Sami Ruusuvuori haastaa tohtorintutkinnossaan puhallininstrumenttien opetusta voimakkaampaan yhteissoiton kulttuuriin

Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuoren tohtorintutkinto on ensimmäinen puhallinorkesterinjohdon alalta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Se tarkastetaan 7. toukokuuta Musiikkitalon Organo-salissa.

Photo: Maarit Kytöharju

Ruusuvuoren tutkinto koostuu neljästä jatkotutkintokonsertista, tallenteesta sekä tutkielmasta. Tutkintonsa puitteissa Ruusuvuori on tilannut ja kantaesittänyt puhallinorkesteriteoksia, laatinut kattavan tietokannan suomalaisesta ja eurooppalaisesta puhallinorkesteriohjelmistosta ja luonut kehitysehdotuksia suomalaisen puhallinmusiikkikoulutuksen kehittämiseksi eri tasoilla.

Uusia sävellyksiä rikastuttamaan puhallinorkesteriohjelmistoa

Yksi Ruusuvuoren jatko-opintojen tavoite oli löytää lisää puhallinorkesteriteoksia elävöittämään orkesterien ohjelmistoa. Jatkotutkintokonserteissaan Ruusuvuori johtikin laaja-alaisesti keskeisiä eurooppalaisia puhallinorkesterisävellyksiä, tutkimuksissaan löytämiään teoksia ja niiden Suomen ensiesityksiä sekä viisi uutta kotimaista tilaussävellystä. Tutkintoon sisältyi myös Armas Järnefeltin, Leevi Madetojan ja Toivo Kuulan vaskipuhallintuotannon ensimmäinen kokonaisäänitys Barcarola.

”On ollut opettavaista saada olla mukana tilausteosten sävellystyössä ja tutkia puhallinmusiikin historiaa. Se on opettanut ymmärtämään sävellysten taustoja sekä puhallinmusiikin kehittymistä nykymuotoonsa”, Ruusuvuori kertoo.

Suomi tarvitsee lisää puhallinsoittajia, puhallinorkestereita ja pedagogeja

Tutkielmassaan Ruusuvuori luo katsauksen sinfonisen puhallinorkesterin historiaan, nykypäivään ja ohjelmistoon sekä arvioi puhallinmusiikin nykytilannetta kansainvälisesti ja kotimaassa. Ruusuvuori laati tutkintonsa osana myös laajan puhallinorkesteriohjelmiston teosluettelon, jonka hän kokosi lähestymällä eri maiden puhallinmusiikin asiantuntijoita, kapellimestareita ja nuottikustantajia. Luettelo julkaistaan toukokuussa 2022 osoitteessa windbandmusic.eu.

Ruusuvuori esittää tutkimuksensa perusteella, että suomalaiselle musiikin harrastuskentälle tarvitaan lisää koulutettuja kapellimestareita ja puhallinsoitinten alkeisopettajia. Heidän avullaan voitaisiin saada lisää harrastajia ja taata täysikokoisten, tavoitteellisesti toimivien puhallinorkesterien tulevaisuus. Ruusuvuori ehdottaakin muun muassa erillisen puhallinsoittimien pedagogilinjan perustamista Sibelius-Akatemiaan sekä kapellimestarikoulutuksen lisäämistä soitonopetukseen yleisemmin. Erilaisten yhtyeiden johto sisältyy kuitenkin lähes jokaisen soitonopettajan ja muusikon työnkuvaan.

”Olemme ylpeitä suomalaisesta musiikkiopistojärjestelmästä ja varmaan syystäkin, mutta toimintaa pitäisi mielestäni rakentaa yhteissoitolle yksityisopetuksen sijaan. Kuka jaksaisi vuosi toisensa perään heitellä yksinään koreja ilman pelikavereita?”, Ruusuvuori pohtii.

Lisätietoja

Sami Ruusuvuori
sami.ruusuvuori@gmail.com
040 5609308

Sami Ruusuvuoren taiteellisen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus

7.5.2022 Musiikkitalo, Organo-sali (Mannerheimintie 13a) klo 12

Tohtorintutkinnon otsikko: ”Sinfoninen puhallinorkesteri ja sille sävelletty eurooppalainen ohjelmisto”

Tilaisuuden valvoja: MuT Markus Kuikka

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: MuT Annikka Konttori-Gustafsson (pj.), Atso Almila, Kari Tikka, Maurice Hamers ja Janis Purins.

Tutkielman tarkastajat: Dosentti, VTT Kaarina Kilpiö ja FT Kari Laitinen