Taideyliopiston Mylly-uudisrakennukselle LEED Gold -sertifikaatti

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa.

Kuva: Petri Summanen

Uudisrakennus Myllyn valmistuminen elokuussa 2021 toi kuvataiteen, teatterin ja tanssin opiskelijat yhteen Taideyliopiston uudelle Sörnäisten kampukselle. Myllylle syyskuussa myönnetty LEED-sertifikaatti todentaa, että uusi rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Arvioitavia teemoja olivat muun muassa sijainti- ja tonttisuunnittelu, energian- ja vedenkulutus, materiaalivalinnat sekä sisäilman laatu. 

Sertifikaatti jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum. Myllyn kohdalla LEED Gold -taso asetettiin tavoitteeksi jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. 

”Hankkeella oli alusta alkaen hyvät lähtökohdat korkean LEED-tason saavuttamiseksi, koska LEED:ssä palkitaan keskeisestä sijainnista ja suojellun rakennuksen kunnostamisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet huomioiden. Yhteistyö työmaan kanssa toimi hyvin, ja henkilöstö huomioi työmaan ympäristövaikutukset, seurasi materiaalihankintoja sekä kierrätti jätteet tehokkaasti,” kertoo Raksystems GBP:n Antti Karppinen, joka toimi hankkeen LEED-konsulttina.

Mylly sai erinomaiset pisteet energian- ja vedenkulutuksen kategorioissa, sillä rakennus hyödyntää tehokasta ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa, energiatehokasta ja säädettävää valaistusta sekä pienivirtaamaisia vesikalusteita. Pisteitä tulee myös uusiutuvan energian tuottamisesta omalla aurinkosähköjärjestelmällä. Sisäilmastoon ja viihtyisyyteen liittyvät LEED-vaatimukset saavutettiin tilojen käyttäjämäärän mukaan mitoitetuilla ilmamäärillä sekä seuraamalla tiheästi käytettyjen tilojen hiilidioksiditasoa mittauksilla. Lämpöolosuhteiden laatu varmennettiin laatimalla olosuhdesimuloinnit suunnitteluvaiheessa. Lisäksi rakentamisen aikana laadittiin puhtaudenhallintasuunnitelma, jonka toteuttamista seurattiin tehokkaasti. 

”Pyrimme jatkuvasti kehittämään oman toimintamme ekologisuutta. Tavoitteemme on toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, ja tilojen ekologisuus on tärkeä osa tätä tavoitetta. Myllyn LEED-sertifikaatti on yksi osoitus siitä, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. Samalla meillä on vielä paljon tehtävää, ja työ ekologisuus- ja kestävyysteemojen parissa jatkuu,” kertoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.