Musiikkiteatterin opintokokonaisuuden hakuaika 11.–24. helmikuuta – paikkoja myös avoimen yliopiston kautta hakeville

Avoimen yliopiston kautta hakevilta opiskelijoilta vaaditaan alalle soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot.

Musiikkiteatterin opiskelijoita harjoittelemassa
Musiikkiteatterin opiskelijat treeneissä kesällä 2017. Kuva: Eeva Anundi

Taideyliopiston musiikkiteatterin opinnot ovat 10–30 opintopisteen laajuinen syventävä opintokokonaisuus, joka on tarkoitettu suoritettavaksi opintojen maisterivaiheessa. Opinnot antavat valmiudet toimia esiintyvänä ammattilaisena musiikkiteatteriproduktiossa. 

Musiikkiteatterin opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opinnot koostuvat tanssin, musikaalilaulun, äänenkäytön, ensemble-laulun ja näyttelijäntaiteen opinnoista sekä mestarikursseista ja työpajoista. Opiskelijat pääsevät opinnoissa toimimaan tiiviissä yhteistyössä eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa. 

Opintokokonaisuus on luotu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian yhteistyönä.

Opintokokonaisuuteen voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat, jotka ovat maisterivaiheen opiskelijoita lukuvuonna 2021–2022. Musiikkiteatterin opintoihin voivat hakea myös muut kuin Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat, sillä osa kurssipaikoista on varattu avoimen yliopiston opiskelijoille.

Taideyliopiston ulkopuolisilta hakijoilta vaaditaan aiemmin suoritettu musiikkiteatterin alalle soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoille opintokokonaisuus on maksuton. Avoimen yliopiston opiskelijoilta veloitetaan opintomaksu.

Hakeminen opintokokonaisuuteen 

Taideyliopiston musiikkiteatterin opintokokonaisuuteen haetaan Opintopolku-palvelun kautta. Hakuaika syyslukukaudella 2021 alkaviin opintoihin on 11.–24.2.2021.  

Opintokokonaisuuden opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella, joka järjestetään Teatterikorkeakoulun tiloissa 12.–13.3.2021.