Tuija Kokkonen taiteellisen tutkimuksen professoriksi

Tuija Kokkonen aloitti taiteellisen tutkimuksen professorina 1.8.2018.

Kuvassa henkilö Tuija Kokkonen
Vilja Pursiainen

Teatteritaiteen tohtori Tuija Kokkonen on aloittanut 1.8.2018 taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Kokkosen toimikausi on viisivuotinen.

Tuija Kokkonen on nykyesityksen pioneereja ja hänellä on monipuolinen ja kansainvälinen kokemus taiteilijana, tutkijana ja opettajana. Hän on aiemmin toiminut osa-aikaisena lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kansainvälisessä MA in Ecology and Contemporary Performance -maisteriohjelmassa sekä vierailevana opettajana useissa yliopistoissa. 

– Taiteellinen tutkimus on erittäin innostava, jatkuvasti muuttuva yhdistelmä taidetta ja tutkimusta, ja haluan osallistua sen edellytysten ja mahdollisuuksien kehittämiseen. Haluan olla rakentamassa ja puolustamassa tehtävissään vahvoja ja kriittisesti keskustelevia Taideyliopistoa, Teatterikorkeakoulua ja esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutkea aikana, jolloin taide, tutkimus sekä yliopistoinstituution merkitys ja arvot ovat vakavasti uhattuina, Kokkonen toteaa.

Tuija Kokkonen on johtanut omaa esitystaideryhmäänsä Maus & Orlovskia vuodesta 1996. Kokkonen on toiminut aktiivisesti erityisesti ekologisen ja posthumanistisen esitystutkimuksen ja -taiteen aloilla Suomessa ja kansainvälisesti. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli suhdetta ei-inhimilliseen, etenkin toisiin lajeihin esitystapahtumassa. Kokkonen näkee taiteellisella tutkimuksella tärkeän roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Taiteellisen tutkimuksen mahdollisuudet osallistua keskusteluun taidemaailmassa, yliopistomaailmassa ja muussa yhteiskunnassa ovat avautumassa yhä moninaisempina. Olennaisin yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy taiteellisen tutkimuksen tavoista osallistua maailmaan – sen synnyttämistä uusista kysymyksistä, keinoista, muodoista, rohkeudesta ja esimerkiksi kyvystä luoda ja käsitellä yhteisiä, transdisiplinaarisia kysymyksiä. Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ovat olennaisesti myös ne käytännön arvot, joiden varassa Tutkessa/Taideyliopistossa toimitaan sekä sisäisesti että suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Taiteellisen tutkimuksen ja sen tiedontuotannon ennakkoehtojen kehittämiseen ja puolustamiseen kuuluu lisäksi toiminta tutkimuspoliittisia kamppailuja laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä, jossa voi tarkastella yliopistojen muuttumista koulutusteollisuudeksi, tutkimuksen muuttumista luovan teollisuuden aineettomaksi työksi ja taiteilija-tutkijan muuttumista yrittäjäksi. 

Tuija Kokkonen työskentelee tiiviissä yhteistyössä Teatterikorkeakoulun varadekaani Leena Rouhiaisen kanssa, joka myös toimii taiteellisen tutkimuksen professorina. Heidän työnjakonsa on selvä.

– Leena toimii tutkimuksesta vastaavana varadekaanina ja Tutken johtajana, vastaten erityisesti post doc -tutkimukseen liittyvistä asioista. Minun vastuullani on tohtoriohjelma. Sen kehittäminen ja väitöstutkijoiden työn tukeminen ovat tärkeimpiä tehtäviäni. Tämä tarkoittaa mm. työnohjauksen ja erilaisten mentoroinnin muotojen kehittämistä sekä esitystaiteellisen tutkimuksen ja tutkimusetiikan ymmärryksen syventämistä. Pyrin myös vahvistamaan taiteellisen tutkimuksen suhdetta koulutusohjelmiin sekä kansainväliseen kontekstiin. Teemme jatkuvaa yhteistyötä koko työyhteisön kesken.