Työtuomioistuin on antanut päätökset kahden professorin määräaikaisuusasiassa, yliopisto arvioi vaikutukset toimintaan

Taideyliopiston ja yliopiston työntekijöitä edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon välillä on ollut erimielisyyttä kahden Taideyliopiston professorin työsuhteen määräaikaisuuden perusteista. Määräaikaiset sopimukset solmittiin vuonna 2016.

Työtuomioistuin on antanut päätöksensä asiasta 28.12.2020. Se on katsonut, että taidealan opetustehtävän luonne voi muodostaa perusteen määräaikaiselle työsopimukselle, mutta työnantajan on tarkennettava tapauskohtaisesti, miksi juuri kyseisessä tehtävässä alan erityispiirteisiin liittyvän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sopimuksen määräaikaisuutta. Työtuomioistuimen mukaan nyt käsiteltyjen professorien tehtävien kohdalla riittäviä perusteita määräaikaisuuksiin ei ollut työsopimusta solmittaessa. Siksi työtuomioistuin pitää tarkastelussa olleita työsuhteita toistaiseksi voimassa olevina. Taideyliopisto toimii päätöksen mukaisesti.

Työtuomioistuin katsoo, että Taideyliopistolla on ollut hyväksyttävä tavoite pyrkiä turvaamaan taidealan erityispiirteisiin liittyvät muuttuvat tarpeet sekä taidealan opetustehtävien laadun kehittyminen, opetuksen ajantasaisuus ja taiteellinen uudistuminen. Yliopiston johto perehtyy tammikuun aikana työtuomioistuimen päätöksiin ja pohtii, millaisia vaikutuksia niillä on urajärjestelmän käyttöönottoon ja määräaikaisiin akateemisiin tehtäviin. Työtuomioistuimen päätöksen vaikutuksista tiedotetaan seuraavan kerran helmikuun alussa.

Yliopiston johto on edelleen sitoutunut Taideyliopiston urajärjestelmän käyttöönottoon ja uskoo, että sen avulla mahdollistetaan akateemiselle henkilöstölle yhdenvertainen, kriteereiltään läpinäkyvä ja kansainvälisesti kilpailukykyinen uralla kehittymisen polku. Tavoitteena on, että urajärjestelmän käyttöönoton toisen vaiheen keskustelut työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä käydään vuoden 2021 aikana.

Muokattu 30.12.2020. Toiseen kappaleeseen on lisätty täsmennys ”mutta työnantajan on tarkennettava tapauskohtaisesti, miksi juuri kyseisessä tehtävässä alan erityispiirteisiin liittyvän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sopimuksen määräaikaisuutta”.

Lisätietoja  
Kaarlo Hildén 
rehtori 
040-710 4312 

Riikka Mäki-Ontto 
HR- ja palvelujohtaja 
0500-806 161