Taideyliopiston tutkijalle Tuulikki Laekselle Vuoden tiedeartikkeli -palkinto – ”Rohkea avaus myöhäisiän tutkimukseen”

Aikuiskasvatus-tiedelehden palkitsemassa vertaisarvioidussa tiedeartikkelissaan ”Identiteettityöskentely aikuisbändissä – myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat” Tuulikki Laes ja Laura Kiuru tarkastelevat ikääntyneiden taidekasvatusta.

Kuva Tuulikki Laeksesta
Tuulikki Laes

Ikääntyvien musiikkikasvatukseen paneutuva tiedeartikkeli vahvistaa Aikuiskasvatuksen monitieteistä otetta musiikkikasvatuksella. Musiikin tohtori Tuulikki Laes toimii akatemiatutkijana Taideyliopistossa. Musiikin ja kasvatustieteiden maisteri Laura Kiuru työskentelee musiikin lehtorina Helsingin Grundskolan Norsenissa ja on opettanut musiikin didaktiikkaa Helsingin yliopistossa.

Vuoden 2023 tiedeartikkelissa pureudutaan senioritalon asukkaiden bänditoimintaan. ”Työiän ohittaneille tulee tarjota yhä monipuolisempia harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia, sillä oppiminen jatkuu läpi elämän”, tutkijat esittävät.

Aikuisbänditoiminta on osa suomalaista uudistuvaa musiikkikasvatusta ja vaihtoehto perinteisille myöhäisiän harrastuksille. Se on pedagogisesti tavoitteellista, soitinopetukseen keskittyvää ja esiintymisiä oppimiskokemuksina painottavaa.

”Tiedeartikkeli on rohkea ja rohkaiseva avaus aktiivisen ikääntymisen tutkimuksessa ja aikuisten uuden oppimisen ja harrastamisen tutkimuksessa”, Aikuiskasvatuksen toimituskuntalaisten muodostama raati toteaa.

Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jonka kustantavat Kvs-säätiö ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Palkitussa tiedeartikkelissa raportoitava tutkimus on osa Suomen Akatemian ”Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa” -hanketta, jossa Laes toimi tutkijatohtorina vuosina 2019–2022.

Tutkijoiden kekseliäät menetelmät

Raati kiittää Laesta ja Kiurua innovatiivisuudesta tutkimusmenetelmän valinnassa. Tutkimustaan varten he haastattelivat bändiläisiä ja videoivat esiintymistilanteita. Useimmat osallistujat olivat alkeisoppijoita, iältään 71–81-vuotiaita.

Aineistonsa valossa tutkijat tarkastelevat bänditoimintaa transformatiivisen eli uudistavan oppimisen tilana.

”Tutkimuksessa sovelletaan taitavasti transformatiivisen oppimisen ideaa ja tuodaan mukaan uudenlaista teoretisointia sosiaalisen tunnustamisen ja tarjouman käsitteillä”, raati lausuu.

Sosiaalisella tunnustamisella ja tarjoumilla Laes ja Kiuru viittaavat mahdollisuuksiin tuoda omaa osaamista esiin ja saada sille arvostusta esimerkiksi keikoilla. Oppiminen ja julkiset esiintymiset luovat myöhäisikäisille mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiään uudelleen niin musiikin oppijana kuin yhteiskunnan toimijana.

Merkityksellistä on sekin, että musiikki rakentaa sukupolvien välisiä siltoja.

”Keikoilla myöhäisikäisiä soittajia tulevat kuuntelemaan kaikenikäiset, ja osallistujat kokevat saavansa mahdollisuuden näyttää, että tällaistakin voi vanhana tehdä”, tutkijat sanovat.

Oppiminen jatkuu läpi elämän

”Työiän ohittaneille tulee tarjota yhä monipuolisempia harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia, sillä oppiminen jatkuu läpi elämän. Opetus- ja kulttuurialan instituutioilla on velvollisuus vastata yhä monipuolisemmin nopeasti ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin”, Laes ja Kiuru esittävät.

Erityisen tärkeä viesti on Suomessa, joka on yksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) määrittämiä superikääntyviä maita.

Ikä voi tuoda mukanaan oppimisen hidasteita, kuten näön tai kuulon rappeumia, ja niiden myötä turhautumisen tunteita, kun taidot eivät kartu kuten nuorena. Oppiminen on kuin kamppailua, jossa vaihtelevat epäonnistumisen ja onnistumisen kokemukset. Niitä ei saa tutkijoiden mukaan ohittaa, vaan moniammatillisella ja räätälöidyllä ohjauksella oppijaa tuetaan esteiden yli.

”Tämäkin elämänvaihe on ihana”

Tutkimuksen avulla on mahdollista kehittää uusia ratkaisuja, joilla tuetaan elinikäistä oppimista ja toimijuutta. Määrätietoinen opiskelu näet edistää tutkitusti esimerkiksi elämänhallintaa, minäpystyvyyttä, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

”Kun on musiikki mukana, niin minusta tämäkin elämänvaihe on ihana, ja bänditoiminta vaikuttaa siihen tietysti. Ainahan kehittyy, kun on jossakin mukana”, eräs tutkimukseen haastateltu harrastajamuusikko vahvistaa asian.

Aikuiskasvatuksen vuoden 2023 tiedeartikkeli palkittiin torstaina 8. helmikuuta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä Helsingissä. Tunnustus on myönnetty vuodesta 2003 lähtien.

Tutustu palkittuun tiedeartikkeliin

Laes, T. & Kiuru, L. (2023). Identiteettityöskentely aikuisbändissä: Myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat. Aikuiskasvatus, 43(1–2), 55–69. https://doi.org/10.33336/aik.127920

Tutustu Aikuiskasvatus-julkaisuun