Taide- ja kulttuurialan järjestöjen tulevaisuusvisioista keskusteltiin Musiikkitalolla Taideyliopiston järjestämässä tapahtumassa

Taideyliopiston Avoin kampus organisoi taide- ja kulttuurialan järjestökentän tapaamisen 8.5. Musiikkitalon Organo-salissa. Vuodesta 2022 alkaen järjestettyjen tapaamisten tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Taideyliopiston sekä taide- ja kulttuurialoilla toimivien järjestöjen välillä ja keskustella yhdessä alojen jatkuvan ja työelämälähtöisen oppimisen kehitystarpeista. Tapahtumaa järjestämässä olleen Taideyliopiston työelämälehtori Riitta Huttusen mukaan tilaisuuksissa on ollut osallistujia noin kolmestakymmenestä eri organisaatiosta.

Järjestö- ja taidekentän tapaaminen. Kuvaaja: Ellenor Rose Nish.

“Taidealalla tarvitaan erityisesti yhteiskunnallisten ja työelämätaitojen kehittämistä sekä kykyä visioida kestävää tulevaisuutta. Järjestötapaamisten palautteista on selvinnyt, että nämä järjestämämme tapahtumat ovat lähentäneet Taideyliopistoa sekä muita taide- ja kulttuurialan kentän toimijoita”, Huttunen sanoo. 

Toukokuun tapahtumassa esiteltiin Taideyliopiston, Turun yliopiston sekä Humakin ajankohtaisia, taide- ja kulttuurikenttää koskevia uusia innovaatioita – esimerkiksi Taideyliopiston lanseeraamaa Art Pro Finland -sivustoa, joka on taide- ja kulttuurialan uusi koko Suomen laajuinen materiaalipankki. Tapahtumassa käydyissä ryhmäkeskusteluissa nousivat esille taiteen hyvinvointiin liittyvä ja sosiaalinen arvo sekä kestävä kehitys taiteen kontekstissa. 

“Keskusteluissa oltiin yleisesti sitä mieltä, että tarvitaan vielä vahvempaa yhteiskunnan eri sektorien yhteistyötä ja ratkaisuja siihen, miten taide ja taiteellinen ajattelu voivat olla mukana sektorirajat ylittävässä yhteistyössä”, Huttunen toteaa. 

Tapaamisessa kuultiin eurooppalaisen taidealan tulevaisuusvisioista 

Taideyliopiston tutkimusinstituutin sekä taidekasvatuksen ja –koulutuksen cERAda-tutkimusverkoston yliopistotutkija Kai Lehikoinen esitteli tapaamisessa neljä visiota taidealan korkea-asteen oppilaitosten mahdollisista tulevaisuuksista ja niiden toteutumiseen vaikuttavista muutosajureista Euroopassa. 

”Kaikissa neljässä skenaarioissa taide, taiteilijat ja taideoppilaitokset kehittyvät ja mukautuvat muuttuvaan ympäristöön. Ne vastaavat yhteiskunnallisiin muutoksiin, teknologiseen kehitykseen ja taloudellisiin realiteetteihin säilyttäen samalla keskeiset tehtävänsä, joita ovat ihmisen kokemuksen heijastaminen, haastaminen ja inspiroiminen taiteellisesti sekä taiteen merkityksellisyyden edistäminen yhteiskunnassa”, Lehikoinen kiteytti. 

Seuraava taide- ja kulttuurikentän tapaaminen järjestetään 24.9.2024.

Lisätietoja menneistä ja tulevista järjestötapaamisista voi kysyä Riitta Huttuselta, riitta.huttunen@uniarts.fi