Taideyliopisto vastaa ylioppilaskunnan kannanottoon: Haluamme tukea moniäänistä keskustelua ja eri näkökulmien kohtaamista 

Taideyliopiston ylioppilaskunta julkaisi torstaina 23.11. kannanoton, jossa ylioppilaskunta toivoo avoimen keskustelun jatkumista yliopistossamme (linkki kannanottoon TaiYo:n verkkosivuilla). Myös Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén korostaa tarvetta kehittää foorumeita yhteiskunnallisille keskusteluille ja eri näkökulmien kohtaamisille. Yliopisto kutsuu ylioppilaskunnan ja koko yliopistoyhteisön mukaan pohtimaan, miten luomme paremmat puitteet ja foorumit keskusteluille vaikeista yhteiskunnallista kysymyksistä.

”Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen on yliopistolle hyvin tärkeää. Yli 3 000 ihmisen yliopistoyhteisössä kaikilla on oikeus ilmaista erilaisia näkökulmia ja ottaa rohkeasti kantaa. Samalla meidän on pystyttävä turvaamaan ihan jokaiselle taideyliopistolaiselle riittävän rauhallinen ja turvallinen opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Meidän tulee vaalia yhteisöä, jossa kaikki voivat kokea osallisuutta ja kunnioitusta taustastaan ja poliittisista näkemyksistään riippumatta. Sisäisessä keskustelussa on noussut tarve tarkentaa sitä, millä foorumeilla ja pelisäännöillä yliopistoyhteisön moninaisen sisäisen keskustelun tulisi jatkossa tapahtua. Tätä on hyvä selkiyttää”, rehtori Hildén sanoo.

Taideyliopiston ylioppilaskunta kannustaa kannanotossaan opiskelijoita vaikuttamaan ja samalla pohtimaan, mitkä ovat tehokkaimpia vaikuttamiskeinoja.

”Yhdyn ylioppilaskunnan näkemykseen. Koko yliopistolaitoksen idea rakentuu avoimelle, moniääniselle ja kriittiselle keskustelulle, jonka pohjalta pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen. Muutoksen luomiseen tarvitaan paitsi syvällistä perehtyneisyyttä itse asiaan, myös voimavaroja vaikuttaa ja riittävää tietoa oikeista vaikuttamisen keinoista. Kannustamme opiskelijoitamme lähtemään mukaan vapaaehtoistoimintaan, kansalaisvaikuttamiseen sekä esimerkiksi osaksi ylioppilaskunnan toimintaa oman jaksamisen rajoissa ja oman mielenkiinnon mukaisesti”, Hildén sanoo.

Taideyliopisto tuomitsee kaiken väkivallan, erityisesti siviiliväestöön kohdistuvat sotarikokset ja terrorismin. Yhä epäinhimillisemmäksi käyvä siviiliväestön kärsimys Lähi-idässä on saatava loppumaan. Taideyliopisto haluaa myös muistuttaa, että meidän on myös kriisin keskellä kohdeltava kaikkia yhteisön jäseniä arvostavasti ja kunnioitettava heidän oikeuttaan mielipiteisiinsä. Emme hyväksy minkäänlaista rasismia, epäoikeudenmukaisuutta tai kokonaisten ihmisryhmien tuomitsemista.

Median yhteydenotot