Sibelius-Akatemian tukisäätiön apurahat 2020

Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 14.5.2020 jakaa apurahoja yhteensä 605 600 €, joista yleisen apurahahaun kautta opiskelijoille jaetaan apurahoina 252 130 €. Saajista teki esityksen Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén aineryhmien asiantuntijalausuntojen perusteella.

Hakemuksia vastaanotettiin 450 kappaletta ja niistä 311 hyväksyttiin. Apurahoja myönnettiin mestarikursseille ja kilpailuihin osallistumisiin, jatkotutkinnon kuluihin sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoiden matkakustannuksiin.

Lisäksi tukea myönnettiin kilpailuihin 209 000 € ja Sibelius-Akatemian kansainvälisiin hankkeisiin, opiskelija- ja opettajavaihtoihin sekä opettajien matka-apurahoihin 115 500 €. Muihin myöhempiin myöntöihin tukea varattiin yhteensä 28 970 €. 

Samalla hallitus päätti, että kaikkia saatuja apurahoja voi käyttää 1.9.2021 saakka ja poikkeusoloista johtuvaa apurahan käyttökohteen muutosta voi tarvittaessa anoa tukisäätiöltä. Hallitus tunnisti tarpeen osoittaa erityistä tukea ulkomaisille opiskelijoille. Tavoitteena on yhteistyössä muiden säätiöiden ja Taideyliopiston kanssa löytää ratkaisu, jolla voitaisiin tukea ulkomaisten opiskelijoiden työskentelyä koronatilanteen vuoksi vaikeutuneissa olosuhteissa.

Kaikille apurahojen hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostitse. Päätöksen mukaiset summat maksetaan 31.5.2020 mennessä. Tukisäätiön hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.

Lisätietoja
Anni Pokki
Sibelius-Akatemian tukisäätiön asiamies
050 476 69 61