Riikka Stewen taidehistorian ja -teorian professoriksi Kuvataideakatemiaan

Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professorin tehtävään 1.2.2021 alkaen on valittu filosofian tohtori, dosentti Riikka Stewen.

Riikka Stewen
Kuvaaja: Petri Summanen

Stewen on taidehistorioitsija, nykytaiteen tutkija ja kirjoittaja. Stewenillä on pitkä opetuskokemus muun muassa Turun yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, missä hän on toiminut myös varadekaanina ja vararehtorina. Hän on toiminut Suomen Akatemian postdoc-tutkijana ja on taidehistorian dosentti Helsingin yliopistossa.

Stewenin väitöstutkimus Beginnings of Being: Painting and the Topography of the Aesthetic Experience käsitteli fenomenologisia ja psykoanalyyttisia subjektin teorioita ja havaitsemisen kysymyksiä. Hänen tämänhetkiset tutkimusaiheensa liittyvät muistin materiaalisuuteen ja performatiivisuuden genealogiaan nykytaiteessa.