Säveltäjä Miika Hyytiäinen vastaa tohtorintutkinnossaan laulajan ja säveltäjän yhteistyön haasteisiin  

Hyytiäinen on taiteellisessa tohtorintutkinnossaan tarkastellut laulajan ja säveltäjän yhteistyötä ja luonut kommunikoinnin tueksi Voice Map Method -menetelmän. Sen tarkoituksena on auttaa säveltäjää tutustumaan tietyn laulajan ääneen ja säveltämään juuri sen ominaispiirteitä hyödyntävää vokaalimusiikkia. 

Menetelmän taustalla ovat Hyytiäisen havainnot ja kokemukset siitä, että nykysäveltäjien ja laulajien kommunikaatio on haastavaa, kun uutta vokaalimusiikkia syntyy.   

”Suurin osa laulumusiikista on musiikin historiassa sävelletty tietylle laulajalle ja äänelle. Esimerkiksi Mozart sävelsi aina laulajille, joiden äänen hän tunsi hyvin. Myös monet nykysäveltäjät kirjoittavat tietylle tuntemalleen laulajalle ja tämän äänelle. Yliopistot eri puolilla maailmaa eivät kuitenkaan opeta laulumusiikin säveltämistä kovin systemaattisesti”, Hyytiäinen toteaa.  

Hyytiäisen mukaan erityisesti säveltäjät, joilla ei ole vielä kokemusta vokaalimusiikin säveltämisestä, luottavat usein omaan, rajalliseen ymmärrykseensä perinteisestä ääniala- eli fakkijärjestelmästä.   

”Säveltäjällä saattaa olla oma, vääristynytkin ajatus siitä, millainen on vaikkapa sopraanon ääni. Jos hän säveltää vain tälle mielikuvalle, on usein lopputuloksena musiikkia, joka ei istu oikeastaan millekään äänelle.” 

Lauluäänen ominaisuuksien visualisointi toimii pohjana taiteelliselle yhteistyölle  

Hyytiäisen kehittämä Voice Map Method koostuu tietokoneavusteisesta analyysistä sekä kysymyslistasta. Menetelmän avulla voidaan koota tietoa tietyn laulajan äänestä ja tuoda esiin sen ominaisuuksia. Tuloksena syntyy äänikartta, joka kuvaa visuaalisesti laulajan äänen mahdollisuuksia, kuten rekistereitä, dynaamisia rajoja ja laulajan formanttia. Äänikartan ohjaamana laulaja ja säveltäjä voivat kommunikoida tehokkaasti ja säveltäjä voi säveltää tietylle äänelle ominaisimmalla tavalla ja saada siitä inspiraatiota. Tavoitteena onkin tukea laulajan ja säveltäjän sujuvaa kommunikaatiota ja auttaa taiteellisessa yhteistyössä. 

Hyytiäinen testasi menetelmäänsä eri äänityyppejä edustavien laulajien kanssa ja sävelsi sen avulla kolme oopperaa Münchener Biennaleen ja SibaFest-festivaalille. 

Voice Map Method on kenen tahansa käytettävissä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka tukee säveltäjien ja laulajien välistä kommunikaatiota, mutta avaa myös lukuisia pedagogisia mahdollisuuksia. Ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa www.miika.info/VMM/ 

Lisätietoja 

Miika Hyytiäinen
miika@miika.info 
https://www.miika.info/ 

Miika Hyytiäisen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus 

10.9.2022 klo 15, Musiikkitalo, Organo-sali, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki 

Tohtorintutkinnon otsikko: Voice Map Method: Enhancing Composer-Singer Communication 

 Tilaisuus on englanninkielinen.