Taideyliopistolle vastinrahakampanjalla lähes 7 miljoonaa euroa

Kasvaneen pääoman tuotoilla yliopisto kehittää taiteen alan koulutusta ja tutkimusta.

Vuosina 2020–2022 valtio pääomitti suomalaisia yliopistoja 100 miljoonalla eurolla. Yliopistojen pääomittamisella vahvistetaan niiden taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia.

Pääomittamisen ensimmäisessä vaiheessa yliopistoille jaettiin 33 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella. Tästä summasta Taideyliopisto sai 164 000 euroa. 

Toisessa vaiheessa valtio kohdensi yliopistoille 67 miljoonaa euroa suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan. Yhtä kerättyä euroa kohtaan valtio myönsi vastinrahaa 0,96 euroa.

Taideyliopisto keräsi kampanjan aikana vastinrahakelpoisia lahjoituksia yli 3,5 miljoonaa euroa ja saa vastinrahaa 3 378 000 euroa. Valtion vastinrahoituksen kanssa yliopiston pääomaan lisätään lähes 7 miljoonaa euroa. Taideyliopisto toteuttaa pääomansa tuotoilla strategiaansa esimerkiksi kehittämällä taiteen koulutusta ja tutkimusta sekä vastaamalla alan uusiin koulutustarpeisiin.

Taideyliopiston varainhankintakeräykseen osallistui lahjoituksilla lukuisia yksityishenkilöitä, säätiöitä ja yrityksiä. Suurimpia lahjoittajia olivat mm. Koneen säätiö, Saastamoisen säätiö ja Otavan Kirjasäätiö.

Taideyliopiston varainhankintatyö ja sen kehittäminen jatkuu vastinrahakampanjan päätyttyä. Tavoitteena on kasvattaa Taideyliopiston ja sen tukisäätiöiden tunnettuutta taiteen tukijoiden keskuudessa. Lahjoituksia toivotaan erityisesti apurahoihin, joita tukisäätiöt myöntävät vastavalmistuville uransa alussa oleville nuorille taiteilijoille.