Taideyliopiston avoin yliopisto pilotoi lukioyhteistyötä Sibelius-lukion kanssa

Yhteistyöllä lukiolaiset saavat mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin.

Sibelius-lukion musiikintunti

Taideyliopiston avoin yliopisto ja musiikkikasvatuksen aineryhmä ovat suunnitelleet Sibelius-lukion ja Helsingin kaupungin kanssa kurssin, jonka kautta lukiolainen voi tulla tutustumaan yliopisto-opiskeluun osana lukio-lopintojaan.

Kurssilla opiskelija käy kuuntelemassa yhdeksän Sibelius-Akatemian konserttia ja kirjoittaa näistä raportit opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kevään 2020 aikana kahden opintopisteen mittaista Musiikin seuraaminen -kurssia on pilotoitu Sibelius-lukion ja Global Music -koulutusohjelman yhteistyönä. 

Varsinainen kurssitoiminta käynnistyy lukuvuonna 2020-21. Yhteistyötä on kokeiltu Sibelius-lukion kanssa jo kuluneena lukuvuonna, kun eri kulttuurisista taustoista ammentavat Global Music -koulutusohjelman opiskelijat ovat käyneet pitämässä työpajoja lukion musiikin tuntien yhteydessä. Musiikkikasvatuksen aineryhmässä on jo vuosia tehty opetusharjoitteluyhteistyötä pääkaupunkiseudun lukioiden kanssa ja uusi opintojakso täydentää yhteistä toimintaa.

– Kevään aikana pilotoidun kaltaista kurssiyhteistyötä on tarkoitus suunnitella myös vanhan musiikin aineryhmän kanssa ja tarjota jatkossa lukiolaisille mahdollisuutta osallistua myös yksittäisille  orkesteriperiodeille tai workshopeihin. Toivomme voivamme laajentaa lukioyhteistyötä jatkossa musiikin lisäksi esittävien taiteiden ja kuvataiteen aloille. Yhteistyö tukee hyvin jatkuvan oppimisen ajatusta sekä toimintaa yli koulutustasojen rajojen, kertoo Avoimen yliopiston erikoissuunnittelija Mari Karjalainen.

Musiikin seuraaminen -kurssin suoritettuaan opiskelija saa kahden opintopisteen suorituksen lukion opintoihin ja samalla kaksi opintopistettä yliopisto-opintoja Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssi on tarjolla kaupungin lukiotarjottimen kautta Helsingin kaikille lukiolaisille ja sen opettajana toimii Sibelius-lukion musiikinopettaja Hanna-Maaria Tuomela.

Yhteistyöllä nuorille tuntumaa korkeakouluopintoihin

Yhteistyön takana on syksyllä 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki (714/2018), joka velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja joka on esillä myös korkeakoulujen tulossopimuksissa.

Yhteistyökurssien tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin jo lukioaikana ja siten helpottaa nuoren lukion jälkeisiä opiskeluvalintoja. Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja, ja opinnot noudattavat Taideyliopiston akatemioiden opetussuunnitelmia.

– Kurssin kautta lukiolainen pääsee testaamaan, millaista opiskelu yliopistossa on, ja voi parhaimmillaan löytää oman alansa. Avoin yliopisto tarjoaa lukiolaisille monia mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin ja löytää oma ala, Karjalainen toteaa.

Lisätiedot

Mari Karjalainen
mari.karjalainen@uniarts.fi