Tuoreita musiikin tutkimuksen teemoja esillä tutkimusjulkaisu Triossa ja Musiikkikasvatus-lehdessä

Ajankohtaiset Sibelius-Akatemian tutkimusjulkaisut tarjoavat asiantuntija-artikkeleita useilta eri musiikin kulmilta.

Opiskelija istuu tietokoneen ääressä

Musiikkikasvatus-​lehden eri­kois­nu­me­ro pu­reu­tuu mo­ni­puo­lis­tu­van musiik­ki­kas­va­tuk­sen kan­sain­vä­li­siin ky­sy­myk­siin

Musiikkikasvatus-lehden erikoisnumerossa (Vol. 23, 1&2 2020) tulevat esille musiikkikasvatuksen monipuoliset sosiopoliittiset ja kasvatukselliset yhteydet, jotka ovat keskeisiä musiikkikasvatuksen osallisuuden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi kaikkialla maailmassa. Julkaisuun on panoksensa antanut 31 musiikinopettajaa, esiintyjää, taiteilijaa ja tutkijaa Euroopasta, Lähi-idästä, Etelä-Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Etelä-Aasiasta.

Julkaisu sisältää 4 artikkelia ja 7 raporttia, jotka esittelevät kahden vuonna 2019 järjestetyn kansainvälisen musiikkikasvatuksen alan konferenssin antia. Cultural Diversity in Music Education XIV -konferenssi järjestettiin Tel Avivissa ja 2. International Society for Music Education -järjestön Etelä-Aasian alueellinen konferenssi Nepalissa. Näillä kummallakin tapahtumalla on ainutlaatuinen historiansa ja akateeminen painopisteensä, ja ne molemmat järjestettiin yhteistyössä Suomen Akatemian rahoittaman Global Visions by Mobilizing Networks -hankkeen kanssa. 

Julkaisu sisältää myös Danielle Treacyn väitöksen Lectio Praecursorian sekä kaksi konferenssiraporttia; Albi Oldendaalin raportin CDIME-konferenssista sekä Johnsenin, Di Lorenzo Tillborgin ja Jeppssonin raportin European Music School Symposium -tapahtumasta.   

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Musiikkikasvatus-lehteä yhdessä Suomen Taidekasvatuksen tutkimusseuran kanssa. Lehti on saanut Tieteellisten seurojen valtuuskunnan kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. Se on saatavilla myös RILM-tietokannassa (RILM Full-text Music Journals Collection).

Tutkimusjulkaisu Triossa aiheina Tansanian kirkkokuorokilpailut, turkulaiset elokuvamuusikot ja Robert Kajanuksen viulusävellykset

Tuoreen tutkimusjulkaisu Trion (Vol. 9 no. 2, joulukuu 2020) artikkelit ovat sisällöltään ja käsittelytavaltaan moninaiset. Artikkelien aiheina ovat Tansanian kirkkokuorokilpailujen identiteettiä rakentava merkitys, turkulaisten elokuvamuusikkojen ammatillinen kujanjuoksu musiikkielämän rakennemuutoksessa sekä Robert Kajanuksen viimeisten viulusävellysten käsikirjoitusten eri versiot. Näkökulmat edustavat antropologista, kulttuuris-yhteiskunnallista ja praktis-analyyttistä lähestymistapaa menetelmällisten valintojen hakeutuessa etnografisen, historiantutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kehyksiin. Totuttuun tapaan julkaisu sisältää myös muun muassa viimeaikaisten Sibelius-Akatemiasta tohtoreiksi valmistuneiden lektiot.

Lehden päätoimittajana aloittanut MuT Ulla Pohjannoro luo lisäksi pääkirjoituksessaan pienen katsauksen Trion historiaan vuodesta 2012.

Trio julkaistaan Helda-julkaisuarkistossa, josta löytyvät myös vanhemmat numerot. Lisäksi se julkaistaan Journal.fi-sivustolla.