Maksuttomia taiteen vapaan kentän johtamisopintoja ja räätälöityä työelämäkoulutusta syksyllä 2023 Taideyliopiston Avoimella kampuksella

Taiteen vapaan kentän johtamisen ja projektinhallinnan opintokokonaisuus Pyörre järjestetään syksyllä 2023 toista kertaa. Työelämäkoulutusta taiteen vapaan kentän ammattilaisille tarjoavaan Ura+-pilottiin haetaan syksyksi osallistujia. Molemmat kokonaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Kuvituskuva

Pyörre on 20 opintopisteen opintokokonaisuus taiteen vapaan kentän johtamisesta ja projektinhallinnasta Taideyliopiston avoimessa yliopistossa. Pyörre antaa perustietoa ja työkaluja pienten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kestävään johtamiseen sekä projektinhallintaan. Kokonaisuuteen kuuluu myös viestinnän, tekijänoikeuksien, neuvottelutaitojen, markkinoinnin ja palvelumuotoilun perusteita. Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuonna 2023—2024.

Kuluneena lukuvuonna Pyörre-opintokokonaisuuden suoritti muun muassa Hanna Hautala, Hailuoto Teatterifestivaalin toiminnanjohtaja ja tukiyhdistyksen puheenjohtaja. ”Taideyliopiston Pyörre-kokonaisuus antoi minulle laaja-alaisesti uutta tietoa ja oppia liittyen työhöni pienen kulttuuriyhdistyksen puheenjohtajana.  Suosittelen koulutusta kaikille esittävän taiteen parissa työnantajina sekä työntekijöinä toimiville ja myös heille, jotka ovat jääneet työelämässä tarvittavissa taidoissaan kalkkiviivoille”, Hautala kuvailee.

Tarkemmat tiedot Pyörre-opintokokonaisuudesta löytyvät Opintopolusta ja ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa 2023. 

Hae maksuttomaan räätälöidyn työelämäkoulutuksen pilottiin syksyllä 2023! 

Taideyliopiston Avoin kampus pilotoi syksyllä 2023 Ura+-palvelua, jossa taiteen vapaan kentän toimijoille tarjotaan osallistujien tarpeisiin räätälöityä työelämäkoulutusta ja -ohjausta. Ura+:n pilottiryhmään mahtuu 15 osallistujaa, jotka haluavat vahvistaa työelämäosaamistaan ja verkostojaan. Palvelu on osallistujille maksuton. 

Haku pilottiryhmään avautuu elokuussa 2023, jolloin viestimme hakumenettelystä ja pilottiryhmän toiminnasta tarkemmin Taideyliopiston jatkuvan oppimisen verkkosivulla ja jatkuvan oppimisen uutiskirjeessä. 

Laajasti maksuttomia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia taiteen ammattilaisille Taideyliopiston avoimessa yliopistossa

Syksystä 2023 alkaen Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa vapaan taiteen kentän ammattilaisille suunnattua työelämäkoulutusta ja palveluita osana Kulttuurialan kestävä tulevaisuus – Jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelukokonaisuuttaan.

Uuden koulutus- ja palvelukokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa taiteen vapaan kentän toimijoiden kykyä kehittää toimintaympäristöään kestävästi. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät opinnot ja palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

Kokonaisuutta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.