OKM vauhdittaa kulttuurialan jälleenrakennusta – Taideyliopiston hanke osana kokonaisuutta, rehtori Kaarlo Hildén alan elpymistä tukevaan työryhmään

OKM rahoittaa Taideyliopiston jälleenrakennushanketta, jolla tuetaan taidealan rakenteellista uudistumista, tki-toimintaa sekä alan työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua.

Ihminen nousee portaita

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mukaan taide- ja kulttuuriala on saatava nousuun ja sen osaaminen ja merkittävä potentiaali käyttöön laajasti yhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa etsiä ratkaisumahdollisuuksia alan haasteisiin ja tukea hyvien toimien toteutumista.

Valmistelun tueksi se asettaa työryhmän, jolta odotetaan ehdotuksia siitä, kuinka kulttuurin ja taiteen toimialaa voidaan vahvistaa ja tukea sen elpymistä. Ryhmä käsittelee myös EU:n elpymis- ja sopeutumispakettiin sisältyvän kulttuurin alan rahoituksen kohdentamistarpeita, kulttuurin ja luovien alojen rahaston perustamista sekä kulttuurin ja taiteen rahoituspohjan vahvistamista seuraavalle hallituskaudelle.

Työryhmän jäsenet edustavat taiteen ja kulttuurin toimintakenttää ja aloja. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Tuomo Puumala (OKM) ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM). Jäseninä ryhmässä ovat Suomen elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila, ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff, valtiosihteeri Jukka Ihanus (TEM), taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen, taitelija, kulttuuriyrittäjä Sari Kaasinen, muusikko Mikko Kosonen, näyttelijä, taiteellinen johtaja Jarkko Lahti, Suomen Taitelijaseuran puheenjohtaja, kuvataiteilija Teemu Mäki, tanssija Julian Owusu, Musiikin edistämissäätiön toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, erityisasiantuntija Johanna Selkee, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Helena Värri. Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat Kulta ry:n toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen ja Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

OKM tukee Taideyliopiston ja Kulta ry:n hankkeita, jotka hakevat ratkaisuja kulttuurialan haasteisiin 

Ministeriön tuella käynnistyy myös kaksi hanketta, joilla kartoitetaan kulttuurialan tulevaisuusnäkymiä ja tuotetaan ratkaisuehdotuksia alan haasteisiin. Hankkeiden toteutuksesta vastaavat Taideyliopisto ja Kulta ry, ja niiden tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022. Kulttuurialan tulevaisuutta selvittävä työryhmä toimii hankkeiden ohjausryhmänä. 

Taideyliopisto käynnistää ohjelman taidealan jälleenrakennukseksi, jolla tuetaan taidealan uudistumista, tki-toimintaa, jatkuvan oppimisen tarjontaa sekä alan työllisyyden kasvua. Jälleenrakennusohjelma on merkittävä lisätavoite Taideyliopiston vuoteen 2030 ajoittuvaan strategiaan.   

Ohjelman puitteissa 

  • tarkennetaan ja konkretisoidaan kuvaa taidealan rakenteellisista haasteista ja niihin kytkeytyvistä toimintaympäristön muutoksista, 
  • luodaan näkymä tulevaisuuden kestäviin toimintamalleihin ja niiden edellyttämiin tukitoimiin sekä 
  • koordinoidaan ja ollaan mukana toteuttamassa tulevaisuuskuvan toteutumista edistävää koulutusta ja pilottihankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen, taidelaitosten, säätiöiden ja kuntien kanssa. 

Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa kohdentamaan julkiset ja yksityiset tukitoimet uusiutumista palvelevalla tavalla. 

Kulta ry:n hanke keskittyy kulttuurin ja taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseen ja alan toimijoiden työllisyyteen ja toimeentuloon. Keskeinen kysymys on, miten taiteen ja kulttuurin rakenteita voidaan vahvistaa, jotta toimiala kehittyisi ja kukoistaisi. Työnsä tueksi Kulta ry järjestää laajasti alueellisia kulttuurikohtaamisia. 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tukee hankkeita tutkimustiedolla koronapandemian vaikutuksista. Työssä hyödynnetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön alkuvuodesta 2021 alalle tekemän koronakyselyn palautetta.