Lievennyksiä koronarajoituksiin 10.5. alkaen

Tietokone, kynä ja kuulokkeet pöydällä

Uusien koronatapausten määrä Suomessa on kääntynyt viimeisten viikkojen aikana laskuun. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravintoloiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia ja estäneet tartuntoja. Epidemia näyttää olevan rauhoittumassa, mutta tilanne voi heiketä nopeastikin, jos kontaktit lisääntyvät merkittävästi ja virus pääsee leviämään väestössä vapaammin.

Taideyliopiston koronatyöryhmässä ja valmiusryhmässä on työstetty viime viikkojen aikana suunnitelmaa koronasta palautumiseen. Olemme päättäneet lieventää nykyisiä koronarajoituksia asteittain ja hallitusti 10.5. alkaen. Nyt tehdyt muutokset ovat voimassa toistaiseksi, ja valmiusryhmä päättää niiden jatkosta toukokuun aikana. 

Vaikka koronarajoituksia ryhdytään lievittämään asteittain, se ei tarkoita sitä, että voisimme lakata noudattamasta turvallisuusohjeita. Kaikkien yliopiston tiloja käyttävien on edelleen noudatettava turvallisuusohjeita, joista tärkein on maskin käyttö kaikissa yliopiston tiloissa, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Yliopiston tiloissa on myös noudatettava turvavälejä ja huolehdittava hyvästä käsihygieniasta.

Muutokset tiivistetysti:

 • Suurin sallittu ryhmäkoko opetuksessa on 30 henkeä (aikaisemmin max. 10 henkeä). Kaikille yli 10 hengen ryhmille on haettava dekaanin lupa, johon on liitettävä turvallisuussuunnitelma.
 • Yli 30 hengen opetustapahtumia järjestetään ainoastaan yliopiston koronavalmiusryhmän poikkeusluvalla.
 • Kuvataideakatemian galleriatiloissa näyttelyihin voidaan samanaikaisesti ottaa enintään 10 henkeä (aikaisemmin 5 henkeä). 
 • Tiimien kokouksia mahdollista järjestää ulkotiloissa max. 10 hengen ryhmissä
 • Kuopion ja Seinäjoen yksiköiden taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin on mahdollista ottaa ulkopuolista yleisöä aluehallintoviranomaisten asettamien rajoitusten sallima määrä

Taideyliopiston koronalinjaukset 10.5. alkaen

Tilojen käyttö

Taideyliopiston tilojen ulko-ovet pysyvät kiinni, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella.

Tiloissa on edelleen vältettävä tarpeetonta oleskelua. Lähtökohtana on, että kasvomaskia käytetään kaikissa yliopiston tiloissa, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Tiloissa on myös huolehdittava yliopiston turvallisuusohjeiden noudattamisesta, huolellisesta käsihygieniasta ja turvavälien ylläpitämisestä.

 • Mikä muuttuu: tilojen käytössä ei muutosta aikaisempiin linjauksiin.

Opetus

Opetus järjestetään etäopetuksena aina, kun se on osaamistavoitteiden kannalta mahdollista (esim. luento-opetus). Lähiopetuksena toteutettava opetus järjestetään ensisijaisesti yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Tarkemmat ohjeet annetaan akatemiakohtaisesti.

Suurin sallittu ryhmäkoko opetuksessa on jatkossa maksimissaan 30 henkeä, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja tarvittava tekninen henkilökunta.  

Yli 30 hengen opetustapahtumia järjestetään ainoastaan yliopiston koronavalmiusryhmän poikkeus-luvalla. Poikkeuslupahakemukseen on liitettävä turvallisuussuunnitelma.  

 • Mikä muuttuu: henkilömäärä lähiopetuksessa kasvaa maksimissaan 10 hengestä maksimissaan 30 henkeen.

Taiteellinen toiminta

Taiteellinen toiminta jatkuu Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ilman ulkopuolista yleisöä. Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun konserteissa ja esityksissä saa olla enintään 10 esiintyjää, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja lautakunnat sekä tarvittava tekninen henkilökunta.

Kuvataideakatemian gallerioiden näyttelyihin on mahdollista ottaa samanaikaisesti enintään kymmenen henkeä.

Kuopion ja Seinäjoen yksiköissä taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin voidaan ottaa ulkopuolista yleisöä aluehallintoviranomaisten rajoitusten mukaan.

Taideyliopistossa ei järjestetä vallitsevan koronatilanteen aikana kutsuvierastilaisuuksia.

 • Mikä muuttuu: gallerioiden näyttelyiden maksimihenkilömäärä nousee viidestä hengestä kymmenen henkeen. Kuopion ja Seinäjoen yksiköiden taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin mahdollista ottaa ulkopuolista yleisöä.

Muu työskentely

Muu työskentely jatkuu pääsääntöisesti etänä 31.7.2021 asti.

Kokoukset, vetäytymiset ja tiimipäivät pidetään etänä tai ulkotiloissa korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Kokouksia ei järjestetä sisätiloissa.

 • Mikä muuttuu: henkilöstön on mahdollista tavata toisiaan ulkotiloissa 10 hengen ryhmissä. 

Matkustaminen ja vierailijoiden vastaanotto

Matkustamista eikä vieraiden vastaanottamista ei edelleenkään suositella.

Yliopistosta ei tehdä työ- eikä opintomatkoja ulkomaille. Henkilöstön on mahdollista matkustaa kotimaassa esihenkilön esityksestä dekaanin (yhteisissä toiminnoissa siitä vastaavan vararehtorin) myöntämällä poikkeusluvalla

Ulkomaisten vieraiden vastaanottaminen edellyttää dekaanin (yhteisissä toiminnoissa siitä vastaavan vararehtorin) poikkeuslupaa. Ulkomaisten vierailijoiden vastaanottamista vaikeuttaa se, että Suomeen voi tulla vain välttämättömästä ja perustellusta syystä, kuten opiskelun tai perhesyiden vuoksi. Rajavartiolaitos päättää rajatarkastuksen yhteydessä matkustajan maahanpääsystä. Nämä rajoitukset ovat voimassa 25.5 saakka. Katso tarkat tiedot ja ohjeet Rajavartiolaitoksen sivuilta. Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen.

 • Mikä muuttuu: ei muutosta aikaisempiin linjauksiin.

Valintakokeet järjestetään kampuksilla hyväksyttyjä turvallisuussuunnitelmia noudattaen

Taideyliopiston perustutkintokoulutuksen kevään 2021 opiskelijavalinta on parhaillaan käynnissä. Suuri osa kevään opiskelijavalinnoista järjestetään sähköisesti, mutta osassa perus- ja nuorisokoulutuksen hakukohteita (Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu) järjestetään myös lähikokeita.

Lähikokeissa noudatetaan tiukkoja turvallisuusohjeita, ja hakukohteet ovat laatineet valintakokeistaan turvallisuussuunnitelmat, jotka on käsitelty ja hyväksytty yliopiston valmiusryhmässä.

Lähikoepäivinä on hyvä välttää turhaa oleskelua kampuksilla.

Kirjaston käyttö

Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian kirjastot ovat suljettuina muuton vuoksi 1.5.2021 alkaen. Sörnäisten kampuksen kirjasto avautuu syyskuun aikana.

Töölön kampuksen kirjasto Musiikkitalossa palvelee taideyliopistolaisia, mutta on edelleen suljettu ulkoisilta käyttäjiltä. Kirjasto on suljettuna heinäkuussa. 

Kuopion kirjaston nykyisiä käytänteitä jatketaan 31.5. asti. Kirjaston asiakaspalvelu on auki arkisin klo 12–14. Pääsy kirjastoon iltaisin asiakaspalvelun sulkeuduttua kirjastokortilla ja uudella nelinumeroisella PIN-koodilla. Kirjasto on suljettuna kesä-heinäkuussa.

Ravintolat

Seuraavat opiskelijaravintolat ovat avoinna rajoitetuilla aukioloajoilla:

 • Kookos: avoinna ma-pe klo 10.30–13.30 (viikolla 18. Tämänjälkeisestä aukiolosta ei ole vielä päätetty.)
 • Tempo: avoinna ma-pe klo 11.00–13.30
 • Kuvataideakatemia: avoinna ma-pe klo 11.00–13.00

Nykyiset ohjeet mm. turvaväleistä ja porrastamisesta ovat voimassa toistaiseksi.

Seuraavat opiskelijaravintolat ovat suljettuina:

 • Musiikkitalon opiskelijaruokala

Ravintoloiden aukioloajat saattavat muuttua toukokuun aikana. Ajantasaisimman tiedon aukioloajoista löydät ravintoloiden verkkosivuilta.

Kevätpubliikit

Valmiusryhmä on päättänyt, että ne akatemiat, jotka järjestävät publiikkeja kevätlukukaudella, järjestävät ne etätilaisuuksina. Teatterikorkeakoulun kevätpubliikki siirretään syyslukukaudelle. Syyslukukauden publiikeista päätetään erikseen. Selvitämme myös mahdollisuutta järjestää yhteinen iso valmistujaistilaisuus kaikille korona-aikana valmistuneille koronapandemian helpotuttua.

Henkilöstön koronatestaukset 1.5.2021 alkaen julkisessa terveydenhuollossa

Toukokuun alusta alkaen koronatestit eivät kuulu enää Taideyliopiston työterveyshuollon palveluun. Henkilöstön tulee hakeutua koronatestiin oman kotikunnan koronatestaukseen. Mahdollisuuksia koronarokotuksiin työterveyshuollossa selvitetään.