Uusi artikkelikokoelma etsii reittejä kohti ekologisempaa esityssuunnittelua 

Sustainable Choices – Potentials and Practices in Performance Design -julkaisussa esitellään ja pohditaan ekologisesti kestäviä tapoja tehdä esityssuunnittelua.

Kuva: Titta Vilhunen

Millaisia ekologisesti kestävämpiä praktiikoita taiteilijoilla on esityssuunnittelun alalla? Millaista pedagogiikkaa ja millaisia toimintakulttuureita tarvitsemme? Kuinka teatteri- ja tanssiesityksiä voi suunnitella ja toteuttaa ekologisesti kestävämmin? Mikä silloin mahdollisesti muuttuu tai on toisin? Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kustantama uutuusjulkaisu Sustainable Choices – Potentials and Practices in Performance Design (2023) pureutuu kysymykseen 15 asiantuntijan voimin.

Teoksen tavoitteena on tuoda esiin ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä ja ajattelutapoja, jotka ovat nousseet esiin esityssuunnittelun taiteellisessa praktiikassa, hankkeissa ja alan pedagogisessa työssä.

Teoksen ovat toimittaneet valosuunnittelun professori Tomi Humalisto ja esityssuunnittelun lehtori Raisa Kilpeläinen Teatterikorkeakoulusta. Muina kirjoittajina on valosuunnittelijoita, äänisuunnittelijoita, lavastajia, pukusuunnittelijoita ja pedagogeja Suomesta ja ulkomailta.

Teoksessa esillä olevia näkökulmia ja ekologisesti luovaa tietotaitoa voi soveltaa esittävien taiteiden piirissä ja taidealoilla laajemminkin. Aihe on taidealalla erittäin ajankohtainen.

“Kestävyysajattelu on myös esittävien taiteiden arkipäivää, ja etenkin esityssuunnittelun näkökulmassa korostuu usein materiaalisuuden, välineellisyyden ja medioitumisen näkökulmia, joihin liittyy aina kysymyksiä esimerkiksi kulutuksesta, energiasta ja raaka-aineista. Ekologisemman näyttämön kysymykset ulottuvat myös esityssuunnittelun estetiikkaan ja pedagogiikkaan. Kirjassa olevat käytännön esimerkit valottavat ideoita ja ajatuksia, jotka toivottavasti inspiroivat taiteellista ja pedagogista työtä. Näköalattomuuden sijaan kaivataan kestävämpään toimintaan kannustavia esimerkkejä ja käytäntöjä sekä toivoa”, kirjan toimittajat Tomi Humalisto ja Raisa Kilpeläinen kertovat.

Sustainable Choices – Potentials and Practices in Performance Design -julkaisu on suunnattu taiteilijoille, tutkijoille, opiskelijoille, pedagogeille ja kaikille ekologisemmasta näyttämöstä kiinnostuneille tekijöille. Englanninkielinen teos on herättänyt jo paljon kiinnostusta sekä kotimaassa että ulkomailla.

“Elämme ilmastonmuutoksen ja monikriisin keskellä, ja ympäristönäkökulmien huomioiminen ja ekologisemman näyttämön toteuttaminen on jokaisen taiteilijan ja toimijan harteilla. Jakamalla tietoa, pohtimalla vaihtoehtoja ja tekemällä muutosta omassa arjessamme ja työssämme voimme kaikki osallistua kestävyys- ja ympäristötalkoisiin”, kirjan toimittajat kannustavat.

Teatterikorkeakoulussa esityssuunnittelun näkökulmasta tietoa ekologisemmasta toiminnasta saa muun muassa maisteriopintojen opintojaksolta Ekologisesti kestävämpi näyttämö. Uudessa opetussuunnitelmassa kestävyysajattelu on yksi yliopiston läpileikkaavista strategisista painopisteistä. Ekologisen kestävyyden huomioimisesta yliopistossa kertoo myös Taideyliopiston ympäristöohjelma sekä muun muassa Teatterikorkeakoulun taiteellisen toiminnan palvelujen monipuolinen perehtyminen aiheeseen.

Humalisto ja Kilpeläinen rohkaisevat taidealan toimijoita suhtautumaan kestävyyteen, ekologiseen ajatteluun ja ympäristötietoisuuteen opettavaisena ja olennaisena olosuhteena, ei ongelmana.

“Toivomme, että kirjan artikkelit heijastavat taiteen monipuolista ja luovaa potentiaalia kestävyyskysymysten käsittelyssä.”

Sustainable Choices – Potentials and Practices in Performance Design -julkaisu on saatavana sekä sähköisenä että painettuna kirjana. Verkkoversio löytyy Taideyliopiston julkaisuarkistosta Tajusta ja kirjaa voi ostaa Unicontent-verkkokirjakaupasta.

Hanke on osittain Jenny ja Antti Wihurin rahaston rahoittama.

Teoksen julkaisutilaisuus on Teatterikorkeakoulun Auditorio 2:ssa 1.2.2024 klo 17.15–19. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen.


Lisätietoa:
Tomi Humalisto, valosuunnittelun professori
tomi.humalisto@uniarts.fi
+358 40 507 4551
Raisa Kilpeläinen, esityssuunnittelun lehtori
raisa.kilpelainen@uniarts.fi
+358 50 300 86 96