Sibelius-Akatemian uusi julkaisu valottaa, miten musiikki-instituutiot ovat muovanneet musiikkielämää kautta historian

Tuore antologia tarjoaa uutta tietoa erilaisten instituutioiden kehittymisen vaikutuksista musiikkiin, musiikkielämään sekä yhteiskuntaan 1800-luvulta nykyhetkeen.

Miten musiikkialan erilaisista käytännöistä muotoutui instituutioita? Mikä rooli festivaaleilla ja musiikkikoulutuksella on ollut musiikkialan institutionalisoitumiselle? Miten kolonisaation ja imperialismi ovat vaikuttaneet ja haastaneet poliittisia voimia musiikkielämän historiassa? Musiikin ja musiikkielämän institutionalisoitumisen ympärille koottu tuore julkaisu Institutionalization in Music History sisältää 12 artikkelia, jotka kattavat paitsi laajan aikajanan aina 1800-luvulta lähes nykypäivään saakka, myös maantieteellisesti laajan alueen.  

Julkaisu jakautuu kolmeen temaattiseen osaan. Niistä ensimmäinen käsittelee musiikillisten käytäntöjen institutionalisoitumista. Artikkeleissa liikutaan 1800-luvun Kreikan teatteri- ja oopperakulttuurin muodostumisesta radion valta-asemaan musiikin levittämisessä disco-buumin ollessa suurimmillaan 1970-luvun Yhdysvalloissa.  

Teoksen toinen osa korostaa musiikkinäyttelyiden ja -festivaalien vaikutuksia musiikin ja myös musiikkikoulutuksen institutionalisoitumiseen ja tuo esille ilmiön taustalla vaikuttaneita poliittisia valta-asetelmia. Poliittisuus ja vallankäyttö korostuvat osassa kolme, jossa tarkastellaan muun muassa muusikkonaisten toimintamahdollisuuksia 1800-luvun lopulla, kolonisaation ja imperialismin vaikutuksia musiikkielämän institutionalisoitumisen luonteeseen ja toisaalta näiden poliittisten voimien haastamiseen.  

Julkaisu pohjautuu Taideyliopiston Historiafoorumin vuonna 2018 järjestämään Institutionalization in Music History -konferenssiin. Teos on omistettu FT Olli Heikkiselle, joka menehtyi julkaisuprosessin aikana. Musiikkielämän institutionalisoitumisen piirteet olivat Heikkisen erityisalaa.  

Lisätietoja

Saijaleena Rantanen
saijaleena.rantanen@uniarts.fi  

Institutionalization in Music History 
DocMus Research Publications 19 
Toim. Saijaleena Rantanen ja Derek B. Scott    

Julkaisu on hankittavissa Ostinatosta.