisesti erinomaista, ja Taideyliopisto on myös saanut erittäin hyvää palautetta sekä lähteviltä että saapuvilta opiskelijoilta ja opettajilta. Huomionarvoista on lisäksi se, että Taideyliopiston opiskelijoiden ulkomaanopintojen hyväksilukuprosentti on kansallisesti vertaillen korkealla tasolla.

Sibelius-Akatemiaan hakevien vaihto-opiskelijoiden määrä kasvusuhtanteessa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan lukuvuodelle 2019-2020 hakevien vaihto-opiskelijoiden hakuaika päättyi 31. maaliskuuta. Hakuajan loppuun mennessä oli saapunut yhteensä 322 hakemusta, mikä on lähes sata enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakemusten määrä kasvoi eniten jazzin, musiikin johtamisen sekä puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmässä. Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén näkee useita syitä kiinnostuksen suureen kasvuun.

”Muun muassa koulutuksen korkea laatu, erinomaiset puitteet, laaja opintotarjonta, huippuopettajat sekä mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja kontakteja kiinnostavat yhä enemmän. Opettajien kansainvälinen verkostoituminen sekä monet kansainväliset projektit ovat keinoja, joilla pyrimme kehittämään koulutuksen laatua ja edistämään opiskelijoittemme tulevaa kansainvälistäkin uraa”, Hildén toteaa.

Päätökset vaihto-opiskelijoiksi hyväksytyistä pyritään tekemään toukokuun alkupuolella.