Professori Otso Aavanrannalle Suomen Akatemialta rahoitus elektronisen musiikin tutkimiseen ympäristötaiteena

Otso Aavanranta sai yli 540 000 euroa akatemiahankkeelleen ”ExoSound: Elektroninen musiikki ulkona tapahtuvana ympäristötaiteena, ja sen taiteelliset, teknologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet”.

Kuva Otso Aavanrannasta
Otso Aavanranta työskentelee taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopiston Tutkimusinstituutissa. Kuvaaja: Hanna Koikkalainen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) rahoittaa korkealaatuista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta sekä edistää tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. Akatemiahankkeiden rahoitusmuodolla Suomen Akatemia tähtää niin tieteelliseen kuin yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen.

ExoSound-hanke tutkii ja kehittää taiteellisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia osallistavalle elektroniselle musiikille ulkotiloissa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kevyitä, verkostoutuneita, langattomia,  säänkestäviä, helposti käytettäviä välineitä ja applikaatioita elektronisen musiikin soittamiseen ulkotiloissa.

Laitteet muodostavat pohjan yhteisölliselle musiikkipraktiikalle, joka rakentuu suhteessa ympäristöön – ympäröivään luontoon tai kaupunkitilaan, sen ääniin ja erityispiirteisiin. Jaettua soittamista tarkastellaan hankkeessa myös sosiologisesta näkökulmasta, tutkien äänen kautta tapahtuvan ryhmäytymisen, jaetun kokemuksen ja tuntoisuuden syntymistä.

Vankkaa perustutkimusta ja siitä kumpuavaa vaikuttavuutta

KY-toimikunta valitsi yhteensä 40 uutta akatemiatutkijaa. Lisäksi rahoitus myönnettiin 61 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 76 osahanketta. Sekä akatemiatutkijan että akatemiahankerahoituksen sai noin 13 prosenttia hakijoista. Toimikunta osoittaa akatemiatutkijoille yhteensä noin 22 miljoonan ja akatemiahankkeille noin 35 miljoonan euron rahoituksen.

Toimikunnan puheenjohtajan, professori Petri Karosen mukaan rahoitusta myönnettiin monipuolisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisille tieteenaloille, ja parhaiksi katsotuissa suunnitelmissa korostuvat ennen muuta vankka perustutkimus sekä siitä kumpuava tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Rahoituspäätöksissä on huomioitu koko KY-alojen tieteellinen kenttä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimusalojen hakemuksia käsiteltiin yhteensä 19 arviointipaneelissa. Useat KY-alojen arviointipaneelit ovat monitieteisiä, ja monitieteisyys näkyy myös monissa rahoitetuissa hakemuksissa.

Myönnettävä rahoitus ohjataan tutkimusorganisaatioille, jotka hallinnoivat rahoituksen käyttöä. Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta.