Ministeri Multala Taideyliopistossa: ”Suurimmat innovaatiot syntyvät paikoissa, joissa erilaisista taustoista tulevat osaajat kohtaavat”

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala tapasi taideyliopistolaisia kulttuuripoliittiseen selontekoon liittyen.

Ministeri Multala vieraili Taideyliopistossa maanantaina 18.3.2024. Hän keskusteli yliopiston johtoryhmän, hallituksen sekä ylioppilaskunnan edustajien kanssa taide- ja kulttuurialojen tulevaisuudesta sekä kuuli toiveita ja ratkaisuehdotuksia valmisteilla olevaan kulttuuripoliittiseen selontekoon. Suomen hallituksen ohjelmaan kirjatun selonteon tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva kulttuuripolitiikan pitkäjänteisestä kehittämisestä. Myös Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén on mukana kulttuuripoliittista selontekoa valmistelevassa työryhmässä.

”Kulttuuripoliittinen selonteko mahdollistaa laajemman keskustelun taiteen ja kulttuurin rakenteista. Sen kautta koko kulttuurin kentälle annetaan mahdollisuus tuoda esille omat näkemyksensä ja perustelut sille, miksi ja millaista tukea alalle tarvitaan”, Sari Multala kertoi.

Rehtori Kaarlo Hildénin mukaan kulttuuripolitiikassa määritellään kansakunnan olemassaolon perusta ja tulevaisuus. Hildén painotti myös taiteen erityistä kykyä luoda merkityksiä, kokemuksia ja kulttuurista maaperää, joiden varaan tulevaisuutta rakennetaan.

”Meillä taiteen ammattilaisilla ja ammattilaisten kouluttajilla on tässä tärkeä merkitys. Meidän täytyy auttaa seuraavia sukupolvia tulemaan toimeen maailman kanssa, joka on peruuttamattomalla tavalla erilainen kuin nykyisin”, Hildén kiteytti.

Keskustelussa tuotiin esiin taiteilijoiden toimeentulon varmistamisen tärkeys. Esille nostettiin myös esimerkiksi taiteen tarjoaman aineettoman kasvun merkitys.

”Taiteen arvostuksen tulee näkyä siinä, että taiteilijoilla on kaikkien muiden ammattilaisten tavoin mahdollisuus kohtuulliseen ansiotasoon ja erilaiset elämäntilanteet huomioivaan sosiaaliturvaan”, totesi Taideyliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sara Koiranen ylioppilaskunnan taidepoliittista linjapaperia mukaillen.

Arvostusta korosti myös ministeri Multala. Hän kertoi uskovansa, että työnantajat tunnistavat tulevaisuudessa yhä paremmin monialaisten tiimien voiman ja taidealan tutkintojen merkityksen alan ulkopuolella.

“Suurimmat innovaatiot syntyvät paikoissa, joissa erilaisista taustoista tulevat osaajat kohtaavat”, hän totesi.

Haluatko vaikuttaa kulttuuripoliittiseen selontekoon? Lähetä omat kommenttisi ja ehdotuksesi kulttuuripoliittisen selonteon kyselylomakkeen kautta.

Lue lisää kulttuuripoliittisesta selonteosta OKM:n verkkosivuilta.