Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén: Heikennykset kansainväliseen yhteistyöhön ovat myös heikennyksiä tieteen ja taiteen tasoon

Taideyliopisto juhli 10-vuotista taivaltaan lukuvuoden avajaisissa perjantaina 22.9. Rehtori Kaarlo Hildén totesi avajaispuheessaan kansainvälisyyden vaalimisen olevan tärkeää Taideyliopistolle. Taideyliopistosta on kasvanut kymmenessä vuodessa taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen edelläkävijä, joka houkuttelee kasvavassa määrin huippuosaajia myös ulkomailta.

 ”Jokainen kynnys, joka asetetaan vaikeuttamaan parhaiden opiskelijoiden ja asiantuntijoiden rekrytointia korkeakouluihimme heikentää suomalaisen taiteen, tieteen ja osaamisen tasoa ja Suomen kilpailukykyä. Maahanmuuton haasteet on otettava tosissaan, mutta vähintään yhtä tosissaan on otettava se, ettemme pärjää täällä yksin”, Hildén viittasi hallituksen suunnittelemiin maahanmuuttopolitiikan sekä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen kiristyksiin. 

Innovaatioita ja taidetta tarvitaan, jotta Suomella ja koko ihmiskunnalla voisi olla valoisa tulevaisuus  

Suomen hallituspuolueet ovat yksimielisiä siitä, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta on nostettava Suomessa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry onkin jo antanut kiitosta hallitukselle investoinneista tutkimukseen ja koulutukseen. 

“Innovaatioita tarvitaan, jotta Suomella, ihmiskunnalla ja koko planeetalla voisi olla valoisa tulevaisuus. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos teknologialähtöisen TKI-toiminnan odotetaan ratkaisevan kaikki haasteet. Taiteen avulla voimme kuvitella tulevaisuuksia ja luoda yhteiskuntaa, jonka tavoitteet tuntuvat merkityksellisiltä, puhuttelevat ja johtavat sellaiseen maailmaan, jonka rakentamiseen voimme ja haluamme osallistua”, korosti Hildén.

Puheessaan Hildén myös osoitti tukensa Taideyliopiston torstaina vallanneille opiskelijoille, jotka osoittavat mieltään hallituksen kaavailemia opiskelijoihin kohdistuvia leikkauksia vastaan. 

”Opiskelijat ovat huolissaan tulevaisuudestaan. Vaikka taloutta tulee tasapainottaa, kysyn, onko oikein, että minun verotukseni kevenee ja opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä heikennetään opintotuen indeksijäädytyksillä ja asumistuen leikkauksilla. Ei ole sukupolvien välisen tasa-arvon kannalta reilua, että me hyväosaiset keski-ikäiset turvaamme omaa toimeentuloamme samalla kun jätämme lapsillemme hajoavan planeetan ja heikennämme heidän toimeentuloaan. Tämä on viestini hallitukselle: opiskelijan tulee voida keskittyä opiskeluun, ei sen rahoittamiseen. Osaaminen on se selkäranka, johon maamme tulevaisuus nojaa, ja siitä tulee pitää huolta”, Hildén painotti.