Taideyliopistolle kaksi uutta kandidaattitasoista koulutusohjelmaa ja 28 uutta aloituspaikkaa vuodelle 2022

Taideyliopisto saa ensi vuodelle yhteensä 28 uutta aloituspaikkaa ja kaksi uutta kandidaattitasoista koulutusohjelmaa. Lisäaloituspaikkoja suunnataan myös syksyllä 2021 alkaneeseen nykytaiteen historian ja teorian kandiohjelmaan.

Kaksi opiskelijaa istuu kaiteella

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen ruotsinkieliseen kandidaatti- ja maisteritasoiseen koulutusohjelmaan lisätään ensi vuonna viisi uutta aloituspaikkaa. Ruotsinkielisen koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen tukee Taideyliopiston kielipoliittisia tavoitteita ja vastaa alan työvoimatarpeeseen. Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma kouluttaa ammattitaitoiseksi musiikinopettajaksi, muusikoksi tai oman alan kehittämisestä kiinnostuneeksi tutkijaksi. 

Kuvataideakatemiaan sijoittuva nykytaiteen historian ja teorian kandiohjelma saa aikaisemman päätöksen mukaisesti 10 uutta aloituspaikkaa ensi vuodelle. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää nykytaiteen taiteellisia prosesseja, toimintaympäristöjä ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen. Koulutus käynnistettiin Taideyliopistossa syksyllä 2021. 

Uudet koulutusohjelmat vastaavat kulttuurialan työvoimatarpeisiin 

Taideyliopistossa aloittaa ensi vuonna kaksi uutta kandidaattitasoista koulutusohjelmaa: kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma sekä kirjoittamisen koulutusohjelma. 

Uusi kulttuurisen musiikintutkimuksen kandiohjelma sijoittuu Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikköön. Koulutus vastaa moninaistuvan kulttuurialan tutkimuksellisiin tarpeisiin. Koulutusohjelmaan otetaan 15 uutta opiskelijaa.  

Toisena uutena koulutusohjelmana Teatterikorkeakoulussa aloittaa kirjoittamisen kandiohjelma. Taideyliopistossa on voinut vuodesta 2019 opiskella kirjoittamista maisteriohjelmassa. Uusi kandidaatti- ja maisteriohjelma yhdistelmä on ainoa laatuaan Suomessa – vastaavaa yhdistelmää ei Suomessa ole muualla tarjolla. Koulutusohjelmaan otetaan kahdeksan uutta opiskelijaa.  

Aloituspaikkoja lisätään korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi eri puolella Suomea ja eri koulutusaloille. Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Koulutustarpeisiin vastaamisen lisäksi lisäaloituspaikoilla vahvistetaan alueiden elinvoimaisuutta. 

Lue lisää