Otso Huopaniemi dramaturgian professoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun: ”Dramaturgiselle osaamiselle on yhteiskunnassa kasvava tarve”

Otso Huopaniemi aloitti dramaturgian professorina 1.8.2019.

Otso Huopaniemi
Laura Malmivaara

Otso Huopaniemen mukaan dramaturgista osaamista voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä paremmin esimerkiksi digitaalisia ja monimediaisia ympäristöjä luotaessa. Siitä voisi olla myös terveydellistä hyötyä, sillä nykyihmiset viettävät paljon aikaa digitaalisissa ympäristöissä.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian professoriksi on valittu teatteritaiteen tohtori Otso Huopaniemi. Valinta perustui erityisesti Huopaniemen monipuolisuuteen ja pedagogiseen osaamiseen. 

”Otso Huopaniemessä yhdistyvät poikkeuksellisen vankka kansainvälisyys näytelmäkirjoittamisen kontekstissa, vahva suhde teknologiaan ja digitaalisuuteen sekä perehtyneisyys dramaturgian koulutusohjelmaan. Huopaniemi on myös osaava pedagogi: valintaprosessin osana järjestetty opetusnäyte osoitti nykypedagogiikan mukaista tasa-arvoisen sosiaalisen tilanteen ymmärrystä, jossa taiteilijaidentiteetti syntyy kontaktissa vertaisyleisöön. Myös Huopaniemen näkemykset taiteen ja tutkimuksen yhdistämisestä ovat erittäin mielenkiintoisia,” sanoo Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka.

Dramaturgian professorina Huopaniemi johtaa Taideyliopiston dramaturgian koulutusohjelmaa ja linjaa dramaturgian koulutuksen kehityssuuntia Suomessa ja kansainvälisesti. Huopaniemi itse kokee tehtäväkseen sekä dramaturgian koulutusohjelman perinteiden ja toimintatapojen vaalimisen että alan syventämisen ennen kaikkea digitaalisuuden, kansainvälisyyden ja tutkimuksellisuuden saralla. Lisäksi hän haluaa olla muistuttamassa siitä, ettei dramaturgia ole pelkästään esittävien taiteiden tai edes taiteen asia, vaan dramaturgista ajattelua voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa yhteyksissä. 

”Dramaturgiselle osaamiselle on yhteiskunnassa kasvava tarve. Yksi esimerkki tästä ovat erilaiset digitaaliset ja monimediaiset ympäristöt, joita luodaan nykyisin tehokkaasti, mutta joiden valmistamiseen liittyvä dramaturginen työ ymmärretään usein vaillinaisesti tai ei ollenkaan. On olemassa paljonkin tutkimustietoa siitä, miten hyppivä ja lyhytjännitteinen lukeminen vaikuttaa meihin ja miten se muuttaa ihmisten keskittymiskykyä. Itse uskon, että digitaalisten ympäristöjen rajoituksista huolimatta on mahdollista luoda virtuaalisia tiloja, jotka mahdollistavat myös pitkäaikaisemman ja rauhallisemman jäljen jättävän digioleskelun. Tähän jos mihin tarvitaan dramaturgista osaamista, sillä kyse on osien ja kokonaisuuksien välisistä suhteista eli kompositiosta, vastaanotosta ja laajasta rakenteiden ymmärryksestä,” toteaa Huopaniemi.

Huopaniemi on taustaltaan kansainvälisesti suuntautunut esitystaiteilija, näytelmäkirjailija, dramaturgi, taiteellinen tutkija ja opettaja, joka valmistui teatteritaiteen tohtoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä 2018. Väitöksessään Algoritmiset adaptaatiotHuopaniemi tutki digitaalisten teknologioiden käyttömahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti kirjoittamisen ja lukemisen kontekstissa. Huopaniemellä on myös näytelmäkirjoittamisen Master of Fine Arts -tutkinto, jonka hän on suorittanut Columbia Universityssä New Yorkissa. Akateemisten ansioidensa lisäksi Huopaniemi toimii apulaistuottajana Yleisradion tekoälyprojektissa, ja vuonna 2018 hän sai kunniamaininnan Electronic Literature Organizationin järjestämässä kilpailussa.

Huopaniemen valintaa esitti Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja valinnan teki Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki. Huopaniemi aloittaa viisivuotisen kautensa dramaturgian professorina 1.8.2019.