Maailman musiikkikasvattajat kokoontuvat Helsinkiin elokuussa

Taideyliopisto isännöi musiikkikasvatusjärjestö ISMEn 36. maailmankonferenssia Helsingissä 28.7.-2.8.2024.

Kahden vuoden välein järjestettävä ISMEn maailmankonferenssi on yksi maailman taiteiden opetuksen ja tutkimuksen keskeisimmistä tapahtumista. Vuonna 2024 Helsingissä pohditaan muun muassa musiikin ja taidekasvatuksen merkitystä henkisen kestävyyden sekä ekologisen kriisin edellyttämän kulttuurisen murroksen edistäjänä. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan lähes 1500 alan ammattilaista, opiskelijaa ja tutkijaa kaikkialta maailmasta. 

Konferenssi tarjoaa foorumin keskustella, esittää kysymyksiä, visioida tulevaisuuden toimintatapoja, luoda uusia kumppanuuksia ja jakaa ajatuksia musiikin ja taidekasvatuksen merkityksestä kaikenikäisten ihmisten elämissä.  

”Meitä ympäröivät nopeat muutokset, kriisit ja epävarmuus  koettelevat ihmisten toimijuutta, tulevaisuususkoa ja kykyä löytää merkityksellisyyttä elämäänsä.  Musiikki- ja taidekasvatuksella on siksi yhä tärkeämpi rooli toiveikkaan tulevaisuuden mahdollistavassa kulttuurisessa murroksessa. Konferenssi antaa eri puolilta maailmaa tuleville asiantuntijoille merkittävän mahdollisuuden käydä keskustelua siitä, miten tätä roolia voidaan käytännössä vahvistaa”, toteaa Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.  

Musiikkikasvatuksen visiot ja mahdollisuudet keskiöön 

Musiikkikasvatuksella on ratkaisevan tärkeä rooli yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisessä. Viimeaikaisten epävarmuustekijöiden myötä on entistä tärkeämpää visioida ja tutkia sitä, miten musiikkikasvatus voi lisätä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta sekä ekologista kestävyyttä. Tähän muutokseen tarvitaan kaikkien musiikki- ja taidekasvattajien panosta. ISME tarjoaa mahdollisuuden vuoropuheluun ideoiden ja toimenpiteiden kehittämiseksi tilanteessa, jossa maailmaa ravistelevat useat vakavat kriisit. ISME-maailmankonferenssissa pohditaan musiikkikasvatuksen roolia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisessä. 

”Taidetta ja taidekasvatusta tarvitaan nyt ehkä kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Ne tarjoavat mahdollisuuksia empaattiseen kohtaamiseen, yhteenkuuluvuuden kokemiseen sekä eväitä luovuuden ja uudenlaisen ajattelun kehittymiselle. Uskon tapahtuman inspiroivan ja vahvistavan kansainvälistä keskustelua ja verkostojen syntymistä”, kertoo professori Heidi Partti, konferenssin local academic chair. 

Musiikkikasvatuksen maailmanjärjestö ISME perustettiin YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n aloitteesta Brysselissä vuonna 1953. Järjestö edustaa noin 80 jäsenmaata kaikkialla maailmassa ja sen ydinajatus on, että musiikin kokeminen eri muodoissa on tärkeä osa elämää. 

Lisätietoja  

Terhi Luukkonen terhi.luukkonen@uniarts.fi
Heidi Partti heidi.partti@uniarts.fi