Uusi julkaisu valottaa Richard Wagnerin oopperoiden merkitystä Pohjoismaissa

Wagner and the North -teos lähestyy Richard Wagnerin pohjoista vastaanottoa monista näkökulmista.

Accessible online at http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0002B85400000000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preu.ischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, Busoni-Nachla., CI: Textbuch 19; printed with kind permission.

Millainen vaikutus ja vastaanotto Richard Wagnerin oopperoilla oli Pohjoismaissa? Tuoretta kansainvälistä Wagner-tutkimuksen kärkeä edustavassa Wagner and the North -teoksessa käsitellään varhaisia Wagnerin teosten esityksiä Ruotsissa ja Suomessa. Teoksen 16 artikkelissa lähestytään Wagnerin pohjoista vastaanottoa monista eri näkökulmista. 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulun julkaisusarjassa ilmestyvä Wagner and the North tarkastelee Wagnerin vaikutusta musiikin esittäjiin, säveltäjiin, kirjoittajiin ja näyttämöteosten ohjaajiin pohjoisessa. Teoksessa käsitellään sitä, miten Wagnerin teokset ovat päätyneet pohjoismaisten musiikki-instituutioiden kantaohjelmistoon ja miten ne täällä otettiin vastaan. 

Wagner tutustui jo koulupoikana setänsä luona pohjoiseen mytologiaan liittyviin tarinoihin. Näiden merkitystä hänen tuotantoonsa ja ajatteluunsa ei ole aiemmin juurikaan tunnistettu . Artikkelissaan Pentti Paavolainen osoittaa, miten populaarit myyttiset tarinat vaikuttivat paitsi Wagnerin ajatteluun, myös jopa Ringin rakenteellisiin ratkaisuihin. 

Suomessa keskeiset musiikin vaikuttajat kuten Richard Faltin ja Martin Wegelius sekä hieman myöhemmin Robert Kajanus veivät Wagner-soihtua eteenpäin. Toisin kuin Ruotsissa, Suomessa ei  vielä tuolloin ollut sopivia olosuhteita kuten riittävän suurta orkesteria, näyttämöä ja muita resursseja kokonaisten esitysten tuottamiseen osana kantaohjelmistoa. Niinpä Robert Kajanus liitti esimerkiksi Wagnerin ooppera-alkusoittoja Helsingin Kaupunginorkesterin konsertteihin ja järjesti erityisiä Wagner-iltojakin, kuten Vesa Kurkela artikkelissaan osoittaa. Wagner and the North -teoksessa esitellään Wagnerin merkitystä myös muiden suomalaisten taiteilijoiden, kuten mm. Armas Järnefeltin, Volter Kilven ja Jean Sibeliuksen toiminnassa.

”Wagnerin musiikki sai täällä pohjoisessakin varsin innostuneen vastaanoton. Ja jo varhain täälläkin puhutti Wagnerin antisemitismi, mitä joissakin kokoelman artikkeleissa käsitellään tarkemmin”, kertoo Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori Anne Kauppala, toinen kirjan toimittajista.

Wagner and the North tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohjoismaiseen kulttuurielämään 1800–luvun taitteessa. Siinä muun muassa julkaistaan Wagnerin ”Ringistä” laadittu karikatyyrikäsikirjoitus, jonka Ferruccio Busoni teki Martin Wegeliukselle syntymäpäivälahjaksi 1892. Tässä Busonin laatimassa Ring-burleskissa Reininkulta muuttuu Vantaanjoen kullaksi ja monet ajan merkittävät suomalaisen musiikkielämän vaikuttajat seikkailevat Wagnerin Ringin maailmassa. Berliinissä säilynyttä ja nyt ensimmäistä kertaa julkaistavaa käsikirjoitusta ei ollut koskaan tarkoitettu esitettäväksi tai sävellettäväksi. 

Lisätietoja

Anne Kauppala
anne.kauppala@uniarts.fi

Wagner and the North
Toim. Anne Kauppala ja Martin Knust
Helsinki, 2021
ISBN 978-952-329-157-7 (painettu)
ISBN 978-952-329-158-4 (e-julkaisu) 
DocMus Research Publications 16
ISSN 2341-8257 (painettu julkaisusarja)
ISSN 2341-8265 (sähköinen julkaisusarja)