Photo: Veikko Kähkönen

Leena Rouhiainen taiteellisen tutkimuksen professoriksi

Tanssitaiteen tohtori Leena Rouhiainen on valittu taiteellisen tutkimuksen professuurin tehtävään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Rouhiaisen uusi toimikausi on viisivuotinen.

Rouhiainen on toiminut taiteellisen tutkimuksen professorina jo edellisen viisivuotiskauden. Hän on myös Teatterikorkeakoulun tutkimuksesta vastaava varadekaani.

Teatterikorkeakoulun alumni Leena Rouhiainen on työskennellyt nykytanssin ammattilaisena vuodesta 1990. Yhteistyökumppaniensa kanssa hänelle on myönnetty useita kansallisia palkintoja taiteellisesta työstä. Taiteellisen toiminnan lisäksi Rouhiaisella on monipuolista kokemusta tutkimuksesta. Rouhiainen on ollut akatemiatutkija ja tutkijatohtori Teatterikorkeakoulussa, jossa hän on myös ohjannut tohtorikoulutettavien tutkimustyötä ja opettanut tanssia. Rouhiaisen vuonna 2003 julkaistu väitöstyö käsitteli freelance-tanssitaiteilijana olemista fenomenologisesta näkökulmasta. Lisäksi hän on johtanut useita tutkimushankkeita.

Taiteellisen tutkimuksen professorina Rouhiainen johtaa ja kehittää esittävien taiteiden opetusta ja tutkimusta yhteistyössä Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) henkilöstön, Teatterikorkeakoulun muiden koulutus- ja maisteriohjelmien sekä Taideyliopiston tohtoriohjelmien ja tutkimusyksiköiden kanssa.

– Parasta professorin tehtävässä on tohtoriopiskelijoiden työn etenemisen seuraaminen ja ohjaustilanteet, joissa voi keskustella ja kommentoida heidän taiteellisen työn ja tutkimuksellisen ajattelun jäsentymistä. On ollut hienoa saada todistaa niin monen väitöstutkimuksen valmistumista.

Tutken kansainvälisten verkostojen luominen ja ylläpitäminen on ollut aktiivista muun muassa erilaisten tapahtumien ja konferenssien muodossa.

– Hienoa on ollut nähdä Tutken saama kansainvälinen arvostus ja miten hyvänä sen tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden työtä pidetään.