Taidetelakka-hanke huipentui Wildness Makes This World -äänilevyn julkaisuun

Taideyliopiston tohtoriopiskelijat tekivät yhteistyötä seinäjokelaisen rytmimusiikin ammattiorkesterin kanssa

Kuva julkaistusta LP-levystä.
Jenni Latva "Matthew Cowan ja LKO: Wildness Makes This World" LP-levy on julkaistu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmän julkaisusarjassa.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön Taidetelakka-hanke yhdisti Taideyliopiston tohtoriopiskelijat Soila Sariolan (Sibelius-Akatemia) ja Matthew Cowanin (Kuvataideakatemia) sekä Teatterikorkeakoulun alumnin, tanssitaiteilija Hanna Korhosen monitaiteisiin projekteihin seinäjokisen rytmimusiikin ammattiorkesterin kanssa.

Taidetelakka-hanke on Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoittama hanke, joka toteutettiin vuosina 2019-2021. Yhteistyön ytimessä oli seinäjokelainen rytmimusiikin ammattiorkesteri Laitakaupungin orkesteri, jonka kanssa Taideyliopiston tohtoriopiskelijat ja alumni tuottivat taidesisältöjä tanssitaiteen, kuvataiteen, musiikin ja improvisaation parissa. Tarkoituksena oli tuoda Taideyliopiston kaikkien akatemioiden toimintaa näkyville Seinäjoelle uudella tavalla.

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin tohtorikoulussa (MuTri) taiteellista tohtorintutkintoa tekevä Soila Sariola loi Laitakaupungin orkesterin kanssa kahtena peräkkäisenä iltana improvisoidut ääni-installaatiot Seinäjoen keskustassa sijaitsevaan tyhjään liikehuoneistoon. Kolmen tunnin esitys oli molempina iltoina täysin improvisoitu, ja yleisö pääsi tutustumaan siihen haluamansa pituisen ajan verran. 

Tanssitaiteilija, tanssitaiteen maisteri Hanna Korhosen ja Laitakaupungin orkesterin yhteistyönä syntyi musiikkia, tekstiä ja tanssia yhdistänyt Kehoon kudottu -näyttämöteos. Teos pohjautui FT Marjo Kamilan ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 2015 hankkimaan tutkimusaineistoon, joka kerättiin otsikolla ‘Oma ulkonäkö muistoissani’.

Taidetelakka-hankkeen kestoltaan pisin projekti oli Kuvataideakatemian tohtoriopiskelija Matthew Cowanin ja Laitakaupungin orkesterin yhteistyö, joka muutti muotoaan ja aikatauluaan koronapandemian vuoksi. Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyi noin puolituntinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät erilaisilla akustisilla instrumenteilla tuotetut kokeelliset äänimaisemat sekä Cowanin tekemät kenttä-äänitykset Berliinistä. Moniulotteisessa prosessissa käytiin läpi villiyden käsitettä, sen esiintymistä nykypäivänä ja miten villeyttä pystyisi ilmaisemaan muusikoiden omilla instrumenteilla. Äänimaisema oli osa Cowanin Seinäjoen Taidehallilla esillä ollutta Wildness Makes This World -näyttelyä. Äänimaisemasta on tuotettu rajoitettu erä LP-levyjä.