Taideyliopistolle rahoitus virtuaaliteatteriin ja digitaaliseen taiteelliseen toimintaan

Taideyliopisto sai ensimmäistä kertaa Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen osana MAGICS-konsortiota yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa.

Kolmen yliopiston MAGICS-hanke aikoo muodostaa infrastruktuuriverkoston, joka tukee ihmisten liikkeentallennuksen ja virtuaalisen ympäristön tutkimusta. Hanke keskittyy erityisesti immersiiviseen ja luonnonmukaiseen etäläsnäoloon. Konsortio sai Suomen Akatemialta vähän yli miljoona euroa vuosille 2020 ja 2021.

Tutkimuksen lisäksi MAGICS hyödyntää uusinta digitaalista teknologiaa taiteellisten esitysten, todenkaltaisten pelien ja etäläsnäoloratkaisujen luomiseen. Infrastruktuuripalvelut ovat avoimia sekä akateemisen henkilöstön kuin teollisuuden tuotekehityksen tarpeisiin.

Taideyliopisto keskittyy hankkeessa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttöön taiteellisessa toiminnassa ja tutkimuksessa.

”Haluamme kehittää virtuaaliteatterin ja etäläsnäolon mahdollisuuksia esitystaiteissa. Virtuaaliset esitystavat ovat lisääntyneet viime vuosina, eikä tarve niille ole ainakaan vähenemässä”, sanoo yksi konsortion johtajista, Taideyliopiston vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Palvelumalli infrastruktuurille

Uudet investoinnit tulevat parantamaan taideinstituutioiden yhteistyötä valo- ja äänitaideteollisuuden kanssa. Esittävät taiteet hyödyntävät yhä monipuolisemmin uutta teknologiaa, ja MAGICS-infrastruktuuri tuo lisävälineitä yliopistojen ja yhteistyötahojen välisen toiminnan kehittämiselle.

Esimerkiksi Sörnäisten kampukselle hankitaan etäläsnäololaitteistoa virtuaalisia ja lisättyjä taide-esityksiä varten.

”Monet taideinstituutiot hyödyntävät virtuaalisuutta jo nyt eri tavoin. Meidän on yliopistona varmistettava, että opetus ja tutkimus ovat samalla tasolla teknologian hyödyntämisessä”, sanoo Tero Heikkinen, joka työskentelee taiteellisen tutkimuksen verkkoympäristöjen parissa Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskus CfARissa.

Heikkisen mukaan tarkoitus on kehittää palvelumalli tutkimusinfrastruktuurin käyttämiseen.

”Tavoitteena on, että niin opiskelijat, tutkijat kuin opetushenkilökunta tiedostaa, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa ja että meiltä myös löytyy ihmisiä, jotka voivat auttaa laitteiden käytössä.”

Heikkinen korostaa, että vaikka puhutaan tutkimusinfrastruktuurista, tutkimus käsitetään tässä laajasti.

”Kaikki taiteentekeminen on tutkimuksellista, ja kaikki konkreettinen tekeminen on kokeellista, varsinkin kun kyseessä on uusi teknologia.”

Samalla teknologialla monta käyttöä

MAGICS-hankkeen muista yliopistoista Aalto-yliopisto keskittyy mittaamaan, analysoimaan ja digitoimaan ihmisten käyttäytymistä ja kokemuksia mahdollisimman todellisissa tilanteissa. Tampereen yliopisto tulee rakentamaan ja käyttämään virtuaalimaailmoja ja etäläsnäoloa mm. pelitutkimuksessa.

”Yhteishankkeessa etuna on se, että samaa teknologiaa voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa ja monien toimijoiden tarpeissa. Esimerkiksi Tampereen yliopiston pelitutkimuksen tekemiseen voidaan käyttää samaa laitteistoa kuin taiteen tekemiseen meillä Taideyliopistossa”, Heikkinen sanoo.

Konsortiota johtaa professori Miko Sams Aalto-yliopistosta. Varajohtajana toimii professori Atanas Gotchev Tampereen yliopistosta.

Rahoitushaku perustui vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Suomen Akatemialle myönnettyyn 20 miljoonaan euron lisävaltuuteen. Lisätalousarviossa myönnetty rahoitus mahdollisti uudentyyppisen rahoitushaun, jolla tuetaan erityisesti tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Rahoituksella edistetään uusien rajapintojen löytymistä tutkimusinfrastruktuurien ja elinkeinoelämän välille. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyöalustoja, joissa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Suomen Akatemian rahoitushakuun saapui yhteensä 54 hakemusta, ja rahoitusta myönnettiin 19 konsortiolle. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat suuruudeltaan noin 0,4 – 2,4 miljoonaa euroa.