Simo Kellokummun väitöstutkimuksessa koreografia muuttuu koreolukemiseksi

Tohtorintutkintoon johtaneessa taiteellisessa tutkimusprojektissaan koreografi Simo Kellokumpu esittelee koreolukemisen käsitteen ja praktiikan, joka tuo uudenlaista näkökulmaa koreografisen taiteen tekemiseen. Hänen koreografinen työnsä sijoittuu myös paikka- ja tilasidonnaisen taiteen alueelle, mutta Kellokummun praktiikan mittakaava on interplanetaarinen.

Kuva Simo Kellokummun tanssiesityksestä.
Outi Condit

Simo Kellokumpu on taiteilija ja koreografi, joka maisteriksi valmistumisensa jälkeen (2003) on esittänyt töitään laajasti erilaisilla kotimaisilla ja kansainvälisillä alustoilla. Toimiessaan taiteilijana Kellokumpu kuitenkin huomasi, että hänen praktiikkansa alkoi menettää merkityksensä.

”Koin omaksumani taiteelliset keinot riittämättöminä avaamaan sitä koreografista herkkyyttä, josta olin kiinnostunut. Tajusin, että omaksumani koreografiakäsitys oli liian ahdas ja siitä syystä oli tarpeen tarkastella termiä ja liikelähtöistä taiteellista työskentelyäni kriittisesti uudelleen.”

Kellokumpu sai sytykkeen ryhtyä tohtoriopintoihin voidakseen tutkia taiteellisen työnsä koreografia- ja liikekäsitystä tarkemmin.

Uudenlaista näkökulmaa koreografisen taiteen tekemiseen

Taiteellis-tutkimuksellisessa työssään Kellokumpu tutustui muun muassa koreografia-termin etymologiaan ja löysi mahdollisuuden tarkastella taiteen tekemistään uudelleen. Koreo-etuliitteen yksi etymologinen juuri viittaa paikkaan, jossa tanssi tapahtuu. Sana grafia viittaa kirjoittamiseen. Kellokumpu on taiteellisessa työssään tarkastellut sitä, miten kirjoittaminen ja lukeminen toimii vastavuoroisesti ja mitä tapahtuu, kun grafioiminen muuttuu ympäröivän olosuhteen lukemiseksi.

”Työssäni selvitän sitä, mitä liikahdus koreografista koreolukijaksi tarkoittaa taiteen tekemisen kannalta. Tähän liittyy muun muassa taiteen tekemisen ekologiaan liittyvät muutokset; työssäni toimiva liike on muuttunut mestaroidusta materiaalista hallintaa ja mestarointia pakenevaksi liikkeen ilmiöksi, jonka kanssa työskentelen. Useista töistäni on tullut pitkäkestoisia ja siksi niiden yleisösuhde on myös muuttunut.”

Interplanetaarinen duetto

Simo Kellokumpu sijoittaa taiteensa luontevimmin nykytaiteen alueelle ja erityisesti paikkasidonnaiseen taiteeseen. Mittakaava on kuitenkin tavallista suurempi: Kellokummulle paikan ja tilan käsite sekä paikantumisen prosessi ulottuu ulkoavaruuteen asti. Hän on kiinnostunut siitä, miten paikan käsite toimii taiteessa, jonka tilallinen mittakaava haastaa ihmisymmärryksen. 

”Maapallo on paikka, joka on jatkuvassa liikkeessä monella tapaa. Koreo-orientoitunut taiteellinen ajattelu ja työ on minulle toimiva keino ottaa selvää tästä liikkeellisestä paikasta ja kuvitella mahdollisia ja mahdottomia paikantumisen tapoja tällä planeetalla.”

Esimerkiksi voi nostaa Kellokummun tutkimuksen yhden taiteellisen työn, jonka hän toteutti vuonna 2015. Installaatiotyössä Seasons as Choreographers: Where Over the World is Astronaut Scott Kelly? Kellokumpu seurasi NASA -astronautti Scott Kellya, joka vietti kansainvälisellä avaruusasemalla yhden vuoden. Kun Kelly kiersi maapalloa huimaa vauhtia avaruusasemalla, Kellokumpu käveli rauhallisesti ympäri Teatterikorkeakoulua samaa reittiä vuoden ajan ”epäonnistuneena astronauttina”. Projekti oli siis eräänlainen Kellokummun ja Kellyn välinen duetto.

”Kokosin näiden kahden hahmon kiertoradoista ja maapallon liikkeiden havainnoinnista ja kokemuksista työn materiaalia. Lopullinen taiteellinen työ avasi prosessini maanpäällisestä avaruuskävelystä, jonka koreografioi kevät, kesä, syksy ja talvi, tai tarkemmin sanoen ne liikkeet, jotka aiheuttavat vuodenaikaiset muutokset elinympäristössäni planeetta Maassa.”

Tämä ja Kellokummun tutkimuksen muut taiteelliset osiot ovat yleisön nähtävillä Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun rakennetussa installaatiotilassa 6.-14.9. Samassa tilassa järjestetään myös Kellokummun väitöstutkimuksen julkinen tarkastustilaisuus lauantaina 14.9.2019 klo 12.

Simo Kellokumpu on tehnyt tohtorintutkintoon johtavaa taiteellista tutkimusprojektiaan Choreography as Reading Practice Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuosina 2013-2019. Kellokummun taiteellinen työ muotoutuu spekulatiivisen fiktion, interplanetaarisen kulttuurin ja queer(ing)/vinon tilan havainnon ja kokemuksen yhteenkietoutumissa.

Lisätietoa:
Simo Kellokumpu
simo.kellokumpu(at)uniarts.fi


Choreography as Reading Practice
Simo Kellokumpu

Installaatio, esitykset ja väitöstilaisuus
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Studio 2
Haapaniemenkatu 6, Helsinki

Installaatio ja esitykset: 7.9 – 14.9.2019 klo 10-19, avajaiset perjantaina 6.9.2019 klo 18.00
Väitöstilaisuus: 14.9.2019 klo 12