Mia Seppälälle Nordean Taidesäätiön 22 000 euron apuraha

Tohtorikoulutettava Mia Seppälä käsittelee valokuvan ”poismaalaamisen” avulla paikkasidonnaisen työskentelyn, havainnon, tilan ja ajan suhteita.

Mia SAn image from the video Alt text by Mia Seppälä. Parts of the installation: Off-painted Beaches: Ten inkjet prints on canvas, manually removed pigment.

Nordean Taidesäätiö on myöntänyt Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutettava Mia Seppälälle apurahan hänen tohtoriopintojensa loppuun saattamiseen. 

Apurahan saajan valinta tehtiin vertaisarviointien perusteella. Apurahan kriteerejä ovat menestyksekäs ja määrätietoinen eteneminen tutkimustyössä, tutkimuksen kiinnostavuus suhteessa nykytaiteen ajankohtaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin, esteettisiin ja poliittisiin teemoihin sekä toiminnan taiteellista tutkimusta kehittävä ulottuvuus. Valinnasta päätti Nordean Taidesäätiön hallitus.

Seppälällä on vuosi jäljellä rahoitusta Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavana. Apuraha takaa hänelle projektin jatkon.

”Olen iloinen ja kiitollinen Nordean Taidesäätiölle siitä, että pystyn noudattamaan tutkimussuunnitelmani aikataulua rahoituksen avulla”, Mia Seppälä sanoo.

Poismaalaaminen herättää pohtimaan maalauksen ja valokuvan suhdetta

Mia Seppälä on kehittänyt tutkimusmenetelmäkseen ”poismaalaamisen” tekniikan, jossa maalauspohjalle painetun digitaalisen valokuvan pigmenttiä poistetaan manuaalisesti siinä paikassa, jossa kuva on otettu. Ensin valokuva tulostetaan kangaspohjalle maalausta muistuttavaksi digitaaliseksi painotuotteeksi. Sen jälkeen kuva ”maalataan” pois siveltimen ja nesteen avulla.

Seppälän on käyttänyt poismaalaamisen tekniikkaa niin kauppakeskuksessa, uimarannalla kuin taidemuseossa. Julkiset tilat mahdollistavat osallistavan taiteellisen toiminnan ja yllätykset.

”Toisinaan ohikulkijat pysähtyvät hämmästelemään taitavaa maalausjälkeä, kunnes käy ilmi, että kyse on valokuvasta. Sitä seuraa usein antoisa keskustelu maalauksen ja valokuvan välisestä suhteesta”, Seppälä kertoo.

Seppälän tavoitteena on heikosti havaittavien ristiriitojen ja jännitteiden esiintuominen valokuvan esittämispaikan ja kontekstin tarkan valitsemisen myötä.

”Paikkasidonnaisen ja havaintoa pitkittävän, hitaan työskentelyn ansiosta, kuvaa on mahdollista verrata havaintoihin sen esittämästä paikasta ja rikastuttaa tulkintaa”, Seppälä kuvailee.

Kuva: Mia Seppälä

Pandemia toi uuden ulottuvuuden

Seppälän tohtoriopinnäytteen ”Hetkellinen objekti – materiaalinen valokuva havainnon ja tulkinnan välineenä” ensimmäinen taiteellinen osa ”Poismaalaus variaatioita Kauppakeskuksessa” ajoittui koronakevääseen 2020.

Seppälä aloitti harjoitukset Zoom-alustalla, mikä toi vuorovaikutteiseen tutkimusmenetelmään aivan uuden puolen. Poismaalaukseen osallistuvat antoivat Zoomin kautta ohjeita Seppälälle. Lisäksi Seppälän kauppakeskus Itiksen työtiloihin tuli osallistujia pienissä ryhmissä.

Seppälä kokee oppineensa pandemian myötä jotain uutta taiteellisen tutkimuksen luonteesta.

”Ajattelen taiteellista tutkimusta yhä enemmän luomisprosessina, joka on dialogia intuitiivisen ja analyyttisen ajattelun välillä. Haastavatkin olosuhteet voivat tuoda näkyviin jotakin tutkimuksellisesti kiinnostavaa. Kyse voi olla myös heikosti havaittavasta, mutta samalla tärkeästä signaalista.”

Tutkimuksen toisen taiteellisen osan Seppälä pystyi tekemään perinteisenä osallistavana työpajana. Hietaniemen uimarannalla toteutunut ”Merimaiseman päivittäminen” -työpajan tulokset jätettiin osaksi Taideyliopiston Tutkimuspaviljongin näyttelyä Hietsun paviljongin galleriaan kesäkuussa 2021.

Seppälän Alt text -installaatio nähtävillä Valokuvataiteen museossa ja verkossa

Viime aikoina Seppälää on kiinnostanut tekstin ja kuvan suhde ja erityisesti vaihtoehtoiset eli niin sanotut alt-tekstit, joita käytetään verkkosivuilla niiden käyttäjien apuna, jotka eivät pysty näkemään kuvia.

Kolmas taiteellinen osa muodostuu kolmiosaisesta ”Alt text”-installaatiosta ja käsittelee vaihtoehtoisen tekstin ja tiedon saavutettavuuden suhdetta valokuvaan.

Installaatiossa pohditaan, kuinka purkaa valtava määrä valokuvan sisältämää tietoa sanoiksi. Mitä tiedostamattomia motiiveja tulkitsija välittää tulkitessaan kuvaa? Mitkä sanoista ohjaavat tulkintaa enemmän tiettyyn suuntaan? Pitäisikö tulkinnan olla mahdollisimman neutraali, jotta yksilöllisille tulkinnoille jää tilaa?

Alt text -installaatio on nähtävillä Valokuvan paradoksit -näyttelyssä Valokuvataiteen museossa 28.8. asti.

Lue Mia Seppälän haastattelu Valokuvataiteenmuseon sivulta.

Tutustu Mia Seppälän videoteokseen ”Tuorinniemi Beach” saavutettavana tekstitettynä versiona.