Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kulttuuripoliittisen selonteon laatiminen käynnistyy – työryhmässä mukana Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén on nimetty mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan kulttuuripoliittista selontekoa valmistelevaan työryhmään.  

Ryhmän tavoitteena  on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa linjataan myös keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Selonteko valmistellaan vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen 30.6.2024. 

Selonteon valmistelu aloitetaan kutsumalla taiteen ja kulttuurin toimialan edustajat yhteiseen aloitustilaisuuteen keskustelemaan kulttuuripolitiikan kehittämisen tavoitteista ja keinoista. Tilaisuus järjestetään maanantaina 27.11. kello 11.30-14.30 Helsingissä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua paikan päällä tai seurata verkkoyhteyden kautta.  

”Kiitän lämpimästi kutsusta kulttuuripoliittista selontekoa laativaan työryhmään. Kuka tahansa voi nyt vaikuttaa kulttuuripoliittisen selonteon valmistelutyöhön vastaamalla avoimeen kyselyyn ja ilmoittautumalla selontekotyön aloitustilaisuuteen”, Hildén summaa.

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu tilaisuuteen opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenterin kautta: https://okm.fi/tapahtumat/2023-11-27/kulttuuripoliittisen-selontekotyon-aloitustilaisuus  

Kulttuurialan näkemyksiä valmistelutyön tueksi kootaan verkkokyselyn avulla. Voit vastata verkkokyselyyn 21.11. saakka täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/C72270C119246857 

OKM:n tiedotteen kulttuuripoliittisen selonteon valmistelevan työryhmän aloittamisesta löydät täältä: https://okm.fi/-/kulttuuripoliittisen-selonteon-valmistelu-kaynnistyy